شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0685
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 06:32:09
0 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:02:18
143 (2.57%)
تغییر ۳ ماهه
84 (1.45%)
تغییر ۶ ماهه
367 (6.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 109889 2324.42B - 109889 111074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
British American Tobacco 63995 1576.46B - 63422 63995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Naspers 237746 1478.42B - 237734 238878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Glencore 4211 903.02B - 4198 4211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۷
Richemont DRC 11023 596.52B - 10966 11078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Firstrand 5945 363.85B - 5931 5964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
FirstRand Pref 8550 363.85B - 8400 8550 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۷
Standard Bank Grp 15965 315.15B - 15965 16013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Standard Bank 8820 315.15B - 8820 8820 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۹
Standard Bank 6.5% 98 315.15B - 98 98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۴
Sasol Bee 28000 310.97B - 27500 28000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۹
Sasol Ltd 27093 310.97B - 27093 27093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۰۲
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Vodacom Group 11910 211.89B - 11892 11948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
MTN Group 8672 201.79B - 8672 8672 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۵:۰۲
South32 Ltd 2582 184.83B - 2555 2582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Mondi Ltd 31400 177.37B - 31400 32005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Mondi 29942 177.04B - 29939 30044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Sanlam Ltd 7524 156.66B - 7524 7574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Barclays Africa 13700 135.45B - 13700 13750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual 1759 134.93B - 1759 1762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Shoprite Holdings 12054 130.39B - 12025 12086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Nedbank Group 19952 127.93B - 19952 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Aspen Pharmacare Holdings 11666 117.20B - 11562 11666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
RMB Holdings 7542 109.07B - 7542 7613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Remgro 18625 108.19B - 18616 18779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Capitec Bank 137278 102.78B - 137023 137400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Capitec Bank Pref 11000 102.78B - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Investec Pref 7975 100.50B - 7960 7975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۷
Investec Ltd 8439 98.40B - 8439 8565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Investec 8575 98.40B - 8560 8575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۷
Investec 8250 98.24B - 8250 8403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Investec Non Cum 8500 98.24B - 8500 8500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
Discovery Holdings 12375 97.40B - 12340 12375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Discovery 9640 97.40B - 9640 9640 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۷
Anglo American Platinum 114343 97.19B - 114200 116665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Kumba Iron Ore 35855 95.88B - 35760 35971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Bid Corporation 34330 91.40B - 34327 34553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۷
Growthpoint Properties 2105 77.51B - 2105 2114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Hammerson 4782 74.49B - 4782 4859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۷