شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2232
قیمت روز
0 (1.34%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:13
0 (4.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.42%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,526
قیمت روز
23 (0.31%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:00:55
2,396 (24.15%)
تغییر ۳ ماهه
1,903 (20.19%)
تغییر ۶ ماهه
630 (7.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lacta SA 0.022 - - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Sintofarm SA 2.7 - - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۵۵
Foros SA 0.022 - - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Lactag SA 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Transilana 0.051 - - 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۰۸
Grupul Editorilor si Difuzorilor de 0.022 - - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Avicola Bucuresti SA 0.022 - - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Poiana Brasov 0.022 - - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Flamura SA 0.022 - - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
ICMRS 0.047 - - 0.047 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Cerealcom 0.039 - - 0.039 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۱۹
Concifor SA 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Comtram SA 4.8 - - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Somplast 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Mobex SA 7.8 - - 7.8 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Ceprohart SA 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Industrie Mica Prahova 2.5 - - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Minexfor SA 2.62 - - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۵۵
URB Rulmenti Suceava SA 0.84 - - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Natura Quattuor Energia 0.398 - - 0.398 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Luceafarul SA 26 - - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۱:۱۲
Faimar 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Caromet SA 2.9 - - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Societatea Comerciala de Tratament 0.098 - - 0.098 0.098 0.00 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Conect Business Park SA 16.4 - - 16.4 16.4 2.20 15.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Mecanica Rotes SA 0.264 - - 0.264 0.264 0.03 14.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
AAGES 2.5 - - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Transilvania Leasing Credit 0.0245 - - 0.0245 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Uzuc SA 2.3 - - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۵
Napochim Imobiliare SA 0.23 - - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Tusnad 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Transilvania Broker 13.6 - - 13.6 13.6 0.20 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Mecanoenergetica 0.0845 - - 0.0845 0.0845 0.03 69.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Palace SA 0.446 - - 0.446 0.446 0.09 24.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Amylon SA 1.05 - - 1.05 1.05 0.08 8.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Anteco SA 0.077 - - 0.077 0.077 0.03 48.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۴
Uniteh SA 45.2 - - 45.2 45.2 0.40 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Life Is Hard 5.65 - - 5.65 5.65 0.25 4.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Turism Covasna 0.041 - - 0.041 0.041 0.00 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Diy Financial 1.68 - - 1.68 1.68 0.02 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی