شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7178
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

56
قیمت روز
1 (1.79%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:00:58
1 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
8 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

291
قیمت روز
4 (1.48%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:00:58
27 (8.45%)
تغییر ۳ ماهه
39 (11.72%)
تغییر ۶ ماهه
25 (8.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sing Holdings Ltd 0.33 132.33M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Talkmed Group Ltd 0.41 540.37M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Frencken Group Ltd 0.74 314.33M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Jason Holdings Ltd 0.35 58.62M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Oxley Holdings Ltd 0.23 972.60M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
PNE Industries Ltd 0.78 65.46M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Singapore Airlines 6.11 7.24B - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Singapore Exchange 9.65 10.33B - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Singapore Post Ltd 0.73 1.64B - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Global Yellow Pages 0.095 26.12M - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Hafary Holdings Ltd 0.14 60.28M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Jadason Enterprises 0.021 14.45M - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
MTQ Corporation Ltd 0.21 45.43M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
SingHaiyi Group Ltd 0.071 297.42M - 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Cromwell European RE 0.395 1.01B - 0.395 0.395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Hotel Properties Ltd 2.9 1.51B - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Tai Sin Electric Ltd 0.295 135.78M - 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Wee Hur Holdings Ltd 0.18 165.46M - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
AA Group Holdings Ltd 0.008 14.25M - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Boustead Projects Ltd 0.76 236.10M - 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Del Monte Pacific Ltd 0.107 208.00M - 0.107 0.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Marco Polo Marine Ltd 0.013 45.79M - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Sheng Siong Group Ltd 1.48 2.23B - 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Ascott Residence Trust 0.895 2.77B - 0.895 0.895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
G. K. Goh Holdings Ltd 0.77 250.10M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Hi P International Ltd 1.07 861.85M - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Jasper Investments Ltd 0.002 8.71M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Kingsmen Creatives Ltd 0.22 44.43M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Koh Brothers Group Ltd 0.168 69.29M - 0.168 0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Moya Holdings Asia Ltd 0.058 243.81M - 0.058 0.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Overseas Education Ltd 0.305 126.69M - 0.305 0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Spindex Industries Ltd 0.75 86.52M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Mewah International Inc 0.2 300.13M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Sarine Technologies Ltd 0.23 80.63M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Ascendas Real Estate Inv 2.97 10.75B - 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Banyan Tree Holdings Ltd 0.28 235.14M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Food Empire Holdings Ltd 0.51 273.87M - 0.51 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Global Invacom Group Ltd 0.078 21.19M - 0.078 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Hong Fok Corporation Ltd 0.745 648.61M - 0.745 0.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
Hwa Hong Corporation Ltd 0.28 182.75M - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۲:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی