شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,795
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:31:17
589 (17.40%)
تغییر ۳ ماهه
355 (11.28%)
تغییر ۶ ماهه
324 (10.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.14 36.41B - 2.13 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
EDP 3.54 12.83B - 3.54 3.54 0.03 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
J.Martins 15.54 9.82B - 15.54 15.54 0.15 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
EDP Renovaveis 10.32 9.14B - 10.32 10.32 0.18 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Galp Energia 10.29 8.64B - 10.29 10.29 0.08 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Merlin Properties SA 7.05 3.28B - 7.05 7.05 0.03 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Nos SGPS SA 3.06 1.58B - 3.06 3.06 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
The Navigator Co 2.16 1.54B - 2.16 2.16 0.03 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
REN 2.32 1.54B - 2.32 2.32 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Banco Comercial 0.1005 1.52B - 0.1005 0.1005 0.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Sonae 0.596 1.20B - 0.596 0.596 0.01 1.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Corticeira Amorim 8.32 1.11B - 8.32 8.32 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Altri 3.62 749.55M - 3.62 3.62 0.05 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Semapa 8.19 650.81M - 8.19 8.19 0.20 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Sonaecom 1.605 490.76M - 1.605 1.605 0.11 7.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
CTT Correios de Portugal SA 2.27 337.50M 2.23 2.23 2.27 0.02 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Mota Engil 1.112 255.02M - 1.112 1.112 0.02 1.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Media Capital 2.24 189.31M - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۱۰
Vaa Vista Alegre 1.16 176.79M - 1.1 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Ibersol 4.72 152.93M - 4.72 4.72 0.02 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Sonae Capital 0.416 103.95M - 0.416 0.416 0.01 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Toyota Caetano 2.8 98.00M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Estoril Sol 7 83.96M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
Novabase 2.68 83.77M - 2.68 2.68 0.02 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Cofina 0.268 78.69M - 0.268 0.268 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Benfica 3.2 73.60M - 3.1 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۸
F.Rama 2.74 73.08M - 2.74 2.74 0.11 4.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Conduril Engenharia 29.6 59.20M - 29.6 29.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۱:۰۱
Pharol SGPS SA 0.0671 56.03M - 0.0671 0.0671 0.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Sporting 0.665 44.55M - 0.665 0.665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۲۳
Teixeira Duarte 0.101 43.89M - 0.101 0.101 0.00 3.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Martifer 0.339 28.75M - 0.339 0.339 0.01 3.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Patris Investimentos 6 28.32M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Sonae Industria 0.57 25.88M - 0.57 0.57 0.01 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۹
Inapa Inv NV 0.05 22.55M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Impresa 0.13 21.50M - 0.126 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۸
Flexdeal SIMFE 4.84 15.19M - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۰:۱۹
Inapa 0.0316 14.25M - 0.0316 0.0316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۸
Porto 0.432 9.72M - 0.432 0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Sag Gest 0.0582 8.90M - 0.0582 0.0582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی