شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

RON/USD

0.231
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:07:21
0 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.39%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

10,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:02:09
598 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
1,296 (14.53%)
تغییر ۶ ماهه
3,078 (43.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 596 495.38B - 596 596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Bayer 358.7 398.34B - 358.7 358.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Allianz 1051.2 390.74B - 1051.2 1051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Daimler 220.75 325.82B - 220.75 220.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Adidas 1487.2 200.22B - 1487.2 1487.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۴
Deutsche Bank AG 36 117.31B - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
E.ON SE 48.83 97.13B - 48.83 48.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Erste Group Bank AG 160 70.89B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Lufthansa 69.8 58.21B - 69.8 69.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Uniper SE 139.95 43.48B - 139.95 139.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Omv Petrom S.A 0.447 35.95B - 0.447 0.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
S.N.G.N Romgaz 37.45 14.20B - 37.45 37.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Banca Transilv 2.615 10.29B - 2.615 2.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
BRD Groupe 13.6 8.96B - 13.6 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
BRD Groupe 16.06 8.96B - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Fondul Proprietatea 1.28 8.21B - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Fondul Proprietatea 1.085 8.21B - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲:۰۳
Sntgn Transgaz 330 3.78B - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Electrica 10.8 3.39B - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Alro Slatina 2.32 3.00B - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
S N Nuclearele 15.02 2.21B - 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Rompetrol Rafi 0.048 2.20B - 0.048 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
C.N.T.E.E. Tra 20.2 1.62B - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Zentiva Bucure 3.14 1.42B - 3.14 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
SIF Moldova 1.83 1.40B - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Sif Banat Cris 2.96 1.30B - 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Sif Oltenia Cr 2.74 1.21B - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Digi Communications 34.5 1.09B - 34.5 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۰۲
Sphera Franchise 19.5 1.05B - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Conpet Sa Ploi 81.8 774.85M - 81.8 81.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Aerostar Bacau 5.4 743.11M - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Med Life 36 686.50M - 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۸:۰۳
Sif Muntenia B 0.954 614.96M - 0.954 0.954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Chimcomplex SA Borzesti 4.68 611.83M - 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۲:۰۶
Oil Terminal C 0.258 486.52M - 0.258 0.258 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
T.M.K. - Artro 5.8 457.71M - 5.8 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
IM Vinaria Purcari 23 358.00M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Antibiotice Ia 0.536 349.10M - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Biofarm Bucure 0.347 340.94M - 0.347 0.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Teraplast Bist 0.305 308.49M - 0.305 0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳