پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,424
قیمت روز
39 (1.15%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 20:32:24
233 (7.30%)
تغییر ۳ ماهه
172 (5.30%)
تغییر ۶ ماهه
165 (5.06%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.68 44.47B 2.61 2.5 2.68 0.14 5.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
EDP 4.54 17.50B 4.53 4.5 4.54 0.13 2.95% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
EDP Renovaveis 17.68 15.16B 17.56 17.56 17.68 0.30 1.73% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
J.Martins 13.93 8.85B 13.96 13.93 13.98 0.13 0.93% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Galp Energia 9.05 6.99B 8.84 8.81 9.05 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Merlin Properties SA 8 3.66B - 8 8 0.16 2.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
The Navigator Co 2.55 1.81B 2.53 2.49 2.55 0.03 1.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Banco Comercial 0.1202 1.80B 0.1193 0.1184 0.1202 0.00 1.01% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Nos SGPS SA 3.17 1.64B 3.19 3.16 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
REN 2.305 1.53B 2.3 2.295 2.305 0.02 0.66% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Sonae 0.6815 1.37B 0.6755 0.6735 0.6815 0.00 0.51% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Corticeira Amorim 10.32 1.37B 10.24 10.22 10.32 0.02 0.19% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Altri 4.83 961.66M 4.73 4.65 4.83 0.14 2.99% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Semapa 9 728.18M 8.88 8.8 9 0.04 0.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Sonaecom 1.44 457.67M 1.455 1.44 1.455 0.03 2.08% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
CTT Correios de Portugal SA 2.48 378.00M 2.5 2.48 2.51 0.04 1.61% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Mota Engil 1.414 332.03M 1.412 1.394 1.416 0.02 1.14% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Sonae Capital 0.77 190.03M - 0.77 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۸
Ibersol 5.08 181.44M 5.06 5.06 5.1 0.04 0.79% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Media Capital 2 169.03M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
Vaa Vista Alegre 0.9 152.56M - 0.9 0.9 0.01 1.11% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Pharol SGPS SA 0.121 109.91M 0.1228 0.1208 0.1228 0.00 1.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Novabase 3.2 102.37M 3.21 3.2 3.25 0.06 1.87% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
F.Rama 3.72 95.13M 3.7 3.7 3.72 0.01 0.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Toyota Caetano 2.8 94.50M - 2.8 2.8 0.10 3.70% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۰۹
Estoril Sol 5 89.04M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Sporting 0.86 63.65M - 0.86 0.86 0.09 10.47% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Benfica 2.56 60.95M 2.64 2.56 2.64 0.09 3.52% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Conduril Engenharia 27.4 54.80M - 27.4 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Sonae Industria 1 45.40M - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۰۹
Teixeira Duarte 0.095 42.00M 0.097 0.095 0.101 0.01 5.26% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Martifer 0.383 39.00M - 0.383 0.383 0.01 1.83% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
Patris Investimentos 6 26.13M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Cofina 0.256 25.13M 0.24 0.24 0.256 0.01 4.49% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Impresa 0.1355 23.35M 0.1405 0.1355 0.1405 0.00 2.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۰۹
Inapa Inv NV 0.05 22.55M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Inapa 0.04 21.05M - 0.039 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۱۰
Porto 0.79 17.78M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۱۰
Flexdeal SIMFE 4.6 17.10M - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۵:۰۸
Glintt 0.139 12.09M 0.129 0.129 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی