شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:22:09
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

176
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:06
24 (15.79%)
تغییر ۳ ماهه
36 (25.71%)
تغییر ۶ ماهه
48 (37.50%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,016
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:04:37
38 (3.91%)
تغییر ۳ ماهه
1,016 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,016 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bawan 13.84 830.40M - 13.82 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۱۱
Saudi Marke 25.05 1.13B - 25.05 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۱۱
National Com Bnk 36.3 108.69B - 36.1 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۱۱
Electrical Industries 15.06 674.88M - 15.02 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۱۱
Northern Region Cement Co 10.06 1.81B - 10.06 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۱:۱۱
ACC 29.3 2.93B - 28.65 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
ADC 12.7 936.40M - 12.68 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
APC 12.52 500.80M - 12.52 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
BCI 24.4 671.00M - 23.94 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
H B 63 1.98B - 63 64.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
HCC 13.14 1.29B - 13 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
KEC 9.32 3.16B - 9.32 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
NGC 17 538.33M - 17 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SPM 39.3 361.56M - 39.3 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
TCC 13.24 1.19B - 13.2 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
ACIG 24.2 484.00M - 24.14 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
Care 45.7 2.05B - 45.3 46.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
GACO 13.62 408.60M - 13.6 13.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SAIC 13.52 676.00M - 13.52 13.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SIDC 9.18 367.20M - 9.18 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SPPC 14.5 870.00M - 14.5 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SVCP 45.75 686.25M - 45.75 46.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
TECO 29.7 301.46M - 29.65 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
ARDCO 15.22 2.71B - 15.18 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
Aseer 11.24 1.42B - 11.22 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
ASLAK 20.44 896.81M - 20.44 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
Buruj 17.66 529.80M - 17.66 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
Enaya 20.1 301.50M - 20.08 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
EPCCO 34.05 2.93B - 33.3 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
NADEC 30.3 3.08B - 30.3 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SAICO 11.68 350.40M - 11.66 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SARCO 36.75 551.25M - 36.75 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SASCO 26.35 1.58B - 26.35 26.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SFICO 22.48 227.27M - 22.44 22.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SISCO 21.78 1.78B - 21.78 21.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SRECO 13.4 3.22B - 13.3 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
TADCO 18.54 448.24M - 18.54 18.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
U C A 9.88 395.20M - 9.86 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
ALJOUF 29.45 883.50M - 29.45 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
SALAMA 14.08 352.00M - 14.02 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی