شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2659
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:01:06
0 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

142
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:36
4 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
8 (5.97%)
تغییر ۶ ماهه
27 (23.48%)
نوسان سالیانه

MSCI TADAWUL 30

903
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 18:01:28
903 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
903 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
903 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Saudi Aramco 31.65 6.03T - 31.45 31.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
SABIC 76 228.00B - 73.1 76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
STC 89.7 179.40B - 89 89.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Al Rajhi 54.5 136.25B - 54.2 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
National Com Bnk 35 104.69B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Saudi Electric. 17.1 71.25B - 16.98 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
RIBL 16 48.00B - 15.98 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Almarai 47.4 46.89B - 46.9 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
SABB 22.6 46.44B - 21.22 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
samba 21 42.00B - 20.58 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
MAADEN 33 40.61B - 31.95 33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
BSFR 27.45 32.92B - 27.05 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Alinma 21.36 32.04B - 21 21.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
ARNB 19.54 29.31B - 18.62 19.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
SAFCO 66.9 27.87B - 65.1 66.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
YANSAB 45.65 25.68B - 44.3 45.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Kingdom 6.3 23.35B - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Alawwal Bank 19.58 22.38B - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Jabal Omar 24 22.31B - 24 24.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Savola Group 36.8 19.65B - 36.15 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Etihad Etisalat 23.6 18.17B - 23.5 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Jarir 137 16.44B - 135 137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
ALBILAD 20.7 15.53B - 20.46 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Bahri 36.35 14.31B - 36.35 36.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Saudi Kayan 7.68 11.52B - 7.68 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Bupa Arabia 93 11.16B - 91.8 93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Petro Rabigh 12.2 10.69B - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Arabian Centres 21.4 10.02B - 21.4 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
BJAZ 11.88 9.74B - 11.66 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Advanced 44.95 9.73B - 44.8 44.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
MCDC 58.7 9.67B - 58.7 59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Sipchem 12.98 9.52B - 12.76 12.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Petrochem 19.2 9.22B - 18.74 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Dar Al Arkan 8.41 9.08B - 8.41 8.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
saib 12.72 8.59B - 12.7 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
A.Othaim Market 92.1 8.29B - 92.1 92.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
SIIG 18 8.10B - 17.5 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
spcc 56.4 7.90B - 56.1 56.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Saudi cement 51.3 7.85B - 51.1 51.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
Mouwasat 78.1 7.81B - 78.1 79.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی