شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
ساعت 11:54:06
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

348
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:03:57
2 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.81%)
تغییر ۶ ماهه
16 (4.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 90.5 1.14B - 86.5 90.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
Zentiva 149 677.76M - 149 149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰:۳۳
Vseobec Uver B 150 628.03M - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Otp Banka 1.26 21.37M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۵
Biotika 31 16.95M - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۳
Druha Strategicka 2.1 1.62M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ساعت ۱۰:۳۳
Ses Tlmace 0.5 1.58M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
1 Garantovana 1.55 - - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴