عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 13:50:22
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:45
10 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
9 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
31 (23.66%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 20:03:56
88 (8.18%)
تغییر ۳ ماهه
136 (13.28%)
تغییر ۶ ماهه
1,162 (inf%)
نوسان سالیانه

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Saudi Aramco 35.9 7.20T - 35.85 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
SABIC 97 291.00B - 96.6 97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
STC 107 213.81B - 107 107.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Al Rajhi 74.7 186.75B - 74 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
National Com Bnk 42.8 127.99B - 42.45 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Saudi Electric. 21.48 89.50B - 21.48 21.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
RIBL 20.38 61.14B - 20.24 20.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
samba 30.4 60.80B - 30.25 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Almarai 55.2 54.60B - 55.1 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
MAADEN 41.85 51.50B - 41.85 41.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
SABB 24.82 51.00B - 24.82 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Dr Sulaiman 115 40.60B - 114.8 115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
BSFR 32.2 38.62B - 32.2 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
YANSAB 60.4 33.98B - 60 60.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
SAFCO 81 33.75B - 80.7 81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Alinma 16.16 32.32B - 16.14 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
ARNB 20.18 30.27B - 20.1 20.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Jabal Omar 32.1 29.83B - 32.1 32.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
Kingdom 7.72 28.61B - 7.69 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Savola Group 45.15 24.11B - 44.9 45.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Etihad Etisalat 29.4 22.64B - 29.35 29.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Alawwal Bank 19.58 22.38B - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Jarir 175.2 21.02B - 175.2 175.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
ALBILAD 27 20.25B - 26.8 27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Saudi Kayan 12.2 18.30B - 12.18 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Bahri 40.9 16.10B - 40.9 40.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Petrochem 32.65 15.67B - 32.45 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Bupa Arabia 121.6 14.59B - 121 122.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Bindawood 118 13.67B - 118 118.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Advanced 62 13.42B - 61.7 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Mouwasat 129.6 12.96B - 128.8 129.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Petro Rabigh 14.02 12.28B - 14.02 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Sipchem 16.7 12.25B - 16.66 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
ZAIN KSA 13.48 12.11B - 13.48 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
SIIG 26.45 11.90B - 26.4 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Arabian Centres 24.74 11.76B - 24.74 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
A.Othaim Market 126.8 11.41B - 126.8 126.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
BJAZ 13.74 11.27B - 13.72 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
spcc 78.1 10.93B - 77.9 78.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
saib 16.18 10.92B - 16.12 16.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی