روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:18:30
0 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:19
30 (0.95%)
تغییر ۳ ماهه
141 (4.31%)
تغییر ۶ ماهه
106 (3.28%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,777
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 19:39:36
258 (4.27%)
تغییر ۳ ماهه
72 (1.23%)
تغییر ۶ ماهه
500 (9.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 12035 196.24T 12035 11997 12060 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Microsoft 23824 179.24T 23824 23824 24271 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Alphabet C 209797 139.83T 209797 209797 212289 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Amazon.com 251759 127.06T 251759 251759 253226 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Tesla 76896 75.50T 76896 76896 80044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Facebook 22579 63.08T 22579 22579 22925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
NVIDIA 22671 56.71T 22671 22671 23617 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Berkshire Hathaway B 20499 46.09T 20499 20464 20570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Taiwan Semiconductor 8858 42.11T 8858 8858 8947 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
MMC Norilsk Nickel 21912 33.50T 21912 21860 22068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Home Depot 30329 31.47T 30329 30329 30329 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
UnitedHealth 33311 31.28T 33311 32844 33311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
J&J 11727 31.01T 11727 11582 11727 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Visa A 14455 30.59T 14455 14455 14640 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Walmart 10131 28.19T 10131 10013 9969 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Procter&Gamble 10905 26.81T 10905 10832 10905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Bank of America 3280 26.54T 3280 3280 3312 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Mastercard 23455 23.39T 23455 23337 23559 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Pfizer 3950 22.51T 3950 3915 3954 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Alibaba ADR 8400 22.43T 8400 8260 8980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Adobe 45490 21.68T 45490 45490 48810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Nike 12451 19.91T 12451 12451 12547 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Netflix 44600 19.71T 44600 44449 45550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Walt Disney 10752 19.64T 10752 10752 10847 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Exxon Mobil 4487 19.05T 4487 4487 4543 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Salesforce.com 18731 18.81T 18731 18731 19327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Thermo Fisher Scientific 46026 18.53T 46026 46000 46026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Oracle 6550 17.83T 6550 6550 6653 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Toyota Motor ADR 12777 17.71T 12777 12777 12876 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ساعت ۲۳:۳۷
Cisco 4152 17.53T 4152 4129 4152 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Comcast 3777 17.48T 3777 3777 3777 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۹
Costco 39528 17.27T 39528 38634 39528 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Coca-Cola 3920 17.09T 3920 3905 3925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Abbott Labs 9520 17.02T 9520 9462 9520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Broadcom 41098 16.98T 41098 40507 41330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
PepsiCo 11966 16.83T 11966 11814 11966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Danaher 23342 16.53T 23342 23342 23398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
Eli Lilly 18309 16.45T 18309 18309 18535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۵۳
Chevron 8532 16.30T 8532 8528 8558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۵۲
PayPal Holdings Inc 13471 15.97T 13471 13401 13784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی