فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0207
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 22:50:12
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.08%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,049
قیمت روز
7 (0.34%)
تغییر روزانه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:42
35 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
146 (6.65%)
تغییر ۶ ماهه
25 (1.21%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

560
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:31:16
47 (7.78%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.70%)
تغییر ۶ ماهه
85 (17.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Primex 3.25 5.40B 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Phinma Petroleum Geothermal 21 5.25B 21 21 21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
GMA Holdings 7.65 5.22B 7.65 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Now 2.83 5.11B 2.83 2.83 2.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Liberty Flour Mills 31.25 4.69B 31.25 31.25 31.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Premiere Entertainment 2.32 4.62B 2.32 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Metro Retail Stores Group 1.33 4.55B 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Century Properties Group 0.39 4.52B 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Manila Broadcasting Co 11 4.43B 11 11 11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Cityland Development 1 4.40B 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Empire East Land 0.29 4.26B 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Leisure and Resorts World 1.75 4.19B 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Marcventures 1.36 4.10B 1.36 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Vantage Equities 0.97 4.07B 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
SSI Group 1.23 4.06B 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
PhilWeb 2.68 3.85B 2.68 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
STI Education Systems 0.38 3.76B 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Abacore Capital 1.17 3.73B 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
MRC Allied 0.435 3.70B 0.435 0.435 0.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Manila Mining B 0.014 3.63B 0.014 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Manila Mining 0.014 3.63B 0.014 0.014 0.014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Vulcan 2.42 3.51B 2.42 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Da Vinci Capital 3.11 3.50B 3.11 3.11 3.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
ArthaLand 0.65 3.46B 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
ArthaLand 102.4 3.46B 102.4 102.4 102.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
IPM 4.95 3.42B 4.95 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
ATN Holdings B 0.76 3.42B 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
PHINMA 12.36 3.37B 12.36 12.36 12.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
ATN Holdings 0.74 3.33B 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Philippine Racing Club 6.5 3.30B 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
ABS-CBN Holdings 10.52 3.25B 10.52 10.52 10.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۶
Lodestar Investment 1.08 3.24B 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Central Azucarera de Tarlac 13.24 3.16B 13.24 13.24 13.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
Oriental Peninsula 1.08 3.11B 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Mabuhay Vinyl 4.68 3.09B 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۶
City and Land Developers 2.15 3.08B 2.15 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Swift Foods Pref 1.68 3.05B 1.68 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
SFA Semicon Philippines 1.39 3.01B 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Manila Jockey Club 2 2.99B 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
Fruitas 1.39 2.97B 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی