قطر
قطر

ریال قطر / دلار

0.2747
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 12:28:54
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

157
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:46
4 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
13 (7.65%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,858
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:04:29
38 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
427 (4.09%)
تغییر ۶ ماهه
1,536 (16.48%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 18.21 168.20B 18.21 18.14 18.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Industries Qatar 13.33 80.65B 13.33 13.32 13.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
Ezdan 1.665 44.16B 1.665 1.639 1.665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Qatar Islamic Bank 17.2 40.64B 17.2 17.17 17.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Masraf al rayan 4.43 33.23B 4.43 4.43 4.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
Mesaieed Petrochemical Holding 1.984 24.93B 1.984 1.972 1.984 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Qatar Telecom 7.095 22.73B 7.095 7.095 7.108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Commercial Bank Qatar 5.567 22.53B 5.567 5.565 5.567 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Electricity&Water 16.83 18.51B 16.83 16.83 16.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Qatar Fuel 17.8 17.70B 17.8 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
Gas Transport Co 3.04 16.84B 3.04 3.037 3.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Int Islamic Bank 9.449 14.30B 9.449 9.34 9.449 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Barwa 3.071 11.95B 3.071 3.066 3.071 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Al Ahli Bank 4 9.72B 4 3.67 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Qatar Aluminum 1.66 9.26B 1.66 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
Doha Bank 2.815 8.73B 2.815 2.815 2.815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
Qatar Navigation 7.498 8.52B 7.498 7.493 7.498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Qatar Insurance Co 2.44 7.97B 2.44 2.44 2.478 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Al khalij Commercial Bank 2.15 7.74B 2.15 2.15 2.189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Vodafone Qatar 1.611 6.81B 1.611 1.611 1.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Aamal 0.999 6.29B 0.999 0.992 0.999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
United Development Co 1.508 5.34B 1.508 1.504 1.508 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Zad Holding Co 15.7 4.09B 15.7 15.68 15.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Al Meera 20.16 4.03B 20.16 20.16 20.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
National Cement Co 5.035 3.29B 5.035 5 5.035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Al-Khalij Holding 2.44 3.03B 2.44 2.44 2.444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Gulf warehousing Co 5.14 3.01B 5.14 5.14 5.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Baladna Food 1.58 3.00B 1.58 1.57 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Gulf International 1.46 2.71B 1.46 1.46 1.463 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Medicare 8.688 2.45B 8.688 8.601 8.688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
General Insurance&Re 2.08 1.82B 2.08 2.07 2.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
QLM Life Medical Insurance Company WLL 5 1.75B 5 4.92 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۹
Mannai Corp. 3.734 1.70B 3.734 3.734 3.786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Industrial Manufacturing Co 2.898 1.38B 2.898 2.898 2.909 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Qatar First Bank 1.835 1.28B 1.835 1.835 1.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Islamic Insurance Co 8.111 1.22B 8.111 8.01 8.111 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Al Kaleej Takaful 4.638 1.18B 4.638 4.638 4.638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
Mazaya 1.12 1.14B 1.12 1.116 1.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Salam International 1 1.14B 1 1 1.015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Investment Holding 1.256 1.04B 1.256 1.256 1.256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی