شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:15
0 (3.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.79%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,625
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:30:53
2,352 (23.57%)
تغییر ۳ ماهه
1,949 (20.36%)
تغییر ۶ ماهه
518 (6.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prebet Aiud 0.86 39.18M - 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Ves 0.157 36.58M - 0.157 0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۴
S.C. Comcm S.A 0.146 34.50M - 0.146 0.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Electroprecizia SA 6.8 33.97M - 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Socep Constant 0.396 33.51M - 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Iproeb 0.67 31.87M - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Santierul Nava 2.72 31.07M - 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Romcarbon Sa B 0.114 30.90M - 0.114 0.114 0.00 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Prospectiuni 0.0365 26.21M - 0.0365 0.0365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Altur Slatina 0.03 24.73M - 0.03 0.03 0.00 7.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Amonil Slobozi 0.022 24.48M - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Ssif Broker Cl 0.0706 23.64M - 0.0706 0.0706 0.00 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Alumil Rom Ind 0.682 21.31M - 0.682 0.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Bucur 0.252 20.99M - 0.252 0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Macofil SA 5.1 18.43M - 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۰
Cocor SA 61 18.40M - 61 61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Semrom Muntenia SA 1.2 16.21M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Braiconf 0.346 15.51M - 0.346 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Dafora Sa Medi 0.013 14.43M - 0.013 0.013 0.00 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Sinteza Oradea 0.21 13.88M - 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Casa De Bucovi 0.0805 13.14M - 0.0805 0.0805 0.00 4.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Electroputere 0.0125 12.97M - 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
Uztel Ploiesti 2.16 11.59M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Upet 0.65 7.77M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۱۰
Oltchim 0.022 7.55M - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Athenee Palace 1.14 7.21M - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Uzinexport SA 0.43 6.32M - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Imotrust SA 0.0135 5.75M - 0.0135 0.0135 0.00 11.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
IUS 0.105 4.83M - 0.105 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
Lactate Natura SA 1.24 4.06M - 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱:۵۳
Fondul Oamenilor Afaceri 0.62 3.37M - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Grupul Industr 0.023 3.34M - 0.023 0.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۹
Electroaparata 0.07 3.27M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Comalex SA 4.8 2.74M - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۵۵
Condmag Brasov 0.007 2.67M - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Napochim SA 1.29 1.16M - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Energopetrol 0.34 688.38K - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Metav SA 0.022 431.58K - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Romcab 0.022 206.49K - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
AAGES 2.5 - - 2.5 2.5 0.06 2.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی