شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 15:17:36
0 (3.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,144
قیمت روز
21 (0.98%)
تغییر روزانه
۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:33
38 (1.80%)
تغییر ۳ ماهه
224 (11.67%)
تغییر ۶ ماهه
260 (13.80%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

501
قیمت روز
4 (0.74%)
تغییر روزانه
۳ مهر ۱۳۹۹
ساعت 09:31:01
40 (7.35%)
تغییر ۳ ماهه
95 (23.24%)
تغییر ۶ ماهه
168 (25.15%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref 3 3B 1088 9.45T - 1088 1088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Petron Pref 3 3A 1050 9.45T - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
Petron Pref B 1008 9.45T - 1008 1008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Petron Pref A 1000 9.38T - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Manulife 720 1.28T - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
SM Investments 885 1.07T - 885 885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
SM Prime 29 836.83B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
8990 Holdings Pref 101 548.32B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۳۴
Sun Life Financial 1965 509.69B - 1965 1965 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
JG Summit 62.9 450.54B - 62.9 62.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Ayala 715 448.38B - 715 715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Ayala Land 29.8 438.52B - 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
BDO Unibank 88.4 387.53B - 88.4 88.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
First Gen Pref 106.5 383.18B - 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pure Foods 63.9 377.60B - 63.9 63.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Ayala Pref 515 322.96B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۴
Ayala Pref B 500 322.96B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Manila Electric 275 309.88B - 275 275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
PLDT 1385 299.16B - 1385 1385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Universal Robina 133.4 294.04B - 133.4 133.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Bank of the Philippine Islands 64.05 289.06B - 64.05 64.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Globe Telecom 2100 280.21B - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Aboitiz Equity 46.7 262.93B - 46.7 46.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
DoubleDragon Pref 101 239.12B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۴
San Miguel 98.55 234.93B - 98.55 98.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
GT Capital Pref A 1030 221.74B - 1030 1030 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
GT Capital Pref B 1020 219.59B - 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۳۴
International Container 105.1 210.45B - 105.1 105.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Megawide Construction Pref 101.5 204.36B - 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۲۰:۳۴
Golden Haven 308 198.39B - 308 308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۴
Aboitiz Power 25.55 188.01B - 25.55 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref C 78 185.94B - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref F 78 185.82B - 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref B 76.05 181.30B - 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref 76 181.05B - 76 76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref E 75.7 180.46B - 75.7 75.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref 3 75.75 180.46B - 75.75 75.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
San Miguel Pref D 75.3 179.51B - 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۴
Metropolitan Bank 36.1 162.32B - 36.1 36.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
Emperador 9.9 157.59B - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی