سیرالئون
سیرالئون

لئون سیرالئون / دلار

0.0006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 105 3.28B 105 105 105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
NLB 66 1.32B 66 66 66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Petrol 442 908.57M 442 442 442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Zavarovalnica 34 772.17M 34 34 34.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۴۱
Pozavar0Valnic 25.9 401.39M 25.9 25.9 25.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Telekom Sloven 60.4 392.93M 60.4 60.4 60.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Luka Koper DD 24.6 344.40M 24.6 24 24.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۴۱
Mercator 34 205.66M 34 34 34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Gorenje 53 191.59M 53 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Cinkarna Celje 238 186.38M 238 238 238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۱:۴۱
KD Group 63 124.26M 63 63 63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Salus Ljubljana 1190 124.21M 1190 1190 1190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Unior 11.1 30.69M 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Intereuropa 1.16 19.50M 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱:۴۰
Skupina Prva Pref 24 - 24 24 24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۳:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی