شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:55
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

140
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:50
6 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
14 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
24 (20.69%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 90.9 378.61B - 90.6 91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
STC 93.2 179.40B - 93.2 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
National Com Bnk 47 145.80B - 46.8 47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Al Rajhi 65.9 140.24B - 65.7 65.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Saudi Electric. 19.96 86.75B - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
MAADEN 44.3 66.84B - 44.3 44.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
samba 30.5 65.00B - 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Almarai 48.3 60.40B - 48.3 48.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
RIBL 24.44 48.78B - 24.38 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
SABB 34.7 47.33B - 34.65 34.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
YANSAB 53.7 41.91B - 53.7 54.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
BSFR 38.95 40.86B - 38.85 38.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Jabal Omar 26.75 38.06B - 26.75 26.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Kingdom 7.62 32.28B - 7.61 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Alinma 25.95 32.13B - 25.4 25.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
ARNB 27.95 32.00B - 27.9 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
SAFCO 78.9 25.71B - 78.5 78.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Petro Rabigh 21.16 24.84B - 21.1 21.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Saudi Kayan 10.62 23.67B - 10.6 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Savola Group 35.5 19.89B - 35.35 35.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Alawwal Bank 19.58 16.41B - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Jarir 166.6 16.00B - 166.4 166.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Etihad Etisalat 27.2 15.08B - 27.2 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
TASNEE 13.16 14.81B - 13.16 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Petrochem 24.6 14.30B - 24.56 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ALBILAD 27.15 14.05B - 27.1 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
saib 17.7 13.58B - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
SIIG 24.82 13.16B - 24.72 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
MCDC 74.6 12.92B - 74.6 75.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
BJAZ 15.32 12.10B - 15.22 15.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Bahri 37.1 12.07B - 36.65 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Dar Al Arkan 9.8 11.38B - 9.8 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Advanced 49.9 10.78B - 49.9 50 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Emaar EC 10.08 10.20B - 10.08 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Mouwasat 84.4 9.40B - 84.4 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Tawuniya 78.1 8.88B - 78.1 78.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Sipchem 18.06 8.22B - 18.06 18.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Sahara 17.46 7.97B - 17.42 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
SRMG 78.3 7.85B - 78 79.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Catering 102.4 7.63B - 102.4 103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳