فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 05:01:09
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:46
40 (1.92%)
تغییر ۳ ماهه
167 (7.55%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.15%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

560
قیمت روز
5 (0.86%)
تغییر روزانه
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:31:16
55 (8.90%)
تغییر ۳ ماهه
20 (3.71%)
تغییر ۶ ماهه
84 (17.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First Philippine 67.25 33.93B 67.25 67.25 67.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Pilipinas Shell Petroleum 20.55 33.16B 20.55 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Rizal Commercial Banking 17.5 33.10B 17.5 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Starmalls 3.91 32.78B 3.91 3.91 3.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Asian Terminals 15 30.00B 15 15 15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Allhome 7.99 29.66B 7.99 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
Petron 3.18 29.63B 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
ISM Communications 10.74 29.46B 10.74 10.74 10.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Cebu Air 48.3 29.42B 48.3 48.3 48.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Filinvest Land 1.13 27.40B 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Philex Mining 5.22 26.28B 5.22 5.22 5.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
GMA Network 7.82 25.88B 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Atok Big Wedge 9.8 25.45B 9.8 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Atlas Consolidated Mining 6.48 25.34B 6.48 6.48 6.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Phoenix Petroleum 12.28 24.71B 12.28 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Integrated Micro-Electronics 11.3 24.39B 11.3 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Philippine Savings Bank 56.6 23.56B 56.6 56.6 56.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
LBC Express 16.4 23.24B 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
DM WENCESLAO & ASSOCIATES 6.8 23.09B 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۱:۰۶
Del Monte Pacific Ltd 9.78 22.30B 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
2GO Group 9 22.16B 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
East West Banking 9.5 21.35B 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Prime Orion Phils 3.47 21.32B 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Berjaya 4.65 20.62B 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Sta Lucia Land 2.29 20.49B 2.29 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Asia United Bank 42 20.29B 42 42 42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۷
Synergy Grid 373 18.45B 373 373 373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Shakey’s Pizza Asia 9.1 17.75B 9.1 9.1 9.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۷:۰۸
Cemex Holdings 1.28 17.27B 1.28 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
A Soriano 6.65 16.50B 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Ginebra San Miguel 55.5 15.92B 55.5 55.5 55.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Philex Petroleum 8 15.78B 8 8 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Lopez 3.48 15.76B 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
RFM 4.65 15.60B 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
SPC Power 10.66 15.50B 10.66 10.66 10.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Belle 1.59 15.43B 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Vivant 14.8 15.15B 14.8 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۰۷
Philippine H2O Ventures 2.09 14.62B 2.09 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Cebu 6.31 14.62B 6.31 6.31 6.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
Premium Leisure 0.455 14.36B 0.455 0.455 0.455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی