سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7448
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:32:09
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

55
قیمت روز
1 (1.82%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:00:57
4 (6.78%)
تغییر ۳ ماهه
7 (11.29%)
تغییر ۶ ماهه
2 (3.51%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

329
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 04:31:20
19 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
61 (22.69%)
تغییر ۶ ماهه
64 (24.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Mobile ADR 28.89 132.32B 28.89 28.89 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۴۴
PetroChina ADR 39.41 119.26B 39.41 39.41 39.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۸
DBS 28.65 73.06B 28.65 28.6 28.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
DBS 25.63 65.33B 25.63 25.6 25.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Prudential 15 55.87B 15 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۰۶
OCBC Bank 11.79 52.75B 11.79 11.78 11.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Hyflux Ltd Pref 65.37 51.33B 65.37 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
OCBC Bank 10.54 47.10B 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
UOB 26.07 43.61B 26.07 25.9 26.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
SingTel 2.43 40.12B 2.43 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
SingTel 2.42 40.12B 2.42 2.42 2.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
UOB 23.6 39.53B 23.6 23.6 23.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
SingTel 2.35 38.35B 2.35 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
JSH 33.03 36.61B 33.03 33.01 33.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
JSH 24.6 36.02B 24.6 24.38 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Wilmar 5.57 35.26B 5.57 5.57 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Wilmar 5.46 34.49B 5.46 5.44 5.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Alibaba Pictures 0.88 28.18B 0.88 0.88 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۴
Shangri-La Asia 7.79 28.04B 7.79 7.76 7.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۶
Jardine Matheson 49.6 24.56B 49.6 49.6 49.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
JMH 64.24 22.93B 64.24 64.24 64.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
China Unicom Hong Kong ADR 5.92 19.83B 5.92 5.92 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰:۳۸
Capitaland 3.79 19.68B 3.79 3.79 3.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
Thai Beverage 0.77 19.34B 0.77 0.765 0.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Thai Beverage 0.74 18.59B 0.74 0.74 0.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Singapore Airlines 5.72 16.96B 5.72 5.71 5.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Fortune REIT 8.6 16.63B 8.6 8.6 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capitaland 3.11 16.41B 3.11 3.1 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
IHH Healthcare 1.71 15.09B 1.71 1.71 1.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۶
HK Land Holdings 4.57 14.13B 4.57 4.55 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
CapitaMall Trust 2.18 14.11B 2.18 2.18 2.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Top Glove Corp 1.7 13.58B 1.7 1.7 1.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Capitaland Mall 2.06 13.33B 2.06 2.06 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Singapore Airlines 4.35 12.90B 4.35 4.34 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
ST Engineering 3.99 12.43B 3.99 3.92 3.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Ascendas Real Estate Inv 3.09 12.42B 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Ascendas Real Estate Inv 3.05 12.26B 3.05 3.05 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
ST Engineering 3.75 11.70B 3.75 3.73 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
HK Land Holdings 4.97 11.60B 4.97 4.96 4.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Genting Singapore 0.925 11.16B 0.925 0.925 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی