شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
رومانی
رومانی

لئو رومانی / دلار

0.2313
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:49:23
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.18%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

9,022
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:06
572 (5.97%)
تغییر ۳ ماهه
939 (9.43%)
تغییر ۶ ماهه
406 (4.72%)
نوسان سالیانه

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRD Groupe 11.12 7.83B - 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Compa Sibiu 0.61 135.23M - 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Patria Bank 0.0848 262.31M - 0.0848 0.0848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
SIF Moldova 1.45 1.43B - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Alro Slatina 1.495 1.06B - 1.495 1.495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Cemacon Zalau 0.275 143.10M - 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Turbomecanica 0.225 80.54M - 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Artego Tg. Jiu 7.7 68.96M - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Banca Transilv 1.896 9.96B - 1.896 1.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Biofarm Bucure 0.394 384.30M - 0.394 0.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Bursa De Valor 25.2 198.82M - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
C.N.T.E.E. Tra 18.2 1.28B - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Casa De Bucovi 0.0885 15.06M - 0.0885 0.0885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Dafora Sa Medi 0.0138 14.23M - 0.0138 0.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Electroaparata 0.071 3.55M - 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Electroarges S 0.855 60.35M - 0.855 0.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Farmaceutica R 0.44 47.95M - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Oil Terminal C 0.221 695.94M - 0.221 0.221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Omv Petrom S.A 0.3315 18.66B - 0.3315 0.3315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Prefab Bucures 0.78 35.19M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Romcarbon Sa B 0.114 29.71M - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Rompetrol Rafi 0.039 1.75B - 0.039 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
S N Nuclearele 16.46 4.96B - 16.46 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
S.N.G.N Romgaz 29.35 11.22B - 29.35 29.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Sif Banat Cris 2.4 1.22B - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Sif Muntenia B 0.674 539.10M - 0.674 0.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Sif Oltenia Cr 2.13 1.23B - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Sinteza Oradea 0.244 16.92M - 0.244 0.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Socep Constant 0.45 157.98M - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Ssif Broker Cl 0.0744 25.06M - 0.0744 0.0744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Teraplast Bist 0.286 377.26M - 0.286 0.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Turism Felix B 0.348 171.67M - 0.348 0.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Turism Hotelur 0.091 52.11M - 0.091 0.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Vrancart Adjud 0.158 159.91M - 0.158 0.158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Zentiva Bucure 3.04 2.22B - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Fondul Proprietatea 1.175 8.83B - 1.175 1.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۵۰
Electroputere 0.012 12.45M - 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۵۱
Impact Develop 1.38 378.73M - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۵۱
Mecanica Sa Ce 0.162 38.87M - 0.162 0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۵۱
Santierul Nava 3.2 36.55M - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی