شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,801
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:00:57
579 (17.13%)
تغییر ۳ ماهه
330 (10.55%)
تغییر ۶ ماهه
340 (10.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.2 35.73B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
EDP 3.56 12.94B - 3.53 3.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
J.Martins 15.85 9.96B - 15.54 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
EDP Renovaveis 10.32 9.00B - 10.04 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Galp Energia 10.48 8.69B - 10.29 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Merlin Properties SA 7 3.23B - 7 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
REN 2.345 1.56B - 2.32 2.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Nos SGPS SA 3 1.54B - 3 3.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
The Navigator Co 2.17 1.54B - 2.16 2.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Banco Comercial 0.094 1.42B - 0.094 0.1005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Sonae 0.591 1.18B - 0.59 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Corticeira Amorim 8.45 1.12B - 8.32 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Altri 3.68 755.29M - 3.62 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Semapa 8.19 658.86M - 8.19 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Sonaecom 1.52 464.77M - 1.52 1.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
CTT Correios de Portugal SA 2.29 343.50M - 2.29 2.29 0.02 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۵
Mota Engil 1.074 248.54M - 1.074 1.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Media Capital 2.24 189.31M - 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۱۰
Vaa Vista Alegre 1.16 176.79M - 1.1 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۱۲
Ibersol 4.6 149.04M - 4.6 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Estoril Sol 7 124.66M - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
Sonae Capital 0.415 102.23M - 0.415 0.418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Toyota Caetano 2.8 98.00M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۹
Novabase 2.62 81.28M - 2.59 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Cofina 0.254 74.03M - 0.254 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
F.Rama 2.78 71.28M - 2.73 2.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Benfica 2.76 63.48M - 2.76 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Conduril Engenharia 29.6 59.20M - 29.6 29.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۱:۰۱
Pharol SGPS SA 0.0646 54.68M - 0.0644 0.0671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Sporting 0.665 44.55M - 0.665 0.665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۲۳
Teixeira Duarte 0.101 42.42M - 0.101 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Martifer 0.343 33.54M - 0.339 0.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Patris Investimentos 6 28.32M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Sonae Industria 0.58 26.33M - 0.57 0.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۹
Inapa Inv NV 0.05 22.55M - 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Impresa 0.133 22.34M - 0.132 0.133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Flexdeal SIMFE 4.84 15.19M - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۲۰:۱۹
Inapa 0.031 13.98M - 0.031 0.0342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
Porto 0.432 9.72M - 0.432 0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Glintt 0.109 9.48M - 0.109 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی