سیرالئون
سیرالئون

لئون سیرالئون / دلار

0.0006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 97.2 3.03B 97.2 97.2 97.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
NLB 51.6 1.03B 51.6 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۶
Petrol 382 785.23M 382 382 382 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
Zavarovalnica 32.4 735.83M 32.4 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Pozavar0Valnic 23.2 359.55M 23.2 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
Telekom Sloven 50.4 327.88M 50.4 50.4 50.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
Luka Koper DD 19.5 273.00M 19.5 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
Mercator 32.4 195.98M 32.4 32.4 32.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
Gorenje 53 191.59M 53 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Cinkarna Celje 210 169.68M 210 210 210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
KD Group 54 116.50M 54 54 54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۳۷
Salus Ljubljana 1020 106.46M 1020 1020 1020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۶
Unior 9.55 27.11M 9.55 9.55 9.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Intereuropa 1.13 19.02M 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Skupina Prva Pref 23 - 23 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی