خبر
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2664
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 13:59:18
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

159
قیمت روز
2 (1.27%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:22
7 (4.61%)
تغییر ۳ ماهه
4 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.63%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,513
قیمت روز
21 (1.39%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:05:45
196 (11.48%)
تغییر ۳ ماهه
282 (15.69%)
تغییر ۶ ماهه
27 (1.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Saudi Aramco 33.4 7.37T 33.4 33.4 33.4 0.10 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Al Rajhi 80.5 322.80B 80.5 79.8 80.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۵۳
SABIC 84 252.30B 84 84 84 1.00 1.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
National Com Bnk 52.2 231.23B 52.2 52.2 52.2 0.80 1.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
STC 38.25 191.38B 38.25 38.25 38.25 0.20 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
MAADEN 71.1 174.50B 71.1 71.1 71.1 2.50 3.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
RIBL 34.55 103.80B 34.55 34.55 34.55 0.05 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Saudi Electric. 24.82 103.25B 24.82 24.82 24.82 0.08 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
International 139.2 102.50B 139.2 139.2 139.2 1.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
SABB 40 82.29B 40 40 40 1.15 2.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Dr Sulaiman 233 81.20B 233 233 233 1.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
SAFCO 146 69.31B 146 146 146 1.80 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Alinma 34.5 69.00B 34.5 32.9 34.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۵۳
Almarai 53.4 53.40B 53.4 53.4 53.4 0.20 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
BSFR 42.7 51.28B 42.7 42.7 42.7 0.15 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
ALBILAD 51.2 51.20B 51.2 51.2 51.2 0.70 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
ARNB 33.8 50.63B 33.8 33.8 33.8 0.85 2.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Kingdom 7.92 29.35B 7.92 7.88 7.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۵۳
Arabian Internet and Communications 241 29.30B 241 241 241 5.60 2.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Etihad Etisalat 36.65 28.18B 36.65 36.65 36.65 0.15 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Sipchem 37.55 27.30B 37.55 37.55 37.55 1.70 4.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Al ELM Information Security 335.6 26.00B 335.6 335.6 335.6 6.60 2.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Nahdi Medical 184.6 24.70B 184.6 184.6 184.6 5.40 2.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
YANSAB 41.6 23.34B 41.6 41.6 41.6 0.35 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Jabal Omar 19.08 22.03B 19.08 19.08 19.08 0.22 1.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Petrochem 45.45 21.82B 45.45 45.45 45.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۳۳
Bupa Arabia 176.6 21.11B 176.6 176.6 176.6 1.40 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Saudi Tadawul Holding 171 20.64B 171 171 171 1.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Jarir 163.4 19.61B 163.4 163.4 163.4 1.60 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Mouwasat 195 19.38B 195 195 195 6.60 3.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
saib 18.6 18.60B 18.6 18.6 18.6 0.20 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Saudi Kayan 11.88 17.82B 11.88 11.88 11.88 0.24 2.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Petro Rabigh 10.62 17.75B 10.62 10.62 10.62 0.38 3.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
BJAZ 21.4 17.55B 21.4 21.4 21.4 0.24 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
SRMG 193 15.44B 193 193 193 1.60 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
SIIG 20.38 15.40B 20.38 20.38 20.38 0.06 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Dar Al Arkan 14.04 15.18B 14.04 14.04 14.04 0.26 1.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Savola Group 28.4 15.17B 28.4 28.4 28.4 0.10 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Dallah Health 167.6 15.07B 167.6 167.6 167.6 6.00 3.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
Bahri 29 14.25B 29 29 29 0.10 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۵۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین