لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2604
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:43:10
0 (0.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

165
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:47
4 (2.48%)
تغییر ۳ ماهه
4 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
15 (8.33%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,729
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:05:43
301 (12.42%)
تغییر ۳ ماهه
422 (18.31%)
تغییر ۶ ماهه
627 (29.80%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 975 1.85T 975 975 975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۱۶
Sun Life Financial 2400 1.51T 2400 2400 2400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۱۷
SM Investments 964 1.16T 964 964 964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
SM Prime 34.05 983.34B 34.05 34.05 34.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
8990 Holdings Pref 101 544.53B 101 101 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۲۰
Ayala Land 33.3 497.26B 33.3 33.3 33.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
BDO Unibank 112.9 495.07B 112.9 112.9 112.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
San Miguel Pure Foods 82.5 487.51B 82.5 82.5 82.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Ayala 750 464.77B 750 750 750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Ayala Pref 525 464.77B 525 525 525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Ayala Pref B 500 464.77B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
JG Summit 59.9 450.51B 59.9 59.9 59.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Bank of the Philippine Islands 83.15 375.27B 83.15 83.15 83.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
International Container 174.8 357.37B 174.8 174.8 174.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Phima Energy 8.48 324.16B 8.48 8.48 8.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Manila Electric 268 302.06B 268 268 268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Universal Robina 134.7 296.90B 134.7 134.7 134.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Golden Haven 448.4 288.82B 448.4 448.4 448.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۱۸
PLDT 1249 269.85B 1249 1249 1249 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
San Miguel Pref C 77.85 254.60B 77.85 77.85 77.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
San Miguel Pref F 79.35 254.60B 79.35 79.35 79.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
San Miguel Pref B 76.05 254.60B 76.05 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref D 75.3 254.60B 75.3 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۴
San Miguel Pref E 76 254.60B 76 76 76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۱۶
San Miguel 106.8 254.60B 106.8 106.8 106.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Globe Telecom 1880 251.20B 1880 1880 1880 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Santander 14.22 246.67B 14.22 14.15 14.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
DoubleDragon Pref 100.5 237.23B 100.5 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Emperador 15 236.05B 15 15 15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
GT Capital Pref B 1045 224.97B 1045 1045 1045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۲۰
Aboitiz Equity 39.95 224.93B 39.95 39.95 39.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
GT Capital Pref A 1015 218.51B 1015 1015 1015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۰:۲۰
Jollibee Foods 192.5 213.59B 192.5 192.5 192.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Metropolitan Bank 45.95 206.60B 45.95 45.95 45.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Megawide Construction Pref 101 204.36B 101 101 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
San Miguel Pref 3 78.95 188.08B 78.95 78.95 78.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۱۸
San Miguel Pref 76.7 182.72B 76.7 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Aboitiz Power 23.4 172.19B 23.4 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
GT Capital 539 116.04B 539 539 539 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Puregold Price Club 39.95 114.61B 39.95 39.95 39.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی