شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7158
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:14:14
0 (0.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

57
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:17
3 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
9 (18.75%)
تغییر ۶ ماهه
15 (35.71%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

286
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:30:51
32 (10.01%)
تغییر ۳ ماهه
43 (13.02%)
تغییر ۶ ماهه
30 (9.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yanlord 1.11 2.14B 1.12 1.11 1.14 0.02 1.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۹
GoldenAgr 0.157 2.00B 0.158 0.157 0.158 0.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۹
Hutchison Port Holdings Trust 0.115 1.00B 0.116 0.115 0.116 0.00 2.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۹
StarHub 1.41 2.44B 1.4 1.4 1.41 0.04 2.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸
SIA Engg 2.22 2.49B 2.21 2.21 2.22 0.20 9.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸
F & N 1.47 2.13B - 1.47 1.47 0.02 1.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۷
COSCO Corp 0.225 503.83M - 0.225 0.225 0.01 2.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۷
SembMar 0.85 1.78B - 0.755 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Secura 0.054 21.60M - 0.054 0.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
A-Smart 0.31 39.91M - 0.29 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
LY Corp 0.173 - - 0.173 0.173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Synagie 0.105 32.12M - 0.105 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Forise Int 0.004 8.52M - 0.004 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
P5 Capital 0.021 11.71M - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Y Ventures 0.062 14.24M - 0.062 0.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
CDW Holding 0.127 28.35M - 0.127 0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
ISOteam Ltd 0.126 42.22M - 0.126 0.129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Miyoshi Ltd 0.026 15.80M - 0.026 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ellipsiz Ltd 0.31 51.81M - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Katrina Group 0.125 28.94M - 0.12 0.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Neo Group Ltd 0.38 55.99M - 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Gss Energy Ltd 0.055 27.33M - 0.055 0.057 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
New Silkroutes 0.199 41.48M - 0.199 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Top Global Ltd 0.196 62.99M - 0.196 0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hosen Group Ltd 0.025 8.12M - 0.025 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
ISR Capital Ltd 0.002 8.81M - 0.001 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sutl Enterprise 0.37 31.99M - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
CSC Holdings Ltd 0.018 46.76M - 0.017 0.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
LHT Holdings Ltd 0.59 31.41M - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
OEL Holdings Ltd 0.023 15.37M - 0.023 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
TLV Holdings Ltd 0.048 26.85M - 0.048 0.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
LionGold Corp Ltd 0.001 31.71M - 0.001 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tritech Group Ltd 0.015 14.17M - 0.015 0.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Uni-Asia Holdings 0.525 41.26M - 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Vibrant Group Ltd 0.094 65.09M - 0.09 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Colex Holdings Ltd 0.2 26.50M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
GCCP Resources Ltd 0.007 8.19M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Zicom Holdings Pvt 0.145 47.11M - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Chasen Holdings Ltd 0.046 17.80M - 0.044 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
China International 0.188 13.39M - 0.188 0.188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی