صربستان
صربستان

دینار صربستان / دلار

0.0101
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 12:28:54
0 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.45%)
نوسان سالیانه

Belex 15

776
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 14:05:24
19 (2.54%)
تغییر ۳ ماهه
45 (6.11%)
تغییر ۶ ماهه
109 (16.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 600 97.85B 600 600 600 5.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Komercijalna B 1120 62.24B 1120 1120 1120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۵۸
Komercijalna 3701 62.24B 3701 3701 3701 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۰:۵۸
Philip Morris Prf 7400 48.83B 7400 7400 7400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
Aerodrom Nikol 1011 35.38B 1011 1011 1011 1.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Dunavosiguranj 3601 31.61B 3601 3601 3601 49.00 1.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Tehnoga 14500 15.03B 14500 14500 14500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۵۷
Galenika Fitof 2552 6.74B 2552 2552 2552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۲
Energoprojekt Entel 13000 5.49B 13000 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Metalac 1900 3.68B 1900 1900 1900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۵۵
Energoprojekt 340 3.68B 340 340 340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۵۵
Alfa Plam Vran 20700 3.26B 20700 20700 20700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۵۴
Impol Seval 3443 3.25B 3443 3443 3443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۵۵
Lasta 1089 2.50B 1089 1089 1089 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۲۳:۵۴
Stari Tamis 6000 2.37B 6000 6000 6000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Soja Protein B 161 2.22B 161 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۰:۳۲
Jedinstvo Sevo 8700 2.16B 8700 8700 8700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Jubmes 4350 1.25B 4350 4350 4350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۲۳:۵۴
Kopaonik 8000 1.11B 8000 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۶
Trgopromet Sub 902 893.16M 902 902 902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Vital 1082 826.58M 1082 1082 1082 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۵۶
Pd Zajecar 12000 609.06M 12000 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۱۰
Globososiguran 430 588.77M 430 430 430 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۲۳:۴۶
Novosadski Sajam 600 491.37M 600 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۱۷
Gosa FOM ad Smederevska Palanka 350 479.15M 350 350 350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Ams Osig Pref 700 443.83M 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۵۶
Ams Osiguranje 1411 443.83M 1411 1411 1411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۵۴
Gosa Montaza 1800 396.19M 1800 1800 1800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱:۴۴
Telefonkabl 12000 387.60M 12000 12000 19000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۶:۴۷
Coka Duvanska 9708 384.69M 9708 9708 9708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۰۷
Iritel 1200 348.12M 1200 1200 1200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۵۶
Voda Vrnjci 3000 344.36M 3000 3000 3000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۵۶
Veterinarski S 80 308.71M 80 80 80 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Erozija AD 4000 255.41M 4000 3744 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
GP Planum ad Beograd 490 202.91M 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۷
Politika Beog 13 182.86M 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۵۶
Ribnjak Sutjeska ad Sutjeska 1750 132.21M 1750 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Tigar 14 114.19M 14 14 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۵۶
Progres BEL 14 85.67M 14 14 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۵۶
Simpo ad Vranje 50 52.99M 50 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۴:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی