شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7178
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (1.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

56
قیمت روز
1 (1.79%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:00:58
1 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
8 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

291
قیمت روز
4 (1.48%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:00:58
27 (8.45%)
تغییر ۳ ماهه
39 (11.72%)
تغییر ۶ ماهه
25 (8.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Baker Technology Ltd 0.22 44.63M - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ecowise Holdings Ltd 0.027 25.83M - 0.021 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Yongnam Holdings Ltd 0.085 44.42M - 0.085 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
A-Sonic Aerospace Ltd 0.23 13.45M - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Adventus Holdings Ltd 0.005 9.75M - 0.005 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Interra Resources Ltd 0.046 27.28M - 0.046 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sitra (International) 0.011 13.51M - 0.011 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Starland Holdings Ltd 0.083 12.01M - 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
TEE International Ltd 0.024 15.53M - 0.024 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Vallianz Holdings Ltd 0.055 30.76M - 0.055 0.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
HC Surgical Specialists 0.35 52.70M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Pan Hong Group Holdings 0.069 35.35M - 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tiong Seng Holdings Ltd 0.15 66.72M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
AP Oil International Ltd 0.152 25.01M - 0.152 0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Avi Tech Electronics Ltd 0.37 63.29M - 0.37 0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Choo Chiang Holdings Ltd 0.181 37.65M - 0.181 0.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
IPS Securex Holdings Ltd 0.068 32.97M - 0.068 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
King Wan Corporation Ltd 0.078 27.24M - 0.071 0.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sapphire Corporation Ltd 0.043 17.53M - 0.04 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
ST Group Food Industries 0.2 52.89M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
SunMoon Food Company Ltd 0.034 26.46M - 0.034 0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
China Jishan Holdings Ltd 0.12 36.18M - 0.11 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Excelpoint Technology Ltd 0.34 40.72M - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Asiatic Group Holdings Ltd 0.006 9.34M - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Singapore eDevelopment Ltd 0.043 50.05M - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Darco Water Technologies Ltd 0.13 12.20M - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kitchen Culture Holdings Ltd 0.22 38.89M - 0.215 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Atlantic Navigation Singapore 0.047 24.61M - 0.027 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Broadway Industrial Group Ltd 0.077 36.05M - 0.077 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
UG Healthcare Corporation Ltd 0.245 48.04M - 0.245 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Federal International 2000 Ltd 0.162 22.79M - 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Luzhou Bio Chem Technology Ltd 0.011 6.53M - 0.009 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Manufacturing Integration Tech 0.081 19.45M - 0.081 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
China Yuanbang Property Holdings 0.15 10.41M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Spackman Entertainment Group Ltd 0.009 10.66M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Leader Environmental Technologies 0.051 31.48M - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Medtecs International Corporation 0.109 59.89M - 0.109 0.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Willas Array Electronics Holdings 0.32 31.03M - 0.3 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Asia Pacific Strategic Investments 0.001 17.82M - 0.001 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
DBS 19.96 51.07B - 19.96 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی