افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0697
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 07:37:12
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Group 47268 2.38T 47268 47136 47511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Prosus 123917 2.00T 123917 123219 124401 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Anheuser Busch Inbev 88947 1.76T 88947 88947 89400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
British American Tobacco 53704 1.22T 53704 53704 53915 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Naspers 266930 1.10T 266930 266930 270499 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Richemont DRC 18382 1.05T 18382 18355 18541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Compagnie Financiere Richemont 95 972.76B 95 84 95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Glencore 6577 870.12B 6577 6548 6577 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Anglo American 67670 850.91B 67670 67670 68701 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Anglo American Platinum 191642 502.97B 191642 191270 191833 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Firstrand 5500 308.52B 5500 5500 5520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
FirstRand Pref 7000 308.52B 7000 6966 7000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Absa Bank 59510 268.98B 59510 59500 60000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Kumba Iron Ore 79079 253.63B 79079 79073 79793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Steinhoff International 6350 244.63B 6350 6350 6350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۷
Vodacom Group 13334 225.94B 13334 13275 13589 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Impala Platinum Holdings 26345 211.03B 26345 26108 26376 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
MTN Group 11255 202.48B 11255 11145 11259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Standard Bank 6.5% 80 201.26B 80 80 80 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۴۷
Standard Bank 6875 201.26B 6875 6875 6910 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Standard Bank Grp 12635 201.26B 12635 12587 12646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Capitec Bank Pref 10300 194.84B 10300 10300 10300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Capitec Bank 168505 194.84B 168505 168092 168926 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Mondi 40096 193.74B 40096 39992 40157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sibanye 6337 187.30B 6337 6303 6390 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
South32 Ltd 3169 148.03B 3169 3144 3169 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Sasol Ltd 22300 139.87B 22300 21890 22300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sasol Bee 12500 139.87B 12500 12000 12500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
Gold Fields 14687 129.94B 14687 14301 14687 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
AngloGold Ashanti 29158 121.69B 29158 28896 29158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sanlam Ltd 5855 120.91B 5855 5824 5860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Barclays Africa 13753 113.93B 13753 13746 13799 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Bid Corporation 31905 106.64B 31905 31905 32055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Shoprite Holdings 16232 89.05B 16232 16229 16309 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Nedbank Group 17232 84.56B 17232 17161 17267 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Northam 23149 80.99B 23149 22850 23199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Aspen Pharmacare Holdings 17723 80.73B 17723 17674 18005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Discovery Holdings 11924 78.32B 11924 11853 11962 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Discovery 8450 78.32B 8450 8450 8500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Steinhoff Africa Retail 2120 77.73B 2120 2112 2120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی