افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0623
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 08:58:18
0 (11.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (16.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bafokeng Platinum 2657571 7.62T 2657571 2657571 2657571 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۵:۳۹
Prosus 127143 4.03T 127143 127143 128784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۳
BHP Group 43097 2.20T 43097 43097 44126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Anheuser Busch Inbev 89360 1.54T 89360 89166 90253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Richemont DRC 23667 1.36T 23667 23605 23737 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
British American Tobacco 54330 1.26T 54330 53974 54330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Glencore 7474 983.31B 7474 7474 7543 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۳
Naspers 245702 973.90B 245702 245053 247750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Compagnie Financiere Richemont 143 972.76B 143 143 144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۹
Anglo American 57500 708.94B 57500 57500 58500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
FirstRand Pref 8300 465.47B 8300 8210 8300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۳
Anglo American Platinum 176175 461.92B 176175 174734 177660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Absa Bank 72000 322.78B 72000 72000 72000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۵۳
Firstrand 5718 320.67B 5718 5718 5798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
MTN Group 16680 300.71B 16680 16594 16681 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Steinhoff International 7290 280.84B 7290 7250 7290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۳
Vodacom Group 13330 225.87B 13330 13317 13373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Capitec Bank 185534 214.53B 185534 185468 187211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Standard Bank Grp 13260 210.66B 13260 13260 13518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
South32 Ltd 4210 196.18B 4210 4210 4241 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Mondi 38082 184.38B 38082 37881 38116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Sasol Ltd 28324 178.70B 28324 28238 28923 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Impala Platinum Holdings 21826 177.66B 21826 21814 21940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Gold Fields 17600 156.24B 17600 17600 17792 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Kumba Iron Ore 45355 145.46B 45355 45355 46400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Sibanye 5083 142.75B 5083 5083 5135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
AngloGold Ashanti 33204 138.59B 33204 33204 33424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Standard Bank 8100 128.69B 8100 8100 8250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۳
Barclays Africa 14547 120.68B 14547 14479 14654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Sanlam Ltd 5749 118.72B 5749 5749 5776 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Shoprite Holdings 20389 111.77B 20389 20283 20433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Netcare 8200 109.63B 8200 7925 8200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۵۳
Aspen Pharmacare Holdings 23495 106.94B 23495 23495 23865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Bid Corporation 31375 104.82B 31375 31375 31702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Sasol Bee 14500 91.48B 14500 14001 14500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۳
Discovery Holdings 13814 90.73B 13814 13774 13912 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Steinhoff Africa Retail 2254 83.34B 2254 2243 2262 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۳
Nedbank Group 16724 81.17B 16724 16724 17170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
Investec Non Cum 9230 79.92B 9230 9230 9230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۵۳
Investec 8208 79.92B 8208 8092 8227 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی