شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

لئو رومانی / دلار

0.2405
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۳۹۹
ساعت 12:56:47
0 (3.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.52%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,031
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 20:01:17
472 (5.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,410 (18.50%)
تغییر ۶ ماهه
472 (4.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 638.9 753.65B - 638.9 638.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Deutsche Telekom AG 70.5 326.76B - 70.5 70.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Adidas 1350 264.96B - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۳
Bayer 263.65 255.14B - 263.65 263.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Daimler 216.5 229.88B - 216.5 216.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Deutsche Post 190 228.44B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۰:۳۳
BMW ST 311 148.20B - 311 311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۰:۳۴
E.ON SE 45.9 117.83B - 45.9 45.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Deutsche Bank AG 33.775 68.14B - 33.775 33.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Uniper SE 127 48.82B - 127 127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
Erste Group Bank AG 88.44 34.95B - 88.44 88.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Siemens AG 554 24.42B - 554 554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۳۴
Commerzbank 19.96 24.40B - 19.96 19.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۳:۳۴
Omv Petrom S.A 0.3315 18.78B - 0.3315 0.3315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Lufthansa 35 16.41B - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Banca Transilv 2.32 12.10B - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
S.N.G.N Romgaz 28 10.79B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Fondul Proprietatea 1.33 9.12B - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
BRD Groupe 12.5 8.71B - 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Fondul Proprietatea 0.022 8.40B - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
BRD Groupe 0.022 8.22B - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
S N Nuclearele 16.64 5.02B - 16.64 16.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Electrica 11.1 3.77B - 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۳
Sntgn Transgaz 283 3.33B - 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Digi Communications 30.5 3.25B - 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Zentiva Bucure 2.94 2.05B - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Sif Oltenia Cr 1.955 1.96B - 1.955 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Rompetrol Rafi 0.041 1.81B - 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
C.N.T.E.E. Tra 23.4 1.72B - 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Alro Slatina 1.96 1.40B - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
SIF Moldova 1.29 1.28B - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Sif Banat Cris 2.07 1.07B - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Chimcomplex SA Borzesti 2.44 1.04B - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Med Life 38.9 865.87M - 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Sif Transilvan 0.398 860.65M - 0.398 0.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Allianz 894.7 849.30M - 894.7 894.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۳۴
T.M.K. - Artro 6 697.02M - 6 6 0.15 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۲۳:۵۵
Aerostar Bacau 4.5 685.25M - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
Teraplast Bist 0.39 679.85M - 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Conpet Sa Ploi 75.8 656.24M - 75.8 75.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی