عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 06:43:07
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:42
10 (6.06%)
تغییر ۳ ماهه
16 (9.36%)
تغییر ۶ ماهه
4 (2.65%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,369
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:56
175 (14.65%)
تغییر ۳ ماهه
231 (20.33%)
تغییر ۶ ماهه
392 (40.11%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Saudi Aramco 35.65 7.12T 35.65 35.65 35.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۶
SABIC 116.2 348.60B 116.2 114.8 116.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
STC 121.8 243.24B 121.8 121.8 121.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
Al Rajhi 92 230.00B 92 92 92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
National Com Bnk 53.6 160.29B 53.6 53.6 53.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Saudi Electric. 24.84 103.50B 24.84 24.84 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
samba 38.5 77.00B 38.5 38.1 39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۶
RIBL 24.46 73.38B 24.46 23.82 24.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
MAADEN 56.4 69.41B 56.4 56.1 56.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
SABB 27.5 56.51B 27.5 27.2 27.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Almarai 52.9 52.30B 52.9 52.9 52.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
Dr Sulaiman 132 46.48B 132 132 132.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۶
BSFR 35 41.98B 35 34.4 35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
SAFCO 100.2 41.75B 100.2 100 100.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
YANSAB 69.6 39.15B 69.6 69 69.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Alinma 17.56 35.12B 17.56 17.56 17.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
ARNB 21.06 31.59B 21.06 20.9 21.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Kingdom 8.09 29.98B 8.09 8.09 8.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
ALBILAD 36 27.00B 36 35 36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Jabal Omar 28.7 26.67B 28.7 28.6 28.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
Saudi Kayan 16.36 24.54B 16.36 16.32 16.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Etihad Etisalat 30.2 23.25B 30.2 30.2 30.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Jarir 188 22.56B 188 185.8 188 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Alawwal Bank 19.58 22.38B 19.58 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Savola Group 41.9 22.37B 41.9 41.4 41.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Petrochem 46.5 22.32B 46.5 46.25 46.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Mouwasat 175.2 17.52B 175.2 174 175.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Sipchem 23.02 16.88B 23.02 22.98 23.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Advanced 77.4 16.76B 77.4 75.9 77.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Petro Rabigh 17.68 15.49B 17.68 17.66 17.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Bahri 38.8 15.28B 38.8 38.7 38.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
SIIG 33.9 15.26B 33.9 33.75 33.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Bupa Arabia 116 13.92B 116 116 116.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
BJAZ 16.46 13.50B 16.46 16.46 16.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
ZAIN KSA 14.98 13.46B 14.98 14.86 14.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۷
Bindawood 107 12.23B 107 106.6 107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۶
spcc 86 12.04B 86 86 86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۶
A.Othaim Market 127.8 11.50B 127.8 127.8 127.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
saib 17 11.48B 17 17 17.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
TASNEE 16.28 10.89B 16.28 16.26 16.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی