افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0672
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 05:08:05
0 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prosus 176007 2.66T 176007 175582 176007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
BHP Group 43867 2.23T 43867 43625 44200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Anheuser Busch Inbev 101226 2.00T 101226 101226 102067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
Sirius RE 1800 1.69T 1800 1788 1810 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Naspers 350000 1.50T 350000 349245 351639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Richemont DRC 14375 812.71B 14375 14274 14502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Glencore 5690 759.89B 5690 5661 5731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
Anglo American 54479 741.48B 54479 54188 54687 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Anglo American Platinum 152814 404.33B 152814 152814 154606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
FirstRand Pref 6750 378.42B 6750 6750 6765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Firstrand 4957 277.90B 4957 4940 5006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Absa Bank 60100 269.43B 60100 60100 60100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۴۳
Steinhoff International 6051 233.11B 6051 6000 6051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
Kumba Iron Ore 65823 211.08B 65823 65569 66000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Vodacom Group 12261 208.04B 12261 12243 12303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Standard Bank Grp 12858 204.59B 12858 12852 12916 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Mondi 36800 179.40B 36800 36799 36884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Sibanye 6260 167.52B 6260 6204 6355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Capitec Bank 142402 164.66B 142402 141908 143921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Impala Platinum Holdings 21161 163.06B 21161 21161 22324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
South32 Ltd 3050 148.63B 3050 3050 3055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
AngloGold Ashanti 34227 142.69B 34227 34062 34263 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Sanlam Ltd 5838 129.99B 5838 5789 5838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Gold Fields 13746 121.46B 13746 13514 13774 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
MTN Group 6537 117.58B 6537 6426 6537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Standard Bank 6800 108.20B 6800 6790 6835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
Sasol Ltd 16970 107.59B 16970 16970 17200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Barclays Africa 11900 100.30B 11900 11886 11925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Discovery Holdings 13697 90.96B 13697 13697 14265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Bid Corporation 27058 90.44B 27058 26762 27058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
Shoprite Holdings 13733 75.90B 13733 13733 13959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Northam 20876 73.04B 20876 20876 21342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Investec 7200 67.51B 7200 7200 7230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
Aspen Pharmacare Holdings 14642 66.70B 14642 14512 14650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Clicks 26573 66.08B 26573 26562 27080 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Old Mutual 1290 63.92B 1290 1263 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Nedbank Group 12784 61.86B 12784 12761 12860 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Investec Pref 6300 58.73B 6300 6300 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۸
African Rainbow Minerals 29736 58.22B 29736 29386 29776 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
Remgro 10201 57.63B 10201 10150 10298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی