شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2368
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:36:47
0 (10.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

164
قیمت روز
1 (0.61%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:14
22 (15.49%)
تغییر ۳ ماهه
24 (17.14%)
تغییر ۶ ماهه
47 (40.17%)
نوسان سالیانه

mWIG40

1,816
قیمت روز
85 (4.94%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:01:51
686 (27.41%)
تغییر ۳ ماهه
582 (24.28%)
تغییر ۶ ماهه
886 (32.78%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref A 1000 9.38T - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Petron Pref B 990 9.28T - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Petron Pref 3 3B 1022 9.28T - 1022 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Petron Pref 3 3A 1016 9.28T - 1016 1016 1.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Manulife 718 1.14T - 718 718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
SM Investments 850 1.02T - 850 850 25.00 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
SM Prime 30.15 870.01B - 30.15 30.15 1.15 3.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
8990 Holdings Pref 94.95 511.91B - 94.95 94.95 1.95 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Ayala Land 32.5 478.26B - 32.5 32.5 0.50 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
BDO Unibank 102.5 449.22B - 102.5 102.5 3.20 3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
JG Summit 55 393.96B - 55 55 1.80 3.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
First Gen Pref 108 388.57B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۷:۳۹
Sun Life Financial 1580 386.06B - 1580 1580 40.00 2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Ayala Pref B 500 311.55B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Ayala Pref 498 311.55B - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Globe Telecom 2300 306.38B - 2300 2300 250.00 12.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Ayala 480 300.29B - 480 480 29.00 6.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
San Miguel Pure Foods 50 295.46B - 50 50 0.60 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Manila Electric 260 292.98B - 260 260 20.00 8.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Bank of the Philippine Islands 62 279.44B - 62 62 1.40 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Universal Robina 116.7 257.23B - 116.7 116.7 13.70 13.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Aboitiz Equity 45 253.36B - 45 45 5.10 12.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
PLDT 1170 252.72B - 1170 1170 52.00 4.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Golden Haven 378.8 243.99B - 378.8 378.8 10.80 2.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
DoubleDragon Pref 97.4 230.60B - 97.4 97.4 0.15 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
San Miguel 93 221.70B - 93 93 1.00 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
GT Capital Pref A 998 214.85B - 998 998 1.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
GT Capital Pref B 987 212.49B - 987 987 7.00 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Aboitiz Power 28.5 209.72B - 28.5 28.5 0.30 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Megawide Construction Pref 99 199.33B - 99 99 0.10 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
San Miguel Pref B 76.05 181.30B - 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref C 75.8 180.70B - 75.8 75.8 0.30 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
San Miguel Pref F 74.8 178.19B - 74.8 74.8 0.30 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
San Miguel Pref 3 74.5 177.48B - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
San Miguel Pref E 74.4 177.36B - 74.4 74.4 0.05 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
San Miguel Pref D 73.75 175.81B - 73.75 73.75 0.35 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
San Miguel Pref 73.75 175.69B - 73.75 73.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۷:۳۹
Santander 10.08 168.80B 9.99 10.08 9.99 0.10 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
Metropolitan Bank 37.15 167.08B - 37.15 37.15 0.15 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
International Container 74 148.05B - 74 74 4.00 5.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی