فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:47:07
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,963
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:44
129 (6.17%)
تغییر ۳ ماهه
266 (11.93%)
تغییر ۶ ماهه
46 (2.29%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

594
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 03:01:34
20 (3.21%)
تغییر ۳ ماهه
88 (17.35%)
تغییر ۶ ماهه
14 (2.35%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petron Pref 3 3B 1124 9.73T 1124 1124 1124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۸
Petron Pref B 1038 9.73T 1038 1038 1038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۷
Petron Pref 3 3A 1091 9.73T 1091 1091 1091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۷
Petron Pref A 1000 9.38T 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Manulife 896 2.00T 896 896 896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۷
SM Investments 1041 1.25T 1041 1041 1041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
SM Prime 37 1.07T 37 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۰۷
Ayala Land 38.5 566.55B 38.5 38.5 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Sun Life Financial 2238 561.87B 2238 2238 2238 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
8990 Holdings Pref 100.4 541.30B 100.4 100.4 100.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
JG Summit 65 488.86B 65 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
BDO Unibank 110.8 485.80B 110.8 110.8 110.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Ayala 770 482.87B 770 770 770 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
San Miguel Pure Foods 66.5 392.96B 66.5 66.5 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Bank of the Philippine Islands 86.5 390.38B 86.5 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
First Gen Pref 106.5 383.18B 106.5 106.5 106.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۷
Ayala Pref 523.5 328.29B 523.5 523.5 523.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۷
Ayala Pref B 500 328.29B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Manila Electric 279 314.38B 279 279 279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
San Miguel 125 297.99B 125 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Golden Haven 450 289.85B 450 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Universal Robina 128.1 282.35B 128.1 128.1 128.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
PLDT 1299 280.58B 1299 1299 1299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Globe Telecom 1992 265.80B 1992 1992 1992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
International Container 124.9 255.14B 124.9 124.9 124.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Aboitiz Equity 42.75 240.69B 42.75 42.75 42.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
DoubleDragon Pref 101.5 240.30B 101.5 101.5 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
GT Capital Pref B 1029 221.53B 1029 1029 1029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Metropolitan Bank 48.85 219.64B 48.85 48.85 48.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
GT Capital Pref A 1020 219.59B 1020 1020 1020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۶
Jollibee Foods 186.8 206.92B 186.8 186.8 186.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Megawide Construction Pref 101 203.35B 101 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
San Miguel Pref F 79.5 189.39B 79.5 79.5 79.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
San Miguel Pref C 78.7 187.61B 78.7 78.7 78.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
San Miguel Pref E 78 185.94B 78 78 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۷
San Miguel Pref 3 77.8 185.34B 77.8 77.8 77.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۷
Aboitiz Power 25 183.97B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
San Miguel Pref 76.8 182.96B 76.8 76.8 76.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
San Miguel Pref B 76.05 181.30B 76.05 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref D 75.3 179.51B 75.3 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی