رومانی
رومانی

لئو رومانی / دلار

0.2411
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 12:28:57
0 (1.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.07%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

11,811
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:26
469 (4.14%)
تغییر ۳ ماهه
1,307 (12.44%)
تغییر ۶ ماهه
3,318 (39.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 601.9 707.18B 601.9 601.9 601.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Siemens AG 652.9 530.02B 652.9 652.9 652.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۵۷
Deutsche Telekom AG 85.25 410.67B 85.25 85.25 85.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Daimler 374.4 398.60B 374.4 374.4 374.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Deutsche Post 290 348.61B 290 290 290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۵۶
Adidas 1577.2 308.91B 1577.2 1577.2 1577.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
BMW ST 400 258.22B 400 400 400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
Bayer 248.75 242.14B 248.75 248.75 248.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۵۵
E.ON SE 50.91 134.74B 50.91 50.91 50.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Deutsche Bank AG 51.38 106.25B 51.38 51.38 51.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Erste Group Bank AG 163 66.43B 163 163 163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Uniper SE 143.05 59.21B 143.05 143.05 143.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۲۳:۳۴
Commerzbank 25.63 33.52B 25.63 25.63 25.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Lufthansa 45.995 27.45B 45.995 45.995 45.995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Omv Petrom S.A 0.404 23.17B 0.404 0.404 0.404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Banca Transilv 2.8 16.05B 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
BRD Groupe 18 12.54B 18 18 18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
S.N.G.N Romgaz 31.1 11.87B 31.1 31.1 31.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Fondul Proprietatea 1.844 10.87B 1.844 1.844 1.844 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
S N Nuclearele 28.05 8.46B 28.05 28.05 28.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Fondul Proprietatea 0.022 8.40B 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
BRD Groupe 0.022 8.22B 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Electrica 12.28 4.18B 12.28 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Digi Communications 36.5 3.39B 36.5 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
Chimcomplex SA Borzesti 13.3 3.29B 13.3 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sntgn Transgaz 272.5 3.22B 272.5 272.5 272.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Med Life 16.7 2.18B 16.7 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Rompetrol Rafi 0.049 2.09B 0.049 0.049 0.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Alro Slatina 2.85 2.06B 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Zentiva Bucure 2.66 1.85B 2.66 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱:۰۳
C.N.T.E.E. Tra 24.6 1.82B 24.6 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Allianz 945.7 1.77B 945.7 945.7 945.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Teraplast Bist 0.927 1.61B 0.927 0.927 0.927 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sif Banat Cris 2.7 1.36B 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
SIF Moldova 1.34 1.28B 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sif Muntenia B 1.27 1.00B 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sif Oltenia Cr 1.85 926.00M 1.85 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Aerostar Bacau 6.3 913.66M 6.3 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sif Transilvan 0.38 832.54M 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Impact Develop 0.5 778.03M 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۵۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی