فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0205
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت 05:08:21
0 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.44%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.50%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:35
48 (2.39%)
تغییر ۳ ماهه
75 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
33 (1.58%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

596
قیمت روز
4 (0.63%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت 04:36:52
44 (7.89%)
تغییر ۳ ماهه
23 (3.75%)
تغییر ۶ ماهه
52 (9.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref B 1037 9.72T 1037 1037 1037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۹
Petron Pref 3 3A 1115 9.72T 1115 1115 1115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۳۸
Petron Pref 3 3B 1150 9.72T 1150 1150 1150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۱:۴۶
Petron Pref A 1000 9.38T 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Manulife 950 1.84T 950 950 950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۳
SM Investments 1000 1.20T 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۱:۲۲
SM Prime 36.65 1.06T 36.65 36.65 36.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Sun Life Financial 2400 584.39B 2400 2400 2400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
8990 Holdings Pref 101.5 547.23B 101.5 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۳
Ayala Land 36.85 542.13B 36.85 36.85 36.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Ayala 810 501.95B 810 810 810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
BDO Unibank 114.4 501.61B 114.4 114.4 114.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
JG Summit 60 451.26B 60 60 60 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
San Miguel Pure Foods 72 425.46B 72 72 72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Bank of the Philippine Islands 86.5 390.38B 86.5 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
First Gen Pref 107 384.98B 107 107 107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Ayala Pref B 500 328.44B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Ayala Pref 530 328.44B 530 530 530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۴
International Container 156.6 320.16B 156.6 156.6 156.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Manila Electric 276 311.08B 276 276 276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Universal Robina 139.1 306.60B 139.1 139.1 139.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Golden Haven 438.6 282.51B 438.6 438.6 438.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
PLDT 1290 278.71B 1290 1290 1290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
San Miguel 114.2 272.24B 114.2 114.2 114.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Globe Telecom 1819 243.05B 1819 1819 1819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
DoubleDragon Pref 102.5 242.67B 102.5 102.5 102.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Aboitiz Equity 42.5 239.28B 42.5 42.5 42.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۹
Jollibee Foods 206.4 228.89B 206.4 206.4 206.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
GT Capital Pref B 1049 225.83B 1049 1049 1049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۱:۲۲
Metropolitan Bank 48.5 218.12B 48.5 48.5 48.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
GT Capital Pref A 1000 215.28B 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۰:۳۹
Megawide Construction Pref 101 203.35B 101 101 101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۱:۲۲
San Miguel Pref F 79.4 189.15B 79.4 79.4 79.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
San Miguel Pref C 79 188.33B 79 79 79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
San Miguel Pref 3 78.25 186.41B 78.25 78.25 78.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
San Miguel Pref E 77.85 185.59B 77.85 77.85 77.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Aboitiz Power 24.9 183.23B 24.9 24.9 24.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
San Miguel Pref 76.7 182.72B 76.7 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
San Miguel Pref B 76.05 181.30B 76.05 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref D 75.3 179.51B 75.3 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی