فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 03:01:08
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:46
40 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
167 (7.55%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.15%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

565
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:01:33
50 (8.12%)
تغییر ۳ ماهه
25 (4.59%)
تغییر ۶ ماهه
89 (18.75%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Panasonic Manufacturing 5.75 482.92M 5.75 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Forum Pacific 0.26 478.13M 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
BHI 901 450.49M 901 901 901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Omico 0.415 425.44M 0.415 0.415 0.415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Bogo Medellin Milling 70.6 423.60M 70.6 70.6 70.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۰۵
Seafront Resources 2.46 400.98M 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Filipino Fund 7.49 375.75M 7.49 7.49 7.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Unioil Resources 0.246 354.20M 0.246 0.246 0.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Keppel B 4.5 277.69M 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۹:۰۹
Keppel 5 277.69M 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
Swift Foods 0.134 243.67M 0.134 0.134 0.134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
IP E-Game Ventures 0.009 241.35M 0.009 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
First Metro Philippine 98 - 98 98 98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Globe Telecom Pref 510 - 510 510 510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
San Miguel Pure Foods 1005 - 1005 1005 1005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ساعت ۲۳:۵۰
Phoenix Petroleum Philippines Pref A 100.4 - 100.4 100.4 100.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ساعت ۲۰:۰۹
Leisure -Wts 2.09 - 2.09 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Phoenix Petroleum 995 - 995 995 995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۶
ArthaLand Pref B 100 - 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۶
San Miguel Pref 2 78.85 - 78.85 78.85 78.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Del Monte Pacific Pref 9.94 - 9.94 9.94 9.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۰۹
Del Monte Pacific Pref 10.02 - 10.02 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۳:۰۶
Phoenix Petroleum Philippines Pref B 104.6 - 104.6 104.6 104.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
First Philippine Holdings Pref 517.5 - 517.5 517.5 517.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی