شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7145
قیمت روز
0 (0.49%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:31:04
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
5 (9.43%)
تغییر ۳ ماهه
11 (23.40%)
تغییر ۶ ماهه
16 (38.10%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

270
قیمت روز
3 (1.26%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:30:54
45 (14.21%)
تغییر ۳ ماهه
62 (18.81%)
تغییر ۶ ماهه
44 (14.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife US RE 0.725 1.14B - 0.715 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Multi Chem Ltd 0.84 75.68M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
OUE Commercial 0.405 2.18B - 0.4 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
ST Engineering 3.43 10.70B - 3.41 3.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
BHG Retail REIT 0.63 320.98M - 0.63 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Capitaland Mall 1.89 6.97B - 1.87 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ho Bee Land Ltd 2.06 1.37B - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hotel Royal Ltd 3.08 310.46M - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
JUMBO Group Ltd 0.255 163.67M - 0.255 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
SBS Transit Ltd 3.02 941.83M - 3.02 3.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Aem Holdings Ltd 2.45 662.00M - 2.45 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
AIMS AMP Capital 1.15 812.66M - 1.15 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
City Development 7.96 925.04M - 7.95 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Frasers Property 1.23 3.60B - 1.23 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
HK Land Holdings 4.21 13.86B - 4.21 4.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
IX Biopharma Ltd 0.265 171.96M - 0.255 0.265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Jardine Matheson 43.96 23.16B - 43.7 43.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
JEP Holdings Ltd 0.185 76.58M - 0.183 0.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Nordic Group Ltd 0.215 84.26M - 0.215 0.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
UMS Holdings Ltd 0.82 439.87M - 0.82 0.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
United Hampshire 0.63 308.30M - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
UPP Holdings Ltd 0.133 126.37M - 0.133 0.139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Frasers Logistics 1.06 3.60B - 1.05 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Keppel Infra REIT 0.495 2.47B - 0.49 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Parkway Life REIT 3.3 2.00B - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sasseur REIT Unit 0.735 881.03M - 0.725 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Yeo Hiap Seng Ltd 0.835 484.23M - 0.825 0.835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Amara Holdings Ltd 0.36 206.99M - 0.36 0.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
ARA US Hospitality 0.425 235.45M - 0.42 0.425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
BH Global Corp Ltd 0.09 81.00M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Clearbridge Health 0.178 106.72M - 0.178 0.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Cordlife Group Ltd 0.375 95.25M - 0.355 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Keppel-KBS US REIT 0.64 598.98M - 0.635 0.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Metro Holdings Ltd 0.705 583.77M - 0.705 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sunpower Group Ltd 0.415 327.56M - 0.415 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
World Class Global 0.12 109.91M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Accordia Golf Trust 0.57 626.50M - 0.57 0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dutech Holdings Ltd 0.24 85.57M - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Resources Ltd 1.26 2.00B - 1.26 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fragrance Group Ltd 0.114 765.35M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی