شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.711
قیمت روز
0 (0.35%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:43:04
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.34%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:29
6 (11.54%)
تغییر ۳ ماهه
10 (20.83%)
تغییر ۶ ماهه
16 (38.10%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

266
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:30:52
48 (15.28%)
تغییر ۳ ماهه
66 (19.82%)
تغییر ۶ ماهه
48 (15.17%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSH 21.55 33.79B - 21.55 21.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
SPH 1.52 2.45B - 1.52 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
UOB 20.34 33.93B - 20.34 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Delfi 0.675 412.53M - 0.64 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Koufu 0.615 341.21M - 0.61 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
GL Ltd 0.575 786.64M - 0.575 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Wilmar 3.57 22.60B - 3.56 3.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
OUE Ltd 1.12 1.01B - 1.12 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
PropNex 0.475 175.75M - 0.475 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
SingTel 2.8 46.20B - 2.8 2.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Unusual 0.138 142.03M - 0.138 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
MM2 Asia 0.178 206.98M - 0.177 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
SATS Ltd 3.28 3.67B - 3.19 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
AF Global 0.115 121.40M - 0.113 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Biolidics 0.405 105.44M - 0.405 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Centurion 0.385 323.70M - 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Lendlease 0.575 666.60M - 0.575 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
OCBC Bank 9.04 39.78B - 9.04 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Semb Corp 1.62 2.89B - 1.61 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
UOL Group 6.83 5.76B - 6.83 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Capitaland 3.01 15.16B - 3 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First REIT 0.8 639.99M - 0.8 0.805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Genting SP 0.785 9.46B - 0.78 0.785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hour Glass 0.62 437.11M - 0.62 0.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
HRnetGroup 0.54 543.82M - 0.535 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
APAC Realty 0.345 122.54M - 0.345 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Jardine C&C 20.11 8.02B - 20.11 20.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Keppel Corp 5.98 10.89B - 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Keppel REIT 1.06 3.58B - 1.06 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Suntec REIT 1.4 3.94B - 1.39 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
BRC Asia Ltd 1.09 254.34M - 1.09 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hiap Hoe Ltd 0.67 315.27M - 0.66 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
JB Foods Ltd 0.49 148.57M - 0.48 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
ComfortDelGro 1.65 3.57B - 1.63 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
EC World REIT 0.65 521.88M - 0.645 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Golden Energy 0.176 414.15M - 0.176 0.176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
GuocoLand Ltd 1.42 1.58B - 1.42 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hyphens Pharma 0.235 70.60M - 0.23 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
IHH Healthcare 1.7 15.11B - 1.68 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Keppel DC REIT 2.35 3.84B - 2.33 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی