شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2535
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:31:06
0 (5.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

167
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:36
3 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
26 (18.44%)
تغییر ۶ ماهه
41 (32.54%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,093
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ تیر ۱۳۹۹
ساعت 20:02:38
247 (13.38%)
تغییر ۳ ماهه
384 (15.49%)
تغییر ۶ ماهه
599 (22.26%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INC 4.74 37.29M - 4.74 4.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
MOL 24.36 14.96B - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
ALTA 1.16 17.65M - 1.16 1.16 0.02 1.72% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Otlog 5.2 62.39M - 5.2 5.2 0.20 4.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Agroton 3.88 - - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Atrem SA 1.94 17.91M - 1.94 1.94 0.25 12.89% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Elkop SA 0.41 16.15M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Erbud SA 21.7 278.02M - 21.7 21.7 0.30 1.38% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Immobile 2.25 169.57M - 2.25 2.25 0.01 0.44% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Voxel SA 30.8 323.48M - 30.8 30.8 0.50 1.65% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Action SA 4.52 76.65M - 4.52 4.52 0.02 0.44% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
FASING SA 13.8 42.88M - 13.8 13.8 0.20 1.47% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Introl SA 2.78 72.67M - 2.78 2.78 0.02 0.72% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
LUBAWA SA 1.225 184.08M - 1.225 1.225 0.02 1.66% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
NOVITA SA 89.8 224.50M - 89.8 89.8 1.80 2.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Radpol SA 1.925 73.10M - 1.925 1.925 0.01 0.26% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
RAFAKO SA 1.248 159.04M - 1.248 1.248 0.01 0.48% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
SKOTAN SA 2.06 55.62M - 2.06 2.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Tesgas SA 5.35 60.72M - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Unibep SA 9.9 312.55M - 9.9 9.9 0.02 0.20% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Wikana SA 1.91 37.78M - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
BUDIMEX SA 221.5 5.65B - 221.5 221.5 1.00 0.45% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
LC Corp SA 2.07 926.45M - 2.07 2.07 0.05 2.48% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Pamapol SA 1.25 43.44M - 1.25 1.25 0.01 0.80% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
RAFAMET SA 17.4 75.15M - 17.4 17.4 0.70 4.19% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Herkules SA 1.29 38.02M - 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
KSG Agro SA 1.75 26.23M - 1.75 1.75 0.09 5.14% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Protektor SA 4.06 77.23M - 4.06 4.06 0.06 1.50% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Elektrotim SA 6.28 62.69M - 6.28 6.28 0.10 1.62% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Inter Cars SA 220 3.12B - 220 220 1.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
M.W. Trade SA 1.99 16.69M - 1.99 1.99 0.01 0.50% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Mex Polska SA 1.99 15.25M - 1.99 1.99 0.06 3.11% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Pozbud T&R SA 1.675 75.10M - 1.675 1.675 0.05 2.76% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Coal Energy SA 0.28 12.60M - 0.28 0.28 0.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Grupa KĘTY SA 450 4.31B - 450 450 2.50 0.56% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Quercus TFI SA 4.07 233.10M - 4.07 4.07 0.03 0.74% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
AMICA Wronki SA 127.4 958.72M - 127.4 127.4 0.60 0.47% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Odszkodowań SA 4.22 23.63M - 4.22 4.22 0.03 0.71% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Stomil Sanok SA 14.75 396.51M - 14.75 14.75 0.05 0.34% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
Elektrobudowa SA 2.52 11.96M - 2.52 2.52 0.06 2.38% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۰:۱۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی