پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,845
قیمت روز
12 (0.32%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
80 (2.13%)
تغییر ۳ ماهه
84 (2.23%)
تغییر ۶ ماهه
629 (19.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 3.11 53.70B 3.09 3.09 3.13 0.01 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
EDP Renovaveis 20.64 19.96B 20.58 20.58 20.64 0.14 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
EDP 4.49 17.60B 4.49 4.49 4.49 0.03 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
J.Martins 17.27 11.07B 17.39 17.27 17.54 0.34 1.97% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Galp Energia 8.33 7.02B 8.34 8.33 8.44 0.13 1.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Merlin Properties SA 9.47 4.39B 9.47 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
The Navigator Co 3.03 2.15B 3.02 3.02 3.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Banco Comercial 0.122 1.82B 0.121 0.121 0.122 0.00 1.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Nos SGPS SA 3.2 1.64B 3.22 3.2 3.22 0.01 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
REN 2.385 1.59B 2.39 2.385 2.39 0.01 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sonae 0.8275 1.55B 0.828 0.8275 0.8315 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Corticeira Amorim 11.68 1.47B 11.64 11.54 11.68 0.60 5.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Altri 5.04 1.03B 5.03 5.03 5.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Semapa 11.4 908.91M 11.42 11.4 11.46 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
CTT Correios de Portugal SA 4.36 665.25M 4.38 4.36 4.42 0.07 1.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Greenvolt Energias Renovaveis 4.7 569.26M 4.7 4.7 4.7 0.01 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۴۹
Sonaecom 1.62 484.64M 1.63 1.585 1.63 0.04 2.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Mota Engil 1.26 380.07M 1.262 1.255 1.265 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Ibersol 5.94 195.70M 6.1 5.94 6.1 0.10 1.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Sonae Capital 0.77 190.03M 0.77 0.77 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۸
Vaa Vista Alegre 1 159.27M 1 1 1 0.05 5.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
F.Rama 5.82 150.26M 5.84 5.82 5.84 0.04 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Novabase 4.78 146.86M 4.78 4.78 4.78 0.02 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۴۸
Sonae Industria 1.14 106.76M 1.14 1.14 1.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۵۶
Toyota Caetano 3 100.10M 3 3 3 0.14 4.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Benfica 4.2 97.75M 4.27 4.2 4.27 0.05 1.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Media Capital 1.02 86.20M 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۵۳
Pharol SGPS SA 0.1006 82.17M 0.1002 0.0999 0.1006 0.00 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Patris Investimentos 6 78.40M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Estoril Sol 6.1 72.78M 6.1 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۴۷
Conduril Engenharia 33.8 60.84M 33.8 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
Sporting 0.83 56.28M 0.83 0.83 0.83 0.01 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Martifer 0.544 53.19M 0.54 0.54 0.544 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Olimpo Asset 4 50.20M 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۳۴
Impresa 0.28 46.37M 0.277 0.277 0.28 0.00 1.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Teixeira Duarte 0.1025 43.47M 0.1025 0.1025 0.1025 0.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Cofina 0.245 25.23M 0.245 0.245 0.245 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Inapa Inv NV 0.05 22.55M 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Inapa 0.039 20.79M 0.0355 0.0355 0.039 0.00 1.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۸
Flexdeal SIMFE 5 18.51M 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۱۷:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی