شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.6949
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:15:04
0 (6.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

55
قیمت روز
1 (1.85%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:02
5 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.24%)
تغییر ۶ ماهه
14 (34.15%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

253
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:30:47
85 (25.13%)
تغییر ۳ ماهه
69 (21.41%)
تغییر ۶ ماهه
82 (24.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shinvest Holding 2.9 86.73M - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۸
Hai Leck Holdings Ltd 0.42 86.38M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Nordic Group Ltd 0.22 86.22M - 0.205 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Penguin International Ltd 0.385 84.77M 0.395 0.385 0.395 0.03 7.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Starburst Holdings Ltd 0.345 84.12M 0.325 0.325 0.345 0.01 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Telechoice International Ltd 0.185 83.88M - 0.185 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۵
TEE Land Ltd 0.179 79.99M - 0.177 0.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
Dyna Mac Holdings Ltd 0.078 79.81M - 0.078 0.078 0.00 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
TA Corp 0.154 79.78M - 0.154 0.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۱۰
InnoTek Ltd 0.35 79.21M 0.31 0.31 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Aspen 0.08 78.65M - 0.08 0.08 0.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Samurai 2K Aerosol 0.71 78.04M - 0.71 0.71 0.02 2.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Koh Brothers Eco Engineering Ltd 0.039 77.94M - 0.039 0.039 0.00 5.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Gaylin 0.03 77.92M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۰۸
Asian Healthcare Specialists 0.18 77.57M - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۷
Mermaid Maritime PCL 0.054 76.32M 0.057 0.054 0.057 0.00 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Singapore O&G 0.158 75.33M - 0.158 0.158 0.00 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
GS Holdings 0.405 74.92M - 0.385 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Cordlife Group Ltd 0.295 74.84M 0.3 0.295 0.3 0.04 11.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Pollux Properties 0.027 74.51M - 0.027 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸
Pacific Radiance Ltd 0.104 74.32M - 0.104 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Keong Hong Holdings Ltd 0.315 74.03M - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Old Chang Kee Ltd 0.6 72.82M 0.59 0.59 0.6 0.02 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Alpha Energy Holdings Ltd 0.032 72.17M - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Clearbridge Health 0.124 72.04M 0.125 0.124 0.125 0.01 6.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
BH Global Corp Ltd 0.08 72.00M - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
Malaysia Smelting Corp 0.205 70.73M - 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Nam Lee Pressed Metal Industries 0.29 70.69M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Place Holdings 0.012 70.57M - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Multi Chem Ltd 0.77 69.37M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۵
CEI 0.8 69.36M - 0.8 0.8 0.02 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Hafary Holdings Ltd 0.16 68.89M - 0.15 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۶
IFS Capital Ltd 0.183 68.80M - 0.179 0.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Dutech Holdings Ltd 0.191 68.10M - 0.191 0.191 0.01 4.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
World Precision Machinery Ltd 0.17 68.00M - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
Tiong Seng Holdings Ltd 0.15 66.72M - 0.15 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Vibrant Group Ltd 0.096 66.48M 0.09 0.09 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Biolidics 0.255 66.39M 0.265 0.255 0.265 0.02 7.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Sarine Technologies Ltd 0.189 66.26M - 0.189 0.189 0.00 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Trendlines Group Ltd 0.083 65.67M 0.089 0.083 0.089 0.00 4.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی