روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:14:10
0 (5.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,204
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:39
72 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
317 (9.00%)
تغییر ۶ ماهه
247 (8.35%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,557
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:41
84 (1.49%)
تغییر ۳ ماهه
894 (19.18%)
تغییر ۶ ماهه
860 (18.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 10171 172.81T 10171 10020 10171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Microsoft 19663 149.35T 19663 19478 19663 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Amazon.com 259295 131.43T 259295 254379 259295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Alphabet C 175450 119.27T 175450 174600 175450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Facebook 24217 68.87T 24217 24055 24217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Tesla 52201 50.30T 52201 51961 52800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Visa A 17049 34.18T 17049 17049 17068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
J&J 12452 32.81T 12452 12430 12575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Walmart 10791 30.48T 10791 10763 10800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Mastercard 29218 29.27T 29218 29122 29218 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
NVIDIA 44400 27.64T 44400 44011 44400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Walt Disney 14487 26.40T 14487 14456 14549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
PayPal Holdings Inc 20498 24.18T 20498 20395 20498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Intel 5246 21.51T 5246 5169 5246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Netflix 42685 19.04T 42685 42606 42793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Comcast 4117 18.99T 4117 4101 4199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Adobe 38643 18.65T 38643 38460 38643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Exxon Mobil 4315 18.31T 4315 4312 4328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Coca-Cola 4093 17.74T 4093 4093 4112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Cisco 4015 17.02T 4015 3998 4015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
AT&T 2322 16.58T 2322 2322 2324 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Abbott Labs 9266 16.58T 9266 9266 9288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Nike 10350 16.56T 10350 10350 10368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Salesforce.com 17631 16.49T 17631 17310 17631 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Chevron 7936 15.36T 7936 7903 7959 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Broadcom 37068 15.33T 37068 37068 37441 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Merck&Co 5890 14.95T 5890 5843 5890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
AbbVie 8290 14.69T 8290 8200 8290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
McDonald’s 17744 13.37T 17744 17744 17803 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Qualcomm 10841 12.36T 10841 10780 10841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
NextEra Energy 6026 11.83T 6026 5975 6026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Boeing 19371 11.40T 19371 19371 19744 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Amgen 19091 11.09T 19091 19032 19109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Bristol-Myers Squibb 4818 10.95T 4818 4764 4818 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Starbucks 8687 10.31T 8687 8687 8746 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Caterpillar 17653 9.74T 17653 17653 17875 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
IBM 10453 9.39T 10453 10440 10458 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
General Electric 1048 9.25T 1048 1043 1048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Uber Tech 4400 8.31T 4400 4393 4452 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Micron 7364 8.27T 7364 7323 7364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی