شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7178
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 09:59:06
0 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:00:58
1 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
9 (19.15%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

291
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:00:58
21 (6.66%)
تغییر ۳ ماهه
40 (12.14%)
تغییر ۶ ماهه
27 (8.37%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hyflux Ltd Pref 65.37 51.33B - 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Dragon Group International Ltd 0.004 1.39M - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Serrano 0.031 166.04M - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Full Apex 0.405 17.81M - 0.405 0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Linc Energy 0.089 15.69M - 0.089 0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yuuzoo Corp 0.038 30.03M - 0.038 0.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
CNA Group Ltd 0.026 15.63M - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
M Development 0.002 3.84M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
EMS Energy Ltd 0.022 9.87M - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Attilan Group Ltd 0.002 2.48M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ezra Holdings Ltd 0.011 32.33M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Stratech Group Ltd 0.066 10.34M - 0.066 0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yorkshine Holdings 0.48 91.91M - 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Annica Holdings Ltd 0.001 16.67M - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Swiber Holdings Ltd 0.109 50.18M - 0.109 0.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pacific Radiance Ltd 0.104 74.32M - 0.104 0.104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TT International Ltd 0.014 14.68M - 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
China Environment Ltd 0.037 31.19M - 0.037 0.037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Resources Prima Group 0.026 47.66M - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Triyards Holdings Ltd 0.084 27.26M - 0.084 0.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Technics Oil & Gas Ltd 0.071 16.24M - 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Qingmei Group Holdings Ltd 0.013 8.84M - 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Yamada Green Resources Ltd 0.33 58.34M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
China Sports International Ltd 0.011 12.69M - 0.011 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Emas Offshore Construction Pte 0.05 21.92M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ChasWood Resources Holdings Ltd 0.009 2.26M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Renewable Energy Asia Group Ltd 0.022 16.40M - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Foreland Fabrictech Holdings Ltd 0.009 4.90M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Swing Media Technology Group Ltd 0.46 26.04M - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cacola Furniture International Ltd 0.001 709.01K - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pacific Andes Resources Development 0.022 189.72M - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی