خبر
رومانی
رومانی

لئو رومانی / دلار

0.2154
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 23:08:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (inf%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

11,731
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:35:16
327 (2.72%)
تغییر ۳ ماهه
729 (5.85%)
تغییر ۶ ماهه
465 (3.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 525 580.55B 525 525 525 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Deutsche Telekom AG 93.93 479.08B 93.93 93.93 93.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۵۱
Daimler 308.7 334.12B 308.7 308.7 308.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Bayer 272 265.67B 272 272 272 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
BMW ST 412.55 258.56B 412.55 412.55 412.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
Deutsche Post 186 227.17B 186 186 186 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Siemens AG 650 127.35B 650 650 650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
Adidas 612 112.55B 612 612 612 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Deutsche Bank AG 50 101.78B 50 50 50 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
E.ON SE 44.7 96.51B 44.7 44.7 44.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Erste Group Bank AG 144.6 59.13B 144.6 144.6 144.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
Commerzbank 40.1 48.69B 40.1 40.1 40.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Lufthansa 37.4 45.07B 37.4 37.4 37.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Omv Petrom S.A 0.463 28.29B 0.463 0.463 0.463 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
49.15 18.06B 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
S.N.G.N Romgaz 40 15.42B 40 40 40 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
Banca Transilv 20.1 14.19B 20.1 20.1 20.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
S N Nuclearele 42.45 12.80B 42.45 42.45 42.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Fondul Proprietatea 1.918 10.93B 1.918 1.918 1.918 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
BRD Groupe 13.34 9.30B 13.34 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Uniper SE 15.2 7.26B 15.2 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۲:۵۲
Allianz 1023.4 6.74B 1023.4 1023.4 1023.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Chimcomplex SA Borzesti 18.65 5.81B 18.65 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
One United Properties 0.9 3.20B 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۵۱
Digi Communications 32.6 3.10B 32.6 32.6 32.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Sntgn Transgaz 254 2.99B 254 254 254 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Electrica 7.53 2.56B 7.53 7.53 7.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Rompetrol Rafi 0.083 2.15B 0.083 0.083 0.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Med Life 15.6 2.05B 15.6 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
C.N.T.E.E. Tra 20.8 1.52B 20.8 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Zentiva Bucure 2.1 1.46B 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
SIF Moldova 1.335 1.26B 1.335 1.335 1.335 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Sif Banat Cris 2.45 1.24B 2.45 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Aerostar Bacau 7.85 1.19B 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Teraplast Bist 0.534 1.16B 0.534 0.534 0.534 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Alro Slatina 1.575 1.11B 1.575 1.575 1.575 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Sif Muntenia B 1.28 1.00B 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Impact Develop 0.38 898.23M 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Sif Oltenia Cr 1.73 821.75M 1.73 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Sif Transilvan 0.289 621.68M 0.289 0.289 0.289 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین