فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0207
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 22:50:12
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,049
قیمت روز
7 (0.34%)
تغییر روزانه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:42
35 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
146 (6.65%)
تغییر ۶ ماهه
25 (1.21%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

560
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:31:16
47 (7.78%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.70%)
تغییر ۶ ماهه
85 (17.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APC Group 0.39 2.92B 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Basic Energy 1.02 2.85B 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
House of Investments 3.63 2.82B 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Centro Escolar 7.32 2.73B 7.32 7.32 7.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Paxys 2.31 2.65B 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۶
United Paragon Mining 0.01 2.61B 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Oriental Petrol 0.013 2.60B 0.013 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Oriental Petrol B 0.013 2.60B 0.013 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Vitarich 0.83 2.54B 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Bright Kindle 1.66 2.54B 1.66 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
IP E-Game Ventures 0.009 2.52B 0.009 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Anglo Philippine 0.84 2.52B 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Philodrill 0.013 2.49B 0.013 0.013 0.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Cirtek 5.9 2.47B 5.9 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Panasonic Manufacturing 5.67 2.40B 5.67 5.67 5.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Discovery World 3.6 2.39B 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Leisure and Resorts B 1 2.39B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Solid Group 1.31 2.39B 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Roxas 1.53 2.37B 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۶
Araneta Properties 1.21 2.36B 1.21 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Roxas 1.05 2.32B 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Cyber Bay 0.33 2.25B 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Asiabest Group 7.35 2.21B 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
A Brown Company 0.9 2.19B 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
PetroEnergy Resources 3.84 2.18B 3.84 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Prime Media 3.06 2.14B 3.06 3.06 3.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Benguet A 3.29 2.04B 3.29 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Crown Equities 0.136 2.03B 0.136 0.136 0.136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Chemical Industries Phili 192.5 1.98B 192.5 192.5 192.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۰۷
Benguet B 3.18 1.97B 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
COL Financial 3.95 1.88B 3.95 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
NiHAO Mineral 1.82 1.84B 1.82 1.82 1.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Pacificonline Systems 2.1 1.77B 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۶
Transpacific Broadband 0.455 1.73B 0.455 0.455 0.455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Manila Bulletin 0.49 1.69B 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Waterfront Philippines 0.64 1.60B 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Republic Glass 2.33 1.59B 2.33 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Alliance Foods 0.63 1.57B 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Jolliville 5.46 1.54B 5.46 5.46 5.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Concrete Aggregates 55.05 1.51B 55.05 55.05 55.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی