رومانی
رومانی

لئو رومانی / دلار

0.2443
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت 12:49:31
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.13%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,244
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت 12:03:56
408 (4.62%)
تغییر ۳ ماهه
538 (6.18%)
تغییر ۶ ماهه
553 (5.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 481 584.13B - 481 481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Deutsche Telekom AG 73.64 352.63B - 73.64 73.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۳:۰۸
Daimler 274.1 294.13B - 274.1 274.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Adidas 1344 259.35B - 1344 1344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۳:۰۸
Deutsche Post 188.65 243.40B - 188.65 188.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۸
Bayer 240.75 236.15B - 240.75 240.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
BMW ST 367.55 177.06B - 367.55 367.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
E.ON SE 44.29 116.38B - 44.29 44.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Deutsche Bank AG 45.415 95.18B - 45.415 45.415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Uniper SE 135.7 50.07B - 135.7 135.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۴:۱۰
Erste Group Bank AG 119.95 49.18B - 119.95 119.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Commerzbank 25.7 32.84B - 25.7 25.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Siemens AG 557.9 29.78B - 557.9 557.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۲۳:۰۷
Lufthansa 50.6 23.45B - 50.6 50.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Omv Petrom S.A 0.358 20.28B - 0.358 0.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۱۰
Banca Transilv 2.185 12.54B - 2.185 2.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۱۰
S.N.G.N Romgaz 27.25 10.50B - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
BRD Groupe 13.24 9.23B - 13.24 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۱۰
Fondul Proprietatea 1.3 8.58B - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Fondul Proprietatea 0.022 8.40B - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
BRD Groupe 0.022 8.22B - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
S N Nuclearele 16.9 5.10B - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۱۰
Electrica 12 4.07B - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
Sntgn Transgaz 283 3.33B - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Digi Communications 32.8 3.09B - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Zentiva Bucure 2.8 1.95B - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۱۰
C.N.T.E.E. Tra 24.7 1.81B - 24.7 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۱۰
Rompetrol Rafi 0.04 1.76B - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۱۰
Alro Slatina 2.16 1.54B - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Allianz 960 1.49B - 960 960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
SIF Moldova 1.2 1.19B - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۰۶
Med Life 50.8 1.12B - 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۳:۰۸
Sif Banat Cris 1.9 977.63M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Sif Oltenia Cr 1.715 895.49M - 1.715 1.715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Teraplast Bist 0.425 740.86M - 0.425 0.425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Sif Transilvan 0.326 704.96M - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
T.M.K. - Artro 6 697.02M - 6 6 0.15 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۵۵
Chimcomplex SA Borzesti 2.16 651.46M - 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۲۳:۱۰
Conpet Sa Ploi 75.2 651.05M - 75.2 75.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
Aerostar Bacau 4.06 618.25M - 4.06 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی