شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:22:18
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,949
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
36 (1.88%)
تغییر ۳ ماهه
104 (5.64%)
تغییر ۶ ماهه
355 (22.27%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:00:48
211 (31.70%)
تغییر ۳ ماهه
201 (30.61%)
تغییر ۶ ماهه
216 (32.18%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref A 1000 9.38T - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Petron Pref 3 3B 1022 9.28T - 1022 1022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Petron Pref 3 3A 1016 9.28T - 1016 1016 1.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Petron Pref B 990 9.28T - 990 990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Manulife 718 1.12T - 718 718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
SM Investments 825 993.78B - 825 825 1.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
SM Prime 29 836.83B - 29 29 0.70 2.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
8990 Holdings Pref 94.95 511.91B - 94.95 94.95 1.95 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Ayala Land 32 470.90B - 32 32 0.85 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
BDO Unibank 99.3 435.19B - 99.3 99.3 5.90 5.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
First Gen Pref 108 388.57B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۷:۳۹
Sun Life Financial 1620 386.17B - 1620 1620 40.00 2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
JG Summit 53.2 381.06B - 53.2 53.2 2.80 5.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Ayala Pref B 500 311.55B - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Ayala Pref 498 311.55B - 498 498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
San Miguel Pure Foods 49.4 291.92B - 49.4 49.4 0.60 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Ayala 451 282.15B - 451 451 12.00 2.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Bank of the Philippine Islands 60.6 273.13B - 60.6 60.6 1.45 2.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Globe Telecom 2050 273.08B - 2050 2050 50.00 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Manila Electric 240 270.44B - 240 240 8.80 3.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Golden Haven 378.8 243.99B - 378.8 378.8 10.80 2.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
PLDT 1118 241.49B - 1118 1118 41.00 3.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
DoubleDragon Pref 97.25 230.24B - 97.25 97.25 0.55 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Universal Robina 103 227.03B - 103 103 1.00 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Aboitiz Equity 39.9 224.65B - 39.9 39.9 1.15 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
San Miguel 93 221.70B - 93 93 1.00 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
GT Capital Pref A 999 215.07B - 999 999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
GT Capital Pref B 980 210.98B - 980 980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Aboitiz Power 28.2 207.51B - 28.2 28.2 0.20 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Megawide Construction Pref 99.1 199.53B - 99.1 99.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
San Miguel Pref B 76.05 181.30B - 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref C 75.5 179.98B - 75.5 75.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۵۷
San Miguel Pref F 74.5 177.48B - 74.5 74.5 0.20 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
San Miguel Pref 3 74.5 177.48B - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
San Miguel Pref E 74.35 177.24B - 74.35 74.35 0.05 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
San Miguel Pref 73.75 175.69B - 73.75 73.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۷:۳۹
San Miguel Pref D 73.4 174.98B - 73.4 73.4 0.35 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Metropolitan Bank 37 166.40B - 37 37 2.95 7.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
International Container 70 140.05B - 70 70 7.00 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
Emperador 8.05 128.20B - 8.05 8.05 0.05 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۵۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی