شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:15
0 (3.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.79%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,625
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:30:53
2,352 (23.57%)
تغییر ۳ ماهه
1,949 (20.36%)
تغییر ۶ ماهه
518 (6.36%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Antibiotice Ia 0.494 331.64M - 0.494 0.494 0.01 2.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Patria Bank 0.075 233.65M - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Alum 2.42 198.65M - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
IAR SA 10.4 196.34M - 10.4 10.4 0.20 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Bucur Obor SA 14.2 189.94M - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Bursa De Valor 23.2 186.17M - 23.2 23.2 0.30 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Comvex SA 14.2 165.51M - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۱۱
Turism Felix B 0.32 158.77M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
InterContinental Romania 0.18 150.04M - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Vrancart Adjud 0.145 149.59M - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Cemacon Zalau 0.294 148.66M - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Ropharma Bras 0.27 138.04M - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Socep Constant 0.396 136.00M - 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Romaero SA 18.4 127.84M - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱:۵۵
Unirea Shopping Center 46.2 127.02M - 46.2 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
Compa Sibiu 0.548 119.91M - 0.548 0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Bittnet Systems 0.82 95.29M - 0.82 0.82 0.03 4.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Transilvania C 115 91.97M - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۲۱
Oil Terminal C 0.149 86.78M - 0.149 0.149 0.00 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Electromagneti 0.126 85.18M - 0.126 0.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Rompetrol Well 0.29 80.68M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۷
Turbomecanica 0.199 73.52M - 0.199 0.199 0.00 1.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Uamt Oradea 1.85 73.04M - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۵
ArcelorMittal Hunedoara SA 0.348 69.10M - 0.348 0.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱:۵۳
Artego Tg. Jiu 7.65 68.51M - 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
Santierul Naval 2 Mai 9.9 66.73M - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۶
Carbochim 11.9 58.67M - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۵
Nord 6.35 58.12M - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۴
Argus 1.61 57.61M - 1.61 1.61 0.14 8.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Electroarges S 0.82 57.21M - 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Turism Hotelur 0.0902 52.22M - 0.0902 0.0902 0.00 3.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Neptun Olimp SA 0.7 51.32M - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
Remarul 16 Februarie SA 8.1 49.70M - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱:۵۳
Ior SA 0.156 47.52M - 0.156 0.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۱۱
Farmaceutica R 0.436 46.12M - 0.436 0.436 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Mecanica Sa Ce 0.182 43.66M - 0.182 0.182 0.00 2.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۰۵
Feper 0.127 41.87M - 0.127 0.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۱۲
Prodplast Bucu 2.44 41.66M - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۵
Retrasib Sibiu 8.3 40.61M - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۲۴
Mobila Radauti SA 7.5 40.31M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی