شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سیرالئون
سیرالئون

لئون سیرالئون / دلار

0.0006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (361.54%)
نوسان سالیانه

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 37.8 756.00M - 37.8 37.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۳۷
Krka 83 2.61B - 83 83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۳۷
Petrol 328 674.23M - 328 328 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۳۷
Luka Koper DD 18.9 264.60M - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۳۷
Zavarovalnica 27.2 617.73M - 27.2 27.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۳۷
Telekom Sloven 49.6 322.67M - 49.6 49.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۳۷
KD Group 54.5 127.40M - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۷
Mercator 20 120.98M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۷
Cinkarna Celje 160 129.28M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۷
Pozavar0Valnic 15.6 241.76M - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۰:۳۷
Intereuropa 1.37 23.06M - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۴۱
Salus Ljubljana 720 75.15M - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
Unior 9.3 26.40M - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۰
Skupina Prva Pref 24 - - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۰
Gorenje 53 191.59M - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی