فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0199
قیمت روز
0 (0.5%)
تغییر روزانه
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 05:39:15
0 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,119
قیمت روز
24 (1.15%)
تغییر روزانه
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 15:01:42
55 (2.66%)
تغییر ۳ ماهه
111 (5.53%)
تغییر ۶ ماهه
46 (2.12%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

596
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 03:34:29
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
44 (7.92%)
تغییر ۶ ماهه
91 (18.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 975 1.80T 975 975 975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۲۴
Sun Life Financial 2450 1.46T 2450 2450 2450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۲۰:۲۲
SM Investments 975 1.17T 983 975 983 11.00 1.13% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
SM Prime 32.5 937.83B 33 32.5 33 0.10 0.31% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
8990 Holdings Pref 101.9 544.53B 100 100 101.9 0.10 0.10% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Ayala Pref 510 496.69B 510 510 510 15.00 2.94% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Ayala 801.5 496.69B 801 801 801.5 1.50 0.19% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Ayala Pref B 500 496.69B 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
BDO Unibank 110.5 484.55B 110.5 110.5 110.5 1.50 1.36% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۷
Ayala Land 32.85 483.28B 33.1 32.85 33.1 0.10 0.30% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
San Miguel Pure Foods 76.5 478.06B 76.7 76.5 76.7 1.50 1.96% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
JG Summit 63 473.82B 62.7 62.7 63 0.80 1.27% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Globe Telecom 3098 413.95B 2900 2900 3098 126.00 4.24% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
International Container 193 393.44B 190.5 190.5 193 2.10 1.10% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Bank of the Philippine Islands 81.5 373.91B 82.85 81.5 82.85 0.90 1.10% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
PLDT 1685 364.05B 1600 1600 1685 175.00 11.59% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Manila Electric 288 324.60B 294 288 294 1.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Golden Haven 490 315.62B 490 490 490 4.00 0.82% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۷
Aboitiz Equity 53.95 305.16B 54.2 53.95 54.2 3.40 6.73% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Universal Robina 133.2 293.59B 133 133 133.2 0.40 0.30% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Emperador 17.94 282.31B 17.96 17.94 17.96 0.32 1.78% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
San Miguel Pref C 76.35 267.00B 76.35 76.35 76.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۲۱
San Miguel 112 267.00B 110 110 112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
San Miguel Pref E 76.55 267.00B 76.55 76.55 76.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۲۱
San Miguel Pref D 75.3 267.00B 75.3 75.3 75.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۱:۳۴
San Miguel Pref B 76.05 267.00B 76.05 76.05 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۳۲
San Miguel Pref F 77.65 267.00B 77.65 77.65 77.65 0.70 0.90% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Converge Information Communications Technology Sol 34.95 263.04B 35 34.95 35 0.50 1.45% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۲۰:۲۶
DoubleDragon Pref 101 237.23B 101.1 101 101.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Aboitiz Power 32.3 236.21B 32.1 32.1 32.3 1.15 3.56% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
GT Capital Pref B 1030 224.97B 1030 1030 1030 10.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
GT Capital Pref A 1020 218.51B 1020 1020 1020 4.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۲۷
Jollibee Foods 195.9 217.36B 192.1 192.1 195.9 1.90 0.98% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Megawide Construction Pref 101 204.36B 100.6 100.6 101 0.10 0.10% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Metropolitan Bank 44.5 200.08B 45 44.5 45 0.30 0.67% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
San Miguel Pref 3 77.3 188.08B 76 76 77.3 1.70 2.20% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
San Miguel Pref 76.7 182.72B 76.7 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۱۱
Puregold Price Club 42.5 121.92B 41.5 41.5 42.5 1.50 3.66% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
LT Group 10.2 118.38B 10 10 10.2 0.68 7.14% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
Wilcon Depot 28.55 117.05B 27.55 27.55 28.55 0.55 1.96% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۲۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی