شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,205
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:32:44
261 (8.87%)
تغییر ۳ ماهه
337 (9.52%)
تغییر ۶ ماهه
148 (4.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cofina 0.224 65.29M - 0.224 0.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
F.Rama 3.17 81.28M - 3.17 3.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
EDP 4.41 17.39B - 4.37 4.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
REN 2.445 1.62B - 2.445 2.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
Semapa 7.97 636.56M - 7.92 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
Ibersol 5.3 171.72M - 5.26 5.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
J.Martins 14.15 8.89B - 14.1 14.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
Mota Engil 1.252 289.73M - 1.236 1.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
Galp Energia 9.31 7.72B - 9.19 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
EDP Renovaveis 13.9 12.13B - 13.76 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
Pharol SGPS SA 0.1154 97.68M - 0.114 0.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
Banco Comercial 0.1016 1.54B - 0.1009 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
Corticeira Amorim 9.96 1.32B - 10 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
CTT Correios de Portugal SA 2.51 376.50M - 2.5 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
Altri 4.38 898.48M - 4.34 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Porto 0.7 15.75M - 0.7 0.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Sonae 0.6 1.20B - 0.594 0.6095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Glintt 0.123 10.70M - 0.123 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Benfica 2.83 65.09M - 2.82 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Impresa 0.1295 21.76M - 0.1295 0.1345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Novabase 3.28 101.76M - 3.27 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Sporting 0.77 51.59M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Nos SGPS SA 3.69 1.89B - 3.67 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Sonae Capital 0.664 163.87M - 0.662 0.666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Sonae Industria 1.1 49.94M - 1.1 1.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Teixeira Duarte 0.103 43.26M - 0.103 0.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
The Navigator Co 2.2 1.56B - 2.17 2.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
Santander 1.86 30.98B - 1.86 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۵
Inapa 0.041 33.92M - 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۴۱
Sonaecom 1.63 498.40M - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۴۱
Vaa Vista Alegre 0.94 157.59M - 0.94 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۴۱
Estoril Sol 6.65 118.42M - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۷
Martifer 0.46 44.98M - 0.45 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۱
Lisgrafica 0.009 1.67M - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۴۳
Merlin Properties SA 7.8 3.60B - 7.75 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۸:۴۴
Reditus 0.041 589.72K - 0.041 0.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۴۳
Raize Servicos Gestao 0.75 4.30M - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۱:۳۶
Toyota Caetano 2.3 80.50M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۶
Conduril Engenharia 9 18.00M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
Media Capital 2.12 179.17M - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی