قطر
قطر

ریال قطر / دلار

0.2746
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

157
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 15:01:37
4 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.26%)
تغییر ۶ ماهه
23 (17.16%)
نوسان سالیانه

FTSE NASDAQ Qatar 10

10,672
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 14:02:59
864 (8.81%)
تغییر ۳ ماهه
1,296 (13.83%)
تغییر ۶ ماهه
90 (0.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 18 168.56B 18 18 18.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Industries Qatar 12.01 72.90B 12.01 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Ezdan 1.775 46.87B 1.775 1.775 1.785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Qatar Islamic Bank 16.95 40.41B 16.95 16.95 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Masraf al rayan 4.445 33.02B 4.445 4.432 4.445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Qatar Telecom 8.26 27.00B 8.26 8.26 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Mesaieed Petrochemical Holding 2.04 25.70B 2.04 2.04 2.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Electricity&Water 18.16 20.13B 18.16 18.16 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Gas Transport Co 3.39 19.21B 3.39 3.39 3.447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Qatar Fuel 19.01 18.89B 19.01 19.01 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Commercial Bank Qatar 4.301 17.85B 4.301 4.301 4.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Int Islamic Bank 9.021 13.67B 9.021 9.021 9.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۸
Barwa 3.419 13.28B 3.419 3.419 3.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Al Ahli Bank 3.795 9.22B 3.795 3.601 3.795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۸
Qatar Navigation 7.697 8.90B 7.697 7.697 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Qatar Insurance Co 2.497 8.13B 2.497 2.497 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Al khalij Commercial Bank 2.113 7.52B 2.113 2.113 2.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۸
Doha Bank 2.37 7.36B 2.37 2.37 2.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Vodafone Qatar 1.478 6.13B 1.478 1.454 1.478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
United Development Co 1.67 5.95B 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۸
Qatar Aluminum 0.973 5.43B 0.973 0.972 0.973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Aamal 0.88 5.42B 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Al Meera 20.5 4.09B 20.5 20.48 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Zad Holding Co 15 3.55B 15 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۸
Baladna Food 1.8 3.29B 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۸
Gulf International 1.633 3.10B 1.633 1.624 1.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Gulf warehousing Co 5.27 3.04B 5.27 5.22 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
National Cement Co 4.101 2.74B 4.101 4.1 4.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Medicare 8.8 2.47B 8.8 8.8 8.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Al-Khalij Holding 1.81 2.28B 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۸
General Insurance&Re 2.59 2.27B 2.59 2.59 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۸
Mazaya 1.288 1.49B 1.288 1.288 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Industrial Manufacturing Co 3.04 1.49B 3.04 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۸
Mannai Corp. 2.973 1.36B 2.973 2.973 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Qatar First Bank 1.802 1.26B 1.802 1.802 1.809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Meat&Livestock 6.177 1.12B 6.177 6.175 6.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Islamic Insurance Co 7.01 1.05B 7.01 7.01 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Doha Insurance 1.548 770.00M 1.548 1.52 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
Salam International 0.65 743.04M 0.65 0.648 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۶
National Leasing 1.245 617.02M 1.245 1.245 1.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی