عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.267
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:36:14
0 (0.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

161
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:01:19
3 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
20 (11.05%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,502
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:26
55 (3.79%)
تغییر ۳ ماهه
339 (29.14%)
تغییر ۶ ماهه
486 (47.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Saudi Aramco 34.95 7.00T 34.95 34.95 34.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
SABIC 124.2 371.40B 124.2 124 124.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Al Rajhi 117.8 295.00B 117.8 117.6 117.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
STC 136.6 272.39B 136.6 135.6 136.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
National Com Bnk 57.2 253.81B 57.2 57 57.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Saudi Electric. 25.7 107.50B 25.7 25.55 25.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
MAADEN 69.9 85.16B 69.9 69.3 69.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
RIBL 26.6 80.10B 26.6 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
SABB 31.6 64.42B 31.6 31.45 31.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Dr Sulaiman 182.4 62.58B 182.4 179 182.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
SAFCO 123.8 59.60B 123.8 123.8 124.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
samba 38.5 59.30B 38.5 34.8 38.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۴۳
Almarai 55.8 56.80B 55.8 55.8 56.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
BSFR 38.7 45.93B 38.7 38.1 38.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Alinma 22.74 45.68B 22.74 22.74 22.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Kingdom 10.8 39.80B 10.8 10.8 10.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
YANSAB 70.4 39.32B 70.4 70.2 70.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
ARNB 22.92 34.02B 22.92 22.6 22.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Jabal Omar 33.8 31.79B 33.8 33.8 34.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Saudi Kayan 18.88 28.74B 18.88 18.88 19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
ALBILAD 37 27.98B 37 36.95 37.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Etihad Etisalat 31.95 24.52B 31.95 31.9 31.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Jarir 202.2 24.10B 202.2 201.2 202.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Sipchem 31.95 23.56B 31.95 31.9 32.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Petrochem 46.6 22.44B 46.6 46.35 46.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Alawwal Bank 19.58 22.38B 19.58 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Petro Rabigh 24.88 22.34B 24.88 24.88 25.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Savola Group 41 22.33B 41 40.9 41.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Mouwasat 195 19.08B 195 194.2 195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
SIIG 36.45 16.45B 36.45 36.35 36.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Bupa Arabia 137.6 16.33B 137.6 136.8 137.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
BJAZ 19.12 15.86B 19.12 19.12 19.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Advanced 72.8 15.69B 72.8 72.5 72.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Bahri 37.95 15.00B 37.95 37.85 38.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
TASNEE 21.4 14.48B 21.4 21.4 21.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
SRMG 172.4 13.84B 172.4 171.4 172.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
ZAIN KSA 14.1 12.67B 14.1 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
Bindawood 107.4 12.39B 107.4 107.4 107.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
spcc 85.3 11.98B 85.3 85.1 85.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Arabian Centres 25.3 11.92B 25.3 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی