افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0699
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:30:09
0 (5.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (31.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prosus 164703 2.66T 164703 164703 165642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
BHP Group 44186 2.24T 44186 44020 44432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Anheuser Busch Inbev 97521 1.92T 97521 96861 97521 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Naspers 355000 1.52T 355000 354898 355900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Anglo American 63276 863.96B 63276 62691 63350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Richemont DRC 15008 845.70B 15008 14761 15028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Glencore 5968 790.97B 5968 5968 6000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Anglo American Platinum 207075 546.90B 207075 204628 208825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
FirstRand Pref 6760 379.10B 6760 6760 6805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Firstrand 5230 293.29B 5230 5198 5269 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Absa Bank 63500 284.67B 63500 62211 63500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Steinhoff International 6405 246.75B 6405 6400 6405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Impala Platinum Holdings 28597 222.80B 28597 28070 28650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Vodacom Group 12731 216.01B 12731 12664 12751 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Sibanye 7292 213.19B 7292 7184 7319 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Kumba Iron Ore 64421 206.53B 64421 64347 65506 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Standard Bank Grp 12292 195.80B 12292 12232 12294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Mondi 39132 190.21B 39132 38505 39136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
MTN Group 9283 167.00B 9283 9282 9325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Capitec Bank 140122 162.02B 140122 139939 140298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
South32 Ltd 3200 151.73B 3200 3179 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Sasol Ltd 23351 148.09B 23351 23329 23460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
AngloGold Ashanti 32024 133.63B 32024 31159 32024 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Gold Fields 14304 126.96B 14304 13984 14406 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Sanlam Ltd 5699 117.49B 5699 5658 5699 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Standard Bank 7249 115.47B 7249 7200 7249 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Barclays Africa 12783 105.94B 12783 12678 12819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Bid Corporation 29654 99.12B 29654 29000 29654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Northam 27585 96.51B 27585 26988 27585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Discovery Holdings 14062 92.36B 14062 13791 14062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Shoprite Holdings 14835 81.80B 14835 14819 15023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Sasol Bee 11700 74.20B 11700 11600 11700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Nedbank Group 14792 72.59B 14792 14707 14885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Investec Non Cum 7100 70.46B 7100 7100 7100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۹:۳۸
Aspen Pharmacare Holdings 14779 67.36B 14779 14651 14779 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Old Mutual 1337 66.67B 1337 1329 1339 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Exxaro Resources 18142 65.08B 18142 18060 18246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Investec 6930 64.98B 6930 6930 6980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
Remgro 11088 62.65B 11088 11029 11114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
Clicks 24691 60.88B 24691 24410 24691 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی