سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7538
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:47:28
0 (1.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

59
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:02:19
4 (7.27%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.72%)
تغییر ۶ ماهه
2 (3.51%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 04:37:34
10 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
35 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
45 (15.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 46.09 148.47B 46.09 46.02 46.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۴۹
China Mobile ADR 28.89 128.17B 28.89 28.89 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۴۴
DBS 29.66 76.76B 29.72 29.66 29.72 0.07 0.24% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
DBS 25.63 65.33B 25.63 25.6 25.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
OCBC Bank 12.23 55.36B 12.23 12.23 12.23 0.10 0.82% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۳
Prudential 17.02 55.00B 17.02 17.02 17.02 1.71 11.17% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Hyflux Ltd Pref 65.37 51.33B 65.37 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
OCBC Bank 10.54 47.10B 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
JMH 62.77 45.20B 62.94 62.77 62.94 0.14 0.22% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
UOB 25.98 44.02B 25.99 25.97 25.99 0.16 0.62% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
UOB 23.6 39.53B 23.6 23.6 23.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
SingTel 2.32 38.46B 2.33 2.32 2.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
SingTel 2.35 38.35B 2.35 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
SingTel 2.33 38.31B 2.33 2.33 2.33 0.01 0.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
JSH 32.9 36.47B 32.9 32.9 32.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
JSH 24.6 36.02B 24.6 24.38 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Wilmar 5.57 35.26B 5.57 5.57 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Wilmar 4.77 30.67B 4.77 4.77 4.77 0.02 0.42% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Alibaba Pictures 0.88 28.45B 0.88 0.88 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۴
Shangri-La Asia 7.77 27.86B 7.77 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۴۴
Jardine Matheson 49.6 24.56B 49.6 49.6 49.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
China Unicom Hong Kong ADR 5.92 22.05B 5.92 5.92 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۰:۳۸
Capitaland 3.76 19.74B 3.75 3.75 3.76 0.02 0.53% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Thai Beverage 0.74 18.59B 0.74 0.74 0.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Thai Beverage 0.69 17.33B 0.695 0.69 0.695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Fortune REIT 8.6 16.63B 8.6 8.6 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Capitaland 3.11 16.41B 3.11 3.1 3.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
IHH Healthcare 1.77 15.57B 1.76 1.76 1.77 0.02 1.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Singapore Airlines 5.13 15.33B 5.14 5.13 5.14 0.02 0.39% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
HK Land Holdings 4.57 14.13B 4.57 4.55 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
CapitaMall Trust 2.15 14.05B 2.14 2.14 2.16 0.02 0.93% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Capitaland Mall 2.06 13.33B 2.06 2.06 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Singapore Airlines 4.35 12.90B 4.35 4.34 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
Ascendas Real Estate Inv 2.97 12.37B 2.96 2.96 2.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Top Glove Corp 1.58 12.31B 1.6 1.58 1.6 0.02 1.28% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Ascendas Real Estate Inv 3.05 12.26B 3.05 3.05 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
ST Engineering 3.89 12.21B 3.89 3.89 3.89 0.02 0.51% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
ST Engineering 3.75 11.70B 3.75 3.73 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۳۶
HK Land Holdings 4.93 11.48B 4.94 4.93 4.94 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۶
Singapore Exchange 10.71 11.31B 10.72 10.71 10.74 0.16 1.52% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی