پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,743
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:41
220 (5.55%)
تغییر ۳ ماهه
484 (14.87%)
تغییر ۶ ماهه
855 (29.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 2.89 50.25B 2.89 2.89 2.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
EDP 5.18 20.53B 5.18 5.18 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
EDP Renovaveis 18.9 16.49B 18.9 18.83 18.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
J.Martins 14.29 9.00B 14.29 14.29 14.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Galp Energia 9.72 7.50B 9.72 9.72 9.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Merlin Properties SA 9.05 4.13B 9.05 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۶:۳۶
The Navigator Co 2.85 2.04B 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Banco Comercial 0.1189 1.80B 0.1189 0.1189 0.1195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
REN 2.445 1.63B 2.445 2.43 2.445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Sonae 0.794 1.59B 0.794 0.793 0.7965 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Nos SGPS SA 3.05 1.57B 3.05 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Corticeira Amorim 10.12 1.35B 10.12 10.12 10.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Altri 6.38 1.31B 6.38 6.38 6.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Semapa 12.3 999.62M 12.3 12.3 12.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
CTT Correios de Portugal SA 3.56 533.25M 3.56 3.55 3.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Sonaecom 1.62 504.37M 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Mota Engil 1.461 347.00M 1.461 1.461 1.472 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Ibersol 5.74 206.64M 5.74 5.72 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Sonae Capital 0.77 190.03M 0.77 0.77 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۲:۰۸
F.Rama 5.48 140.52M 5.48 5.44 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Vaa Vista Alegre 0.775 129.93M 0.775 0.75 0.775 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Media Capital 1.5 126.77M 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۲۲:۳۷
Novabase 3.8 119.33M 3.8 3.78 3.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Estoril Sol 6.65 118.42M 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۶
Toyota Caetano 3.18 111.30M 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۶
Pharol SGPS SA 0.1158 103.82M 0.1158 0.1158 0.1166 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Patris Investimentos 6 78.40M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Sporting 1.15 77.05M 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Conduril Engenharia 27 54.00M 27 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
Benfica 2.32 53.36M 2.32 2.31 2.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Sonae Industria 1.16 52.67M 1.16 1.14 1.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Martifer 0.435 43.50M 0.435 0.426 0.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Teixeira Duarte 0.0938 39.40M 0.0938 0.0938 0.0938 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Impresa 0.16 26.88M 0.16 0.16 0.1625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
Cofina 0.233 23.90M 0.233 0.225 0.233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Inapa Inv NV 0.05 22.55M 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۲۷
Inapa 0.041 21.58M 0.041 0.038 0.041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۴۱
Flexdeal SIMFE 5 18.59M 5 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳:۳۷
Glintt 0.212 18.44M 0.212 0.212 0.212 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۶
Porto 0.74 16.65M 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی