روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0135
قیمت روز
0 (0.74%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 08:36:11
0 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,166
قیمت روز
8 (0.25%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:01:44
5 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
22 (0.69%)
تغییر ۶ ماهه
68 (2.10%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,721
قیمت روز
31 (0.54%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:34:41
46 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
276 (5.06%)
تغییر ۶ ماهه
716 (14.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 2770 918.39T 2770 2770 2770 10.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Apple 10952 183.76T 10952 10952 10952 32.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Microsoft 21498 161.71T 21498 21498 21498 155.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Alphabet C 204485 136.92T 204485 204485 204485 2985.00 1.48% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Amazon.com 271672 136.69T 271672 271672 271672 2423.00 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Facebook 27365 77.72T 27365 27365 27365 126.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Berkshire Hathaway B 20575 47.42T 20575 20575 20575 65.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Tesla 47706 45.94T 47706 47706 47706 574.00 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Alibaba ADR 14617 41.29T 14617 14617 14617 436.00 2.98% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Visa A 18410 36.54T 18410 18410 18410 57.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
NVIDIA 14307 36.13T 14307 14307 14307 102.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
J&J 12655 33.53T 12655 12655 12655 1.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Walmart 10535 29.58T 10535 10535 10535 45.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
UnitedHealth 30748 29.22T 30748 30748 30748 43.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Mastercard 28927 28.89T 28927 28927 28927 167.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
PayPal Holdings Inc 22934 26.86T 22934 22934 22934 144.00 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Home Depot 24560 26.23T 24560 24560 24560 356.00 1.47% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Walt Disney 12938 23.72T 12938 12938 12938 7.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Adobe 46297 22.10T 46297 46297 46297 61.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Comcast 4315 19.87T 4315 4315 4315 53.00 1.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Nike 12309 19.50T 12309 12309 12309 68.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Coca-Cola 4211 18.23T 4211 4211 4211 1.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Oracle 6467 18.15T 6467 6467 6467 20.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Exxon Mobil 4198 17.90T 4198 4198 4198 7.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Eli Lilly 18060 17.36T 18060 18060 18060 394.00 2.23% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Cisco 4066 17.30T 4066 4066 4066 6.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Verizon 4135 17.15T 4135 4135 4135 15.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Salesforce.com 18299 17.04T 18299 18299 18299 109.00 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Netflix 38070 16.91T 38070 38070 38070 635.00 1.70% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Intel 3919 15.94T 3919 3919 3919 27.00 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Abbott Labs 8925 15.91T 8925 8925 8925 65.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Thermo Fisher Scientific 39106 15.51T 39106 39106 39106 715.00 1.86% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
AbbVie 8758 15.47T 8758 8758 8758 21.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Novartis ADR 6786 15.15T 6786 6786 6786 41.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
AT&T 2081 14.90T 2081 2081 2081 15.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Broadcom 35678 14.69T 35678 35678 35678 558.00 1.59% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Merck&Co 5736 14.55T 5736 5736 5736 35.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Chevron 7266 14.13T 7266 7266 7266 6.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Costco 31490 13.87T 31490 31490 31490 725.00 2.36% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
United Parcel Service 15702 13.66T 15702 15702 15702 37.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی