پرتغال
پرتغال

PSI 20

4,081
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:40:34
53 (1.28%)
تغییر ۳ ماهه
315 (8.36%)
تغییر ۶ ماهه
603 (17.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.74 47.18B 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۵۳
EDP Renovaveis 21.36 20.52B 21.36 21.36 21.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
EDP 4.74 18.71B 4.74 4.73 4.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
J.Martins 19.35 12.16B 19.35 19.35 19.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Galp Energia 8.6 7.13B 8.6 8.6 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Merlin Properties SA 9.6 4.46B 9.6 9.6 9.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
The Navigator Co 3.13 2.23B 3.13 3.13 3.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Banco Comercial 0.1429 2.16B 0.1429 0.1429 0.1448 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Sonae 0.938 1.76B 0.938 0.938 0.947 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Nos SGPS SA 3.35 1.72B 3.35 3.32 3.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
REN 2.505 1.66B 2.505 2.495 2.505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Corticeira Amorim 11.04 1.47B 11.04 11.04 11.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
Altri 5.21 1.07B 5.21 5.21 5.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
Semapa 11.42 912.11M 11.42 11.42 11.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Greenvolt Energias Renovaveis 6.36 771.95M 6.36 6.27 6.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
CTT Correios de Portugal SA 4.12 611.82M 4.12 4.12 4.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
Sonaecom 1.665 509.11M 1.665 1.665 1.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Mota Engil 1.228 369.24M 1.228 1.228 1.242 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Ibersol 5.32 225.57M 5.32 5.3 5.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Sonae Capital 0.77 190.03M 0.77 0.77 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۸
F.Rama 6.54 167.70M 6.54 6.44 6.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Vaa Vista Alegre 1 167.65M 1 0.935 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۴
Novabase 4.93 151.47M 4.93 4.93 5.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Benfica 5.12 117.76M 5.12 5.12 5.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
Toyota Caetano 3.26 114.10M 3.26 3.26 3.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Sonae Industria 1.14 106.76M 1.14 1.14 1.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۵۶
Media Capital 1.18 99.73M 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
Martifer 0.842 82.33M 0.842 0.838 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Patris Investimentos 6 78.40M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pharol SGPS SA 0.0827 67.95M 0.0827 0.0827 0.0837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Estoril Sol 5.5 65.62M 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Sporting 0.94 62.98M 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Olimpo Asset 4 50.20M 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۳۴
Conduril Engenharia 27.2 48.96M 27.2 27.2 27.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۹
Impresa 0.252 42.34M 0.252 0.252 0.259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Sonagi SGPS 4 40.00M 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۶:۴۱
Teixeira Duarte 0.09 37.80M 0.09 0.09 0.093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۴۷
Farminveste SGPS 1.5 30.00M 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Glintt 0.298 25.91M 0.298 0.284 0.298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۴۴
Porto 1.09 24.52M 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی