خبر
پرتغال
پرتغال

PSI 20

4,419
قیمت روز
40 (0.89%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 20:35:32
295 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
248 (5.31%)
تغییر ۶ ماهه
253 (6.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.77 46.59B 2.79 2.77 2.8 0.02 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
EDP Renovaveis 21.39 20.59B 21.47 21.39 21.78 0.48 2.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Bank BRISyariah 3600 18.51B 3600 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
EDP 4.55 17.92B 4.54 4.54 4.55 0.04 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
J.Martins 20.52 12.91B 20.54 20.36 20.54 0.10 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Galp Energia 11.67 9.69B 11.85 11.67 11.85 0.03 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Euronext 31.9 7.47B 31.9 31.9 31.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸:۳۸
Merlin Properties SA 8.9 4.20B 8.9 8.9 8.9 0.16 1.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۱
The Navigator Co 3.67 2.61B 3.7 3.67 3.7 0.19 5.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Banco Comercial 0.1454 2.21B 0.1455 0.1454 0.1458 0.00 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Nos SGPS SA 3.74 1.91B 3.75 3.74 3.75 0.04 1.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Sonae 0.9385 1.80B 0.942 0.938 0.942 0.01 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
REN 2.56 1.70B 2.545 2.545 2.56 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Corticeira Amorim 8.83 1.17B 8.82 8.78 8.83 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Greenvolt Energias Renovaveis 8.15 1.12B 8.19 7.91 8.19 0.09 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Altri 5.31 1.09B 5.33 5.31 5.33 0.06 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Semapa 13.7 1.09B 13.5 13.5 13.92 0.08 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Sonaecom 1.955 597.78M 1.99 1.955 1.99 0.02 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
CTT Correios de Portugal SA 3.19 461.74M 3.23 3.19 3.23 0.03 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Mota Engil 1.212 363.83M 1.214 1.212 1.218 0.01 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Ibersol 5.7 241.68M 5.7 5.7 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۲۵
Sonae Capital 0.77 190.03M 0.77 0.77 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۸
F.Rama 6.72 173.85M 6.78 6.72 6.78 0.06 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Vaa Vista Alegre 0.855 143.34M 0.855 0.855 0.855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۳
Toyota Caetano 3.76 131.60M 3.76 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۲:۵۵
Novabase 4.09 125.66M 4.08 4.08 4.2 0.02 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
Martifer 1.18 115.39M 1.18 1.18 1.18 0.03 2.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۱
Media Capital 1.3 109.87M 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۵۵
Sonae Industria 1.14 106.76M 1.14 1.14 1.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۵۶
Benfica 4 92.00M 3.91 3.91 4 0.11 2.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۵۱
Patris Investimentos 6 78.40M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Estoril Sol 6 71.59M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۵۳
Sporting 0.8 53.60M 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۲۴
Conduril Engenharia 29 52.20M 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۷:۳۷
Olimpo Asset 3.82 47.94M 3.82 3.82 3.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۱۱
Farminveste SGPS 2.24 44.80M 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۵
Pharol SGPS SA 0.052 42.65M 0.0516 0.0515 0.052 0.00 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Sonagi SGPS 3.44 34.00M 3.44 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۳
Teixeira Duarte 0.0728 30.58M 0.0728 0.0728 0.0728 0.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۵۰
Impresa 0.169 27.38M 0.163 0.163 0.169 0.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۵۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین