رومانی
رومانی

لئو رومانی / دلار

0.2412
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 09:35:26
0 (3.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.63%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

11,242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:52
1,169 (11.60%)
تغییر ۳ ماهه
2,401 (27.16%)
تغییر ۶ ماهه
2,892 (34.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 544.2 659.21B 544.2 544.2 544.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Daimler 371.2 394.39B 371.2 371.2 371.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۳۶
Deutsche Telekom AG 81.39 383.73B 81.39 81.39 81.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۳۷
Deutsche Post 216.6 292.70B 216.6 216.6 216.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۲۲:۳۶
Adidas 1342.6 267.69B 1342.6 1342.6 1342.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۳۷
Bayer 265 258.28B 265 265 265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۳۶
BMW ST 440 222.51B 440 440 440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۳۶
E.ON SE 49.005 127.02B 49.005 49.005 49.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۳۶
Deutsche Bank AG 51.5 105.09B 51.5 51.5 51.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Erste Group Bank AG 143.1 58.16B 143.1 143.1 143.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Uniper SE 149.9 56.23B 149.9 149.9 149.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۳۷
Siemens AG 641.2 36.41B 641.2 641.2 641.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۷
Lufthansa 55.17 31.41B 55.17 55.17 55.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Commerzbank 25.32 31.16B 25.32 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۳۶
Omv Petrom S.A 0.4395 24.89B 0.4395 0.4395 0.4395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Banca Transilv 2.41 13.83B 2.41 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
S.N.G.N Romgaz 33.5 12.91B 33.5 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
BRD Groupe 15.8 11.01B 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۳۸
Fondul Proprietatea 1.714 10.99B 1.714 1.714 1.714 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Fondul Proprietatea 0.022 8.40B 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
S N Nuclearele 27.4 8.27B 27.4 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
BRD Groupe 0.022 8.22B 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Electrica 13.78 4.68B 13.78 13.78 13.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۷
Sntgn Transgaz 290.5 3.42B 290.5 290.5 290.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Digi Communications 35.7 3.38B 35.7 35.7 35.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Rompetrol Rafi 0.051 2.25B 0.051 0.051 0.051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Alro Slatina 2.87 2.05B 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Zentiva Bucure 2.88 2.01B 2.88 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
C.N.T.E.E. Tra 26.3 1.93B 26.3 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Allianz 1035.4 1.88B 1035.4 1035.4 1035.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۲۲:۳۶
Teraplast Bist 0.814 1.42B 0.814 0.814 0.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
SIF Moldova 1.42 1.41B 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Med Life 10.7 1.37B 10.7 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Sif Banat Cris 2.49 1.28B 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Chimcomplex SA Borzesti 3.26 983.22M 3.26 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۰:۳۶
Sif Oltenia Cr 1.86 971.20M 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Romaero SA 39.6 941.64M 39.6 39.6 39.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۳۹
Conpet Sa Ploi 91.8 794.76M 91.8 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Sif Muntenia B 0.996 781.51M 0.996 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Impact Develop 2.94 760.12M 2.94 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی