سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7412
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 14:08:13
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.51%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

56
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 10:01:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
7 (11.11%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

321
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 05:04:31
4 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
52 (19.44%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 47.72 129.68B 47.72 47.72 47.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۵۳
China Mobile ADR 28.89 128.50B 28.89 28.89 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۴۴
DBS 30.25 77.69B 30.25 30.01 30.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
DBS 25.63 65.33B 25.63 25.6 25.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
OCBC Bank 11.63 52.37B 11.63 11.57 11.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Prudential 20.6 51.67B 20.6 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۱۱:۵۶
OCBC Bank 10.54 47.10B 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
UOB 25.76 43.17B 25.76 25.62 25.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
SingTel 2.43 40.12B 2.43 2.41 2.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
SingTel 2.43 40.12B 2.43 2.43 2.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
UOB 23.6 39.53B 23.6 23.6 23.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
SingTel 2.35 38.35B 2.35 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
JSH 32.9 36.47B 32.9 32.9 32.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
JSH 24.6 36.02B 24.6 24.38 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Wilmar 5.57 35.26B 5.57 5.57 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Wilmar 4.11 25.92B 4.11 4.07 4.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Alibaba Pictures 0.88 25.49B 0.88 0.88 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۴
Jardine Matheson 49.6 24.56B 49.6 49.6 49.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Shangri-La Asia 6.24 21.54B 6.24 6.24 6.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۵۲
Capitaland 4 20.81B 4 4 4.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۷:۵۲
China Unicom Hong Kong ADR 5.92 20.27B 5.92 5.92 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰:۳۸
IHH Healthcare 2.1 19.02B 2.1 2.1 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
JMH 52.26 18.97B 52.26 52.1 52.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Thai Beverage 0.74 18.59B 0.74 0.74 0.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Fortune REIT 8.6 16.63B 8.6 8.6 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Thai Beverage 0.66 16.58B 0.66 0.66 0.665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Capitaland 3.11 16.41B 3.11 3.1 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Singapore Airlines 4.83 14.33B 4.83 4.83 4.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
HK Land Holdings 4.57 14.13B 4.57 4.55 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Capitaland Mall 2.06 13.33B 2.06 2.06 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Ascendas Real Estate Inv 3.12 13.09B 3.12 3.1 3.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
CapitaMall Trust 2 12.96B 2 2 2.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Singapore Airlines 4.35 12.90B 4.35 4.34 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Ascendas Real Estate Inv 3.05 12.26B 3.05 3.05 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
ST Engineering 3.8 11.84B 3.8 3.77 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
ST Engineering 3.75 11.70B 3.75 3.73 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Singapore Exchange 10.08 10.79B 10.08 10.06 10.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
HK Land Holdings 4.53 10.57B 4.53 4.5 4.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۵۱
Singapore Exchange 9.83 10.51B 9.83 9.83 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Genting SP 0.84 10.11B 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی