صربستان
صربستان

دینار صربستان / دلار

0.0094
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ آبان ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

714
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 15:32:36
18 (2.59%)
تغییر ۳ ماهه
36 (5.30%)
تغییر ۶ ماهه
57 (7.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 580 94.58B - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Komercijalna 3000 50.45B - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Philip Morris Prf 6400 41.66B - 6400 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۹
Aerodrom Nikol 942 31.72B - 942 942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۹
Komercijalna B 951 15.99B - 951 951 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Dunavosiguranj 3450 14.58B - 3450 3450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Tehnoga 14000 14.51B - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۲۳:۱۰
Galenika Fitof 2550 6.73B - 2550 2550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۲۳:۰۸
Energoprojekt Entel 13000 5.49B - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Energoprojekt 380 4.13B - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۲:۳۴
Alfa Plam Vran 23000 3.62B - 23000 23000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۴
Metalac 1811 3.50B - 1811 1811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۹
Impol Seval 3599 3.39B - 3599 3599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۹
Soja Protein B 161 2.22B - 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Stari Tamis 4510 1.79B - 4510 4510 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۶
Jedinstvo Sevo 6800 1.63B - 6800 6821 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۹
Jubmes 4450 1.28B - 4450 4450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۴
Kopaonik 7500 1.04B - 7500 7500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Lasta 480 896.37M - 480 480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Trgopromet Sub 902 893.16M - 902 902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Vital 950 725.74M - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۳۴
Globososiguran 449 614.79M - 401 449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Pd Zajecar 12000 609.06M - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۱۰
Novosadski Sajam 600 491.37M - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۱۷
Gosa Montaza 1900 420.16M - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۹
Voda Vrnjci 3400 390.28M - 3400 3400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Telefonkabl 12000 387.60M - 12000 12000 159.00 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Ams Osiguranje 1200 377.46M - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۲۳:۱۰
Veterinarski S 80 308.71M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Iritel 1049 304.32M - 1049 1049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۲۳:۰۹
Progres BEL 41 250.88M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
Ams Osig Pref 660 207.60M - 660 660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۹
GP Planum ad Beograd 470 194.63M - 470 470 30.00 6.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Tigar 20 163.12M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۶
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Politika Beog 8 112.53M - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰
Dunav 80 68.76M - 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Simpo ad Vranje 50 52.99M - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۴:۰۲
Agrobacka 250 20.20M - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۰
Ikarbus 52 19.84M - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی