شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.711
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 22:02:11
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.34%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
6 (11.54%)
تغییر ۳ ماهه
10 (20.83%)
تغییر ۶ ماهه
16 (38.10%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

266
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:30:52
48 (15.28%)
تغییر ۳ ماهه
66 (19.82%)
تغییر ۶ ماهه
48 (15.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Gallant Venture Ltd 0.112 607.58M - 0.111 0.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
GSH Corporation Ltd 0.196 383.95M - 0.191 0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hong Leong Asia Ltd 0.52 388.86M - 0.52 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Lian Beng Group Ltd 0.38 189.88M - 0.38 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Silverlake Axis Ltd 0.24 632.89M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ascendas India Trust 1.27 1.45B - 1.26 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Cambridge Industrial 0.34 1.19B - 0.34 0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Far East Orchard Ltd 1.01 442.74M - 0.985 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hanwell Holdings Ltd 0.187 103.49M - 0.186 0.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Isetan Singapore Ltd 2.99 123.34M - 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Mermaid Maritime PCL 0.059 83.39M - 0.059 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
MindChamps PreSchool 0.335 80.94M - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Procurri Corporation 0.26 76.24M - 0.26 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Starhill Global REIT 0.5 1.10B - 0.49 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sunningdale Tech Ltd 1.01 193.86M - 1.01 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Trendlines Group Ltd 0.107 84.66M - 0.107 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dyna Mac Holdings Ltd 0.081 82.88M - 0.081 0.085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fu Yu Corporation Ltd 0.23 173.19M - 0.225 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Lippo Malls Indonesia 0.145 424.39M - 0.145 0.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Wing Tai Holdings Ltd 1.73 1.33B - 1.73 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
YHI International Ltd 0.29 84.77M - 0.29 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Boustead Singapore Ltd 0.6 294.72M - 0.6 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
CDL Hospitality Trusts 0.975 1.18B - 0.96 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Ship Lease Trust 0.065 114.92M - 0.065 0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Global Investments Ltd 0.135 230.52M - 0.135 0.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hong Leong Finance Ltd 2.29 1.03B - 2.29 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Straco Corporation Ltd 0.525 452.91M - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Creative Technology Ltd 2.26 159.10M - 2.25 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Sponsor Group Ltd 1.12 897.26M - 1.11 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Haw Par Corporation Ltd 10.24 2.26B - 10.24 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hotel Grand Central Ltd 0.935 679.31M - 0.935 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Keong Hong Holdings Ltd 0.325 76.38M - 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Mapletree Greater China 0.945 3.17B - 0.925 0.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Riverstone Holdings Ltd 1.17 867.07M - 1.16 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Venture Corporation Ltd 15.85 4.57B - 15.76 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dairy Farm Intl Holdings 4.79 9.14B - 4.79 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Geo Energy Resources Ltd 0.075 104.95M - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Soilbuild Business Space 0.38 480.28M - 0.38 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Frasers Centrepoint Trust 2.13 2.38B - 2.12 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Mapletree Logistics Trust 1.8 6.84B - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی