لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.264
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:36:06
0 (0.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

160
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:21
3 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
15 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
6 (3.61%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,386
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:02:01
6 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
489 (25.81%)
تغییر ۶ ماهه
502 (26.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref B 1030 9.66T 1030 1030 1030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Petron Pref 3 3B 1155 9.66T 1155 1155 1155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۱:۰۷
Petron Pref 3 3A 1079 9.66T 1079 1079 1079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Petron Pref A 1000 9.38T 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Manulife 995 2.02T 995 995 995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۷
SM Investments 978 1.18T 978 978 978 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
SM Prime 35.85 1.04T 35.85 35.85 35.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Sun Life Financial 2346 565.59B 2346 2346 2346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
8990 Holdings Pref 101 544.53B 101 101 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Ayala Land 33.25 489.37B 33.25 33.25 33.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
Ayala 758 479.95B 758 758 758 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
BDO Unibank 104.8 459.50B 104.8 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
JG Summit 58.4 439.23B 58.4 58.4 58.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
San Miguel Pure Foods 68.8 406.55B 68.8 68.8 68.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
First Gen Pref 107 384.98B 107 107 107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Bank of the Philippine Islands 83 374.59B 83 83 83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Ayala Pref B 500 338.12B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Ayala Pref 534 338.12B 534 534 534 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Manila Electric 273.8 308.60B 273.8 273.8 273.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Golden Haven 446 287.28B 446 446 446 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲۱:۰۷
Universal Robina 128.5 283.23B 128.5 128.5 128.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
San Miguel 116.8 278.44B 116.8 116.8 116.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
PLDT 1255 271.15B 1255 1255 1255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
International Container 127.9 261.47B 127.9 127.9 127.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Globe Telecom 1850 246.85B 1850 1850 1850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
DoubleDragon Pref 102 241.49B 102 102 102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Santander 13 226.03B 13 13 13.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۶
GT Capital Pref B 1045 224.97B 1045 1045 1045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
GT Capital Pref A 1030 221.74B 1030 1030 1030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۷
Megawide Construction Pref 101.6 204.56B 101.6 101.6 101.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Metropolitan Bank 44.7 201.03B 44.7 44.7 44.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Jollibee Foods 179.5 198.84B 179.5 179.5 179.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Aboitiz Equity 35 197.06B 35 35 35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
San Miguel Pref F 79.9 190.34B 79.9 79.9 79.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
San Miguel Pref 3 79.5 189.39B 79.5 79.5 79.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
San Miguel Pref C 78 185.94B 78 78 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
San Miguel Pref E 77.8 185.47B 77.8 77.8 77.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
San Miguel Pref 76.7 182.72B 76.7 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۶
San Miguel Pref B 76.05 181.30B 76.05 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref D 75.3 179.51B 75.3 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی