فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0208
قیمت روز
0 (0.48%)
تغییر روزانه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 22:49:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,049
قیمت روز
7 (0.34%)
تغییر روزانه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:42
35 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
146 (6.65%)
تغییر ۶ ماهه
25 (1.21%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

560
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:31:16
47 (7.78%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.70%)
تغییر ۶ ماهه
85 (17.83%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Far Eastern University 580 13.95B 580 580 580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Global Ferronickel 2.65 13.81B 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Shang Properties 2.69 12.81B 2.69 2.69 2.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Axelum Res 3.3 12.80B 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Philippine Stock Exchange 147.2 12.03B 147.2 147.2 147.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Lepanto Consolidated B 0.177 11.75B 0.177 0.177 0.177 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Lepanto Consolidated 0.171 11.35B 0.171 0.171 0.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Philippine Bank of Communications 23.4 11.25B 23.4 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۷
Suntrust Home 1.55 11.24B 1.55 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Shakey’s Pizza Asia 7.31 11.19B 7.31 7.31 7.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Apex Mining 1.65 10.56B 1.65 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Pryce 5.3 10.26B 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Concepcion Industrial 23.4 9.41B 23.4 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
ABS CBN 10.96 9.32B 10.96 10.96 10.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Cebu Landmasters 5.96 9.27B 5.96 5.96 5.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
MacroAsia 4.84 9.15B 4.84 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Rockwell Land 1.49 9.11B 1.49 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Global-Estate Resorts 0.81 8.90B 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Euro-Med Laboratories 2.09 8.59B 2.09 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Anchor Land 8.2 8.53B 8.2 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۲۰:۰۷
IRC Properties 1.38 8.40B 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
A Soriano 6.79 8.35B 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Alsons Consolidated 1.32 8.30B 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Century Peak Metals 2.82 7.95B 2.82 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Macay 7.35 7.85B 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
EEI 7.48 7.75B 7.48 7.48 7.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
iPeople 7.39 7.72B 7.39 7.39 7.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۰۶
Greenergy 3.9 7.02B 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
AgriNurture 6.8 6.97B 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
BDO Leasing 3.16 6.83B 3.16 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
SBS Philippines 4.3 6.66B 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Philippine Business Bank 10.28 6.62B 10.28 10.28 10.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Cebu Property B 7 6.58B 7 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Victorias Milling Company 2.37 6.50B 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Cebu Property Ventures 6.8 6.39B 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Pepsi Cola Products 1.7 6.28B 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Max’s Group 5.99 6.21B 5.99 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Chelsea Logistics 3.33 6.07B 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
MJC Investments 1.88 5.97B 1.88 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Philab Holdings 2.86 5.90B 2.86 2.86 2.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی