شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
قطر
قطر

ریال قطر / دلار

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 14:01:27
24 (18.75%)
تغییر ۳ ماهه
19 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
30 (24.59%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

9,316
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 15:31:16
420 (4.72%)
تغییر ۳ ماهه
1,192 (11.35%)
تغییر ۶ ماهه
1,297 (12.22%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Qatar Aluminum 0.79 4.41B - 0.79 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Qatar First Bank 1.193 835.10M - 1.193 1.197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Investment Holding 0.508 421.64M - 0.508 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
Mesaieed Petrochemical Holding 2.087 26.22B - 2.072 2.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۰۹
QNB 18.15 167.64B - 18.06 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Barwa 3.22 12.53B - 3.22 3.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Ezdan 1.331 35.30B - 1.33 1.331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Mazaya 0.866 1.00B - 0.86 0.866 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Al Meera 18.19 3.64B - 18.1 18.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Medicare 6.875 1.93B - 6.869 6.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Doha Bank 2.31 7.16B - 2.261 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Qatar Fuel 16.28 16.19B - 16.1 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Al Ahli Bank 3.15 7.65B - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Mannai Corp. 2.802 1.28B - 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Qatar Telecom 6.723 21.54B - 6.685 6.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Doha Insurance 1.024 512.00M - 1.011 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Meat&Livestock 6.801 1.22B - 6.801 6.801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Vodafone Qatar 1.156 4.89B - 1.156 1.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Zad Holding Co 14.82 3.51B - 14.8 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Islamic Holding 3.726 211.03M - 3.726 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Masraf al rayan 3.934 29.51B - 3.934 3.939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Gas Transport Co 2.735 15.15B - 2.731 2.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Industries Qatar 8.199 49.60B - 8.099 8.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Int Islamic Bank 8.17 12.37B - 8.17 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
National Leasing 0.83 410.69M - 0.83 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Qatari German Co 1.359 156.96M - 1.35 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Al Kaleej Takaful 1.8 459.50M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Al-Khalij Holding 2.23 2.77B - 2.23 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Electricity&Water 16.19 17.81B - 16.19 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Gulf International 1.66 3.08B - 1.66 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
National Cement Co 3.728 2.44B - 3.72 3.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Qatar Insurance Co 1.914 6.25B - 1.91 1.914 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Qatar Islamic Bank 16.02 37.85B - 16.02 16.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Gulf warehousing Co 5.064 2.97B - 5.043 5.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Salam International 0.455 520.13M - 0.448 0.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Commercial Bank Qatar 3.779 15.29B - 3.7 3.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Qatar Oman Investment 0.653 205.70M - 0.653 0.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
United Development Co 1.219 4.32B - 1.219 1.233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Industrial Manufacturing Co 2.73 1.30B - 2.7 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۰۶
Dlala 1.5 426.24M - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۵:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی