افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0712
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 00:36:09
0 (5.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (32.34%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dis-Chem Pharmacies 2457 21.13B 2457 2447 2461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Italtile 1704 20.74B 1704 1699 1704 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Sirius RE 1930 20.54B 1930 1930 1961 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Pnr Foods 10989 20.47B 10989 10989 10999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۸
Truworths Int 4970 20.13B 4970 4943 4972 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Barloworld 10637 19.81B 10637 10000 10637 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Netcare 1465 19.56B 1465 1440 1465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Netcare 7500 19.56B 7500 7500 7500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۴۸
Coronation 5541 19.38B 5541 5541 5602 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Telkom 3906 19.29B 3906 3845 3941 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Montauk Renewables 12800 18.86B 12800 12800 13200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Textainer 38499 18.82B 38499 36200 38499 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Resilient Property 4942 17.84B 4942 4925 4942 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Motus 9117 16.95B 9117 9071 9117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Lib Hold 6145 16.49B 6145 6011 6145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
PSG 7702 15.99B 7702 7670 7702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Zambezi Plat 9575 15.31B 9575 9575 9575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۴۱
PSG Konsult Ltd 1145 15.16B 1145 1100 1145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Cartrack 4850 14.49B 4850 4850 5150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۰:۳۷
British American Tobacco 56297 14.41B 56297 55937 56705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Drdgold 1501 12.84B 1501 1500 1540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Equites Property Fund Ltd 1963 12.52B 1963 1922 1963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Globe Trade Centre 2599 12.47B 2599 2599 2599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۸
A E C I 10065 12.08B 10065 10065 10210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Capitec Bank Pref 10350 11.97B 10350 10350 10350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۵:۳۶
Massmart Holdings 5372 11.60B 5372 5343 5372 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Echo Polska Properties 1191 10.81B 1191 1189 1195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Kap 420 10.78B 420 414 422 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Suprgrp 2957 10.64B 2957 2937 2971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Green Flash 820 10.24B 820 820 837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Imperial Holdings 5014 10.00B 5014 4899 5020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Gemgrow Properties A 960 9.98B 960 950 960 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Jse 11915 9.90B 11915 11836 11915 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Vukile 1014 9.70B 1014 1013 1040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Investec Australia 1590 9.62B 1590 1590 1619 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Invprop 1145 9.22B 1145 1091 1145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Redefine Intl 2412 9.11B 2412 2411 2416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۹
Jubilee Platinum 395 8.99B 395 389 395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
MAS Real Estate 1720 8.97B 1720 1690 1720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۲:۳۸
Hyprop 2881 8.49B 2881 2874 2893 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی