سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7474
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 16:50:09
0 (2.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

57
قیمت روز
1 (1.75%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:04
6 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
10 (21.28%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

298
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 03:01:38
30 (11.04%)
تغییر ۳ ماهه
30 (11.32%)
تغییر ۶ ماهه
36 (10.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China Mobile ADR 30.02 125.60B - 30.02 30.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۴:۰۸
PetroChina ADR 34.09 119.62B - 33.95 34.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۱۰
DBS 25.68 65.39B 25.73 25.68 25.73 0.18 0.71% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Hyflux Ltd Pref 65.37 51.33B - 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
OCBC Bank 10.15 45.44B - 10.15 10.15 0.08 0.79% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
Prudential 15 42.12B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۱۴:۰۶
SingTel 2.43 39.50B 2.42 2.42 2.43 0.02 0.83% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
SingTel 2.42 39.50B - 2.42 2.42 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
UOB 23.06 38.78B 23.19 23.06 23.19 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
JSH 23.9 35.44B 24.22 23.9 24.22 0.80 3.35% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Alibaba Pictures 0.88 27.37B - 0.88 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۴
Wilmar 4.29 27.22B 4.31 4.29 4.31 0.03 0.70% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Shangri-La Asia 7.46 26.89B - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱:۱۰
Jardine Matheson 52.9 26.49B 52.99 52.9 52.99 1.09 2.06% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
China Unicom Hong Kong ADR 6.09 23.19B - 6.09 6.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۳۴
Thai Beverage 0.75 18.84B 0.755 0.75 0.755 0.01 0.67% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Top Glove Corp 2.29 18.83B 2.32 2.29 2.32 0.05 2.18% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Fortune REIT 8.6 16.63B - 8.6 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capitaland 3.14 16.62B 3.15 3.14 3.15 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
IHH Healthcare 1.84 16.25B 1.8 1.8 1.84 0.02 1.10% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Singapore Airlines 4.51 13.30B - 4.51 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۱۰
HK Land Holdings 4.22 13.24B 4.24 4.22 4.24 0.04 0.95% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
ST Engineering 4.02 12.57B - 4.02 4.02 0.03 0.75% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
Ascendas Real Estate Inv 3.02 10.97B - 3.02 3.02 0.02 0.66% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
Genting SP 0.845 10.19B - 0.845 0.845 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
Singapore Exchange 9.22 9.87B 9.24 9.22 9.24 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Keppel Corp 5.24 9.56B 5.26 5.24 5.26 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Great Eastern Holdings Ltd 20 9.47B 20.1 20 20.1 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Jardine C&C 21 8.34B 21.1 21 21.1 0.28 1.33% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Mapletree Logistics Trust 1.96 7.55B - 1.96 1.96 0.01 0.51% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
Dairy Farm Intl Holdings 4.09 7.46B 4.17 4.09 4.17 0.15 3.67% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Capitaland Mall 1.99 7.38B 2 1.99 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۹
Mapletree Industrial Trust 2.95 6.93B 2.96 2.95 2.96 0.03 1.02% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۹
Mapletree Commercial Trust 2.07 6.89B 2.09 2.07 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۹
UOL Group 7.55 6.39B 7.53 7.53 7.55 0.10 1.34% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۹
Capitaland Commercial Trust 1.65 6.37B - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Sinopec Shanghai Petrochemical ADR 18.49 5.89B - 18.49 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۰:۳۴
Venture Corporation Ltd 19.17 5.56B 19.23 19.17 19.23 0.05 0.26% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۹
Olam 1.56 4.95B 1.55 1.55 1.56 0.02 1.30% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۹
Frasers Logistics 1.39 4.76B - 1.39 1.39 0.02 1.46% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی