شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2248
قیمت روز
0 (0.72%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:40
0 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.66%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,706
قیمت روز
181 (2.4%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:01:18
2,159 (21.89%)
تغییر ۳ ماهه
1,735 (18.38%)
تغییر ۶ ماهه
496 (6.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 494.3 594.96B - 494.3 494.3 17.65 3.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Bayer 266 270.57B - 266 266 10.00 3.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Adidas 932 196.98B - 932 932 95.00 10.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Daimler 130.18 143.28B - 130.18 130.18 9.92 8.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
E.ON SE 42.78 109.94B - 42.78 42.78 1.64 3.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Deutsche Bank AG 28.22 61.44B - 28.22 28.22 1.59 5.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Uniper SE 112 39.90B - 112 112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۵
Erste Group Bank AG 75.1 35.34B - 75.1 75.1 3.66 4.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Lufthansa 42 20.30B - 42 42 3.50 9.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Omv Petrom S.A 0.316 17.90B - 0.316 0.316 0.01 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
S.N.G.N Romgaz 28.4 10.95B - 28.4 28.4 0.50 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Banca Transilv 1.792 9.35B - 1.792 1.792 0.04 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Fondul Proprietatea 0.022 7.86B - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Fondul Proprietatea 1.09 7.86B - 1.09 1.09 0.04 3.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
BRD Groupe 0.022 7.79B - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
BRD Groupe 11.18 7.79B - 11.18 11.18 0.14 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Digi Communications 29.3 4.66B - 29.3 29.3 0.70 2.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
S N Nuclearele 14.66 4.42B - 14.66 14.66 0.36 2.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Electrica 9.6 3.26B - 9.6 9.6 0.20 2.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Sntgn Transgaz 243 2.86B - 243 243 9.00 3.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Zentiva Bucure 2.84 1.98B - 2.84 2.84 0.04 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Rompetrol Rafi 0.038 1.68B - 0.038 0.038 0.00 2.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
SIF Moldova 1.27 1.27B - 1.27 1.27 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
C.N.T.E.E. Tra 16.7 1.22B - 16.7 16.7 0.20 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Sif Banat Cris 2.33 1.21B - 2.33 2.33 0.08 3.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Sif Oltenia Cr 1.935 1.12B - 1.935 1.935 0.02 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Alro Slatina 1.35 963.60M - 1.35 1.35 0.04 2.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Chimcomplex SA Borzesti 4.9 886.98M - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۱۷
T.M.K. - Artro 5.7 662.17M - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
Sif Transilvan 0.306 661.71M - 0.306 0.306 0.01 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Med Life 29.2 621.29M - 29.2 29.2 1.70 6.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Conpet Sa Ploi 70.4 609.49M - 70.4 70.4 2.20 3.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Allianz 660.8 552.47M - 660.8 660.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۰
Aerostar Bacau 3.6 548.20M - 3.6 3.6 0.14 4.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Sphera Franchise 13.7 531.55M - 13.7 13.7 0.80 6.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Sif Muntenia B 0.61 492.29M - 0.61 0.61 0.03 5.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
IM Vinaria Purcari 19 380.00M - 19 19 0.55 2.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Impact Develop 1.37 375.99M - 1.37 1.37 0.07 5.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Biofarm Bucure 0.36 354.73M - 0.36 0.36 0.01 2.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Teraplast Bist 0.262 350.51M - 0.262 0.262 0.00 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی