شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0531
قیمت روز
0 (0.95%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:01:37
0 (24.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (20.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (25.21%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prosus 122274 2.05T 122166 121281 122274 274.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Anheuser Busch Inbev 81664 1.62T 84143 81664 84143 164.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
BHP Group 28582 1.48T 28434 28434 28954 118.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Sirius RE 1401 1.32T 1420 1401 1477 35.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Naspers 254043 1.11T 254477 249683 254477 1009.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Richemont DRC 9626 556.88B 9610 9610 9660 4.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Glencore 2801 371.58B 2849 2801 2867 146.00 5.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
FirstRand Pref 6120 343.20B 5970 5970 6120 220.00 3.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Absa Bank 54900 246.12B 54408 54408 54900 3900.00 7.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Vodacom Group 11975 219.84B 12064 11629 12064 321.00 2.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Firstrand 3735 209.45B 3733 3681 3735 169.00 4.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Anglo American Platinum 75614 203.27B 74958 74958 77014 1888.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Standard Bank Grp 10000 159.43B 9829 10000 9829 198.00 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۸
AngloGold Ashanti 34587 144.00B 33743 32600 34587 1567.00 4.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۸
Mondi 28429 140.10B 28356 28356 28710 644.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Sanlam Ltd 5306 109.79B 5322 5055 5322 2.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
South32 Ltd 2054 108.40B 2099 2054 2133 86.00 4.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Standard Bank 6650 106.02B 6450 6450 6650 150.00 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Capitec Bank 91599 105.91B 91096 88000 91599 407.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Kumba Iron Ore 30153 96.69B 30024 30024 31803 288.00 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Gold Fields 10122 89.41B 9819 10122 9819 398.00 4.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۸
MTN Group 4725 84.96B 4724 4724 4901 175.00 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Bid Corporation 21698 72.78B 21738 21672 21738 152.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Remgro 12603 71.20B 12619 12313 12690 4.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Shoprite Holdings 12491 69.03B 12419 12332 12513 204.00 1.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
RMB Holdings 4799 67.76B 4790 4667 4799 210.00 4.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Clicks 26445 62.97B 26300 26284 26445 332.00 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Impala Platinum Holdings 7800 62.32B 7786 7490 7800 107.00 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Sibanye 2314 61.78B 2300 2231 2348 19.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Barclays Africa 7353 60.93B 7298 7298 7431 389.00 5.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Reinet Invest 29804 60.13B 29704 29536 29804 496.00 1.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Investec Pref 5800 54.37B 5850 5800 5850 400.00 7.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Old Mutual 1034 53.24B 1041 1029 998 42.00 4.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Discovery Holdings 7889 51.81B 7895 7585 7895 39.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Investec 5400 50.63B 5401 5400 5401 125.00 2.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Quilter 2508 48.08B 2520 2508 2520 3.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Bidvest Group Ltd, The 14100 47.89B 14169 13969 14169 207.00 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
NEPI Rockcastle 7373 45.41B 7318 7311 7373 372.00 5.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
Aspen Pharmacare Holdings 9710 44.26B 9787 9675 9893 30.00 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۹
Discovery 6490 42.62B 6410 6410 6490 10.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۵۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی