خبر
فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0178
قیمت روز
0 (0.56%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 08:13:15
0 (1.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,373
قیمت روز
10 (0.42%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:22
84 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
93 (4.08%)
تغییر ۶ ماهه
248 (11.67%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

591
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۱
ساعت 03:35:31
6 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
15 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
38 (6.05%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref B 1027 9.63T 1027 1012 1028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۲۸
Petron Pref 3 3B 1001 9.63T 1001 1001 1001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۲۲
Petron Pref 3 3A 990 9.63T 990 990 990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۲۲
Petron Pref A 1000 9.38T 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Manulife 950 1.92T 950 950 950 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۲۱
Sun Life Financial 2500 1.57T 2500 2500 2500 50.00 2.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
SM Investments 980 1.19T 968 968 980 41.00 4.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
SM Prime 35.2 1.02T 35.45 35.2 35.45 1.20 3.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
BDO Unibank 130 569.39B 132.4 130 132.4 0.10 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
8990 Holdings Pref 101.1 545.07B 101.1 101.1 101.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۱۴
Bank of the Philippine Islands 104 464.85B 102.4 102.4 104 1.90 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Ayala Land 29.6 447.88B 30.7 29.6 30.7 1.90 6.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Ayala 715 439.59B 710 710 715 19.00 2.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
International Container 196.8 408.10B 201.8 196.8 201.8 8.20 4.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Golden Haven 630 405.79B 630 630 630 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۲۱
PLDT 1699 367.51B 1694 1694 1699 53.00 3.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
First Gen Pref 100.4 361.10B 100.4 100.4 100.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲:۴۳
JG Summit 46.9 352.36B 47.6 46.9 47.6 2.20 4.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Globe Telecom 2350 335.95B 2312 2312 2350 50.00 2.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Aboitiz Equity 57.5 324.30B 57.45 57.45 57.5 2.50 4.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Manila Electric 287.2 323.48B 285.2 285.2 287.2 7.20 2.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Emperador 20.25 317.09B 20.25 20.25 20.25 0.15 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۲۳
Ayala Pref B 500 309.85B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Ayala Pref 489 302.76B 489 489 489 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۲۲
Universal Robina 135.2 295.84B 133.8 133.8 135.2 2.20 1.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Phima Energy 7.45 295.20B 7.39 7.39 7.45 0.34 4.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Jollibee Foods 240.6 268.94B 247 240.6 247 4.40 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Metropolitan Bank 56.7 253.58B 56.45 56.45 56.7 0.60 1.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Aboitiz Power 34 247.98B 33.6 33.6 34 0.40 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
San Miguel 96.1 230.05B 96.45 96.1 96.45 0.90 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
San Miguel Pure Foods 38.2 225.44B 38.3 38.2 38.3 0.80 2.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
DoubleDragon Pref 94.5 223.73B 94.5 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۲۲
GT Capital Pref A 968 208.40B 968 968 968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۲۲
GT Capital Pref B 960 206.67B 960 960 960 10.00 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۲۳
Monde Nissin 12.7 206.64B 12.82 12.7 12.82 0.06 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Megawide Construction Pref 100.7 202.75B 100.7 100.7 100.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۶:۵۹
San Miguel Pref 76.7 182.72B 76.7 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel Pref E 76.55 182.49B 76.55 76.55 76.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۲۱
San Miguel Pref C 76.35 182.01B 76.35 76.35 76.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۲۱
San Miguel Pref B 76.05 181.30B 76.05 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین