لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2599
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۳ آبان ۱۳۹۹
ساعت 00:32:06
0 (1.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

175
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت 09:01:54
4 (2.34%)
تغییر ۳ ماهه
2 (1.16%)
تغییر ۶ ماهه
39 (28.68%)
نوسان سالیانه

mWIG40

1,887
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ آبان ۱۳۹۹
ساعت 19:01:29
198 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
34 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
613 (24.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref 3 3B 1090 9.84T - 1090 1090 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Petron Pref 3 3A 1062 9.84T - 1062 1062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Petron Pref B 1050 9.84T - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Petron Pref A 1000 9.38T - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Manulife 748 1.36T - 748 748 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
SM Investments 970 1.17T - 970 970 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
SM Prime 34.5 995.54B - 34.5 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
8990 Holdings Pref 101 548.32B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Sun Life Financial 1900 523.23B - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Ayala Land 33.95 500.10B - 33.95 33.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Ayala 775 486.00B - 775 775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
JG Summit 66 472.75B - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
BDO Unibank 97 425.25B - 97 97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
San Miguel Pure Foods 65.75 388.53B - 65.75 65.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
First Gen Pref 107 384.98B - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Bank of the Philippine Islands 74.4 335.77B - 74.4 74.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Manila Electric 295 332.41B - 295 295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Ayala Pref B 500 322.96B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Ayala Pref 515 322.96B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Universal Robina 141.7 312.33B - 141.7 141.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
PLDT 1337 288.79B - 1337 1337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Globe Telecom 2020 269.53B - 2020 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Aboitiz Equity 47 264.62B - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
San Miguel 106 252.69B - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
DoubleDragon Pref 100.9 238.88B - 100.9 100.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
International Container 115.7 231.72B - 115.7 115.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Golden Haven 340 219.00B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
GT Capital Pref B 1006 216.58B - 1006 1006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
GT Capital Pref A 1005 216.36B - 1005 1005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Aboitiz Power 28 206.04B - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Megawide Construction Pref 101.6 204.56B - 101.6 101.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۳
Jollibee Foods 179 198.28B - 179 179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Metropolitan Bank 42.2 189.74B - 42.2 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
San Miguel Pref 3 78.95 188.08B - 78.95 78.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
San Miguel Pref C 78.15 186.30B - 78.15 78.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
San Miguel Pref F 78 185.82B - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref E 77 183.56B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref 76.5 182.24B - 76.5 76.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref B 76.05 181.30B - 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref D 75.3 179.51B - 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی