سیرالئون
سیرالئون

لئون سیرالئون / دلار

0.0006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 111.5 3.48B 111.5 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
NLB 72.2 1.44B 72.2 72.2 72.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
Petrol 437 898.29M 437 437 437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
Zavarovalnica 33.3 755.98M 33.3 33.3 33.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
Pozavar0Valnic 26.6 412.24M 26.6 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
Telekom Sloven 53 344.79M 53 53 53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
Luka Koper DD 24 336.00M 24 24 24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
Mercator 35.8 216.55M 35.8 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۲۰:۵۳
Gorenje 53 191.59M 53 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Cinkarna Celje 238 186.27M 238 238 238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
Salus Ljubljana 1350 140.91M 1350 1350 1350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ساعت ۲۰:۵۲
KD Group 45.2 103.74M 45.2 45.2 45.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۲
Unior 12 33.18M 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۵۲
Intereuropa 1.21 20.34M 1.21 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۵۱
Skupina Prva Pref 26 - 26 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۲۰:۵۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی