شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7001
قیمت روز
0 (0.4%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 07:51:04
0 (5.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:14
5 (9.80%)
تغییر ۳ ماهه
7 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
14 (33.33%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

264
قیمت روز
11 (4.28%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:30:43
75 (22.15%)
تغییر ۳ ماهه
59 (18.20%)
تغییر ۶ ماهه
73 (21.57%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ace Achieve Infocom 0.008 6.02M - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Vibropower Corporation Ltd 0.11 5.93M - 0.11 0.11 0.00 3.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
China Mining International Ltd 0.04 5.87M - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Transit Mixed Concrete Ltd 0.081 5.64M - 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Imperium Crown 0.007 5.52M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Asia Fashion Holdings Ltd 0.064 5.47M - 0.064 0.064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Plato Capital 0.028 5.45M - 0.028 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۶
Artivision Technologies Ltd 0.003 5.39M - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Ntegrator International Ltd 0.005 5.33M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Informatics Education Ltd 0.03 5.32M - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Dukang Distillers Holdings Ltd 0.066 5.27M - 0.066 0.066 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۱۱
Pharmesis International Ltd 0.225 5.18M - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ساعت ۱۱:۳۶
MS Holdings 0.031 5.14M - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Pavillon Holdings 0.013 5.04M - 0.012 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Foreland Fabrictech Holdings Ltd 0.009 4.90M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
NauticAWT Pte Ltd 0.006 4.77M - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
KTL Global Ltd 0.015 4.74M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Progen Holdings Ltd 0.012 4.69M - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
MMP Resources 0.002 4.69M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Luxking Group Holdings Ltd 0.37 4.68M - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Tye Soon Ltd 0.052 4.54M - 0.052 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۹
Accrelist Ltd 0.016 4.47M - 0.016 0.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۵
Viking Offshore and Marine Ltd 0.004 4.39M - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۲:۳۲
Elektromotive Group 0.007 4.36M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۸
Jasper Investments Ltd 0.001 4.35M - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Asian Micro 0.004 4.26M - 0.003 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Acma Ltd 0.099 4.20M - 0.099 0.099 0.02 23.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Heatec Jietong 0.034 4.18M - 0.034 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۴۹
Luzhou Bio Chem Technology Ltd 0.007 4.16M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
M Development 0.002 3.84M - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SBI Offshore Ltd 0.015 3.75M - 0.015 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۱۰
AGV Group 0.025 3.72M - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۰۸
Ziwo 0.007 3.71M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۱۱:۳۳
Guoan International 0.009 3.63M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۶
Ouhua Energy Holdings Ltd 0.009 3.45M 0.011 0.009 0.011 0.00 11.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Regal International Group Ltd 0.015 3.37M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Parkson Retail Asia Ltd 0.005 3.37M - 0.005 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
China Kunda Technology Holdings Ltd 0.008 3.28M - 0.008 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۷
Advanced Holdings Ltd 0.031 3.14M - 0.031 0.031 0.01 19.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
NutryFarm Int 0.032 3.09M - 0.032 0.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی