شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

لئو رومانی / دلار

0.233
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 13:49:19
0 (3.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.89%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

8,545
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 21:01:25
195 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
1,408 (14.15%)
تغییر ۶ ماهه
343 (3.86%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conect Business Park SA 22 - - 22 22 4.00 18.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۰۶
Bucur 0.35 29.15M - 0.35 0.35 0.04 11.43% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
ICMRS 0.0435 - - 0.0435 0.0435 0.01 29.85% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
IAR SA 14.1 266.19M - 14.1 14.1 0.10 0.71% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Iproeb 0.8 38.06M - 0.8 0.8 0.01 0.63% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Serico 0.5 - - 0.5 0.5 0.06 12.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Ascendia 5.35 - - 5.35 5.35 0.35 6.54% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Med Life 34.8 770.65M - 34.8 34.8 0.30 0.86% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Norofert 24.2 - - 24.2 24.2 0.50 2.11% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Electrica 10.4 3.53B - 10.4 10.4 0.05 0.48% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Lufthansa 41 20.02B - 41 41 3.21 7.83% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Palace SA 0.176 - - 0.176 0.176 0.03 23.94% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
BRD Groupe 11.5 8.01B - 11.5 11.5 0.12 1.04% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Commerzbank 21.5 27.61B - 21.5 21.5 0.43 2.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Compa Sibiu 0.58 126.92M - 0.58 0.58 0.01 1.72% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
SIF Moldova 1.3 1.30B - 1.3 1.3 0.01 0.77% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Life Is Hard 6.5 - - 6.5 6.5 0.15 2.36% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Altur Slatina 0.028 23.08M - 0.028 0.028 0.00 9.80% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Cemacon Zalau 0.329 166.36M - 0.329 0.329 0.00 1.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Electroputere 0.011 11.41M - 0.011 0.011 0.00 13.64% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Turbomecanica 0.29 107.14M - 0.29 0.29 0.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Banca Transilv 2.1 10.95B - 2.1 2.1 0.02 0.72% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Biofarm Bucure 0.414 407.94M - 0.414 0.414 0.00 0.98% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Bursa De Valor 23.7 189.37M - 23.7 23.7 0.20 0.85% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
C.N.T.E.E. Tra 20.1 1.47B - 20.1 20.1 0.10 0.50% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Dafora Sa Medi 0.014 14.03M - 0.014 0.014 0.00 4.48% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Electromagneti 0.137 92.62M - 0.137 0.137 0.00 0.73% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Impact Develop 1.49 408.92M - 1.49 1.49 0.02 1.36% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Omv Petrom S.A 0.322 18.24B - 0.322 0.322 0.00 0.62% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Rompetrol Well 0.368 102.37M - 0.368 0.368 0.00 0.55% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
S N Nuclearele 15.74 4.75B - 15.74 15.74 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
S.N.G.N Romgaz 30.1 11.60B - 30.1 30.1 0.30 1.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Sif Banat Cris 2.18 1.13B - 2.18 2.18 0.03 1.38% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Sif Muntenia B 0.7 564.93M - 0.7 0.7 0.01 1.43% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Sif Oltenia Cr 2.19 1.27B - 2.19 2.19 0.01 0.46% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Sif Transilvan 0.349 754.69M - 0.349 0.349 0.01 2.01% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Sinteza Oradea 0.264 17.45M - 0.264 0.264 0.01 5.60% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Ssif Broker Cl 0.0704 23.78M - 0.0704 0.0704 0.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Teraplast Bist 0.328 438.80M - 0.328 0.328 0.01 4.13% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
Turism Felix B 0.32 158.74M - 0.32 0.32 0.03 8.75% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی