پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2574
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:22:27
0 (4.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.81%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,810
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 06:07:39
2,958 (12.99%)
تغییر ۳ ماهه
664 (3.25%)
تغییر ۶ ماهه
2,985 (17.74%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 127.47 2.13T 127.47 127.47 127.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۳:۱۵
Facebook 330 939.28B 330 330 330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۳۱
Tesla 609 587.53B 609 609 609 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۱۰
Netflix 490.35 216.72B 490.35 490.35 490.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳:۱۰
Southern Copper 67 51.76B 67 67 67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Banco de Credito del Peru 2.37 26.82B 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Telefonica ADR 4.95 26.41B 4.95 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Scotiabank Peru 27.5 22.07B 27.5 27.5 27.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۵۲
Banco Internacional del Peru 3.45 17.12B 3.45 3.45 3.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳:۲۵
Bco Continenta 1.98 12.93B 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Volcan Compania Minera SAA 3.3 12.77B 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۱:۰۷
Volcan Cmp Min 0.6 12.77B 0.6 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Backus Johnsto 17.7 11.46B 17.7 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Buenaventura 43.8 11.12B 43.8 43.8 43.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۳۱
Credicorp 125 9.94B 125 125 125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Cerro Verde 16.7 5.85B 16.7 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Edegel 2.05 5.82B 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Luz Del Sur 11.71 5.70B 11.71 11.71 11.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Alicorp 6.35 5.43B 6.35 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Milpo 3.3 4.20B 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
ENGIE Energia Peru 6.15 3.70B 6.15 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱:۴۲
Corporacion Lindley SA 5.5 3.59B 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۷
Inretail Peru 34.8 3.52B 34.8 34.8 34.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Intercorp Financial Services 25.78 2.98B 25.78 25.78 25.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Buenaventura Mining ADR 10.81 2.86B 10.81 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Telefonica del Peru SAA 0.8 2.68B 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱:۴۷
Enel Distribucion Peru 4.15 2.65B 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Cem Pacasmayo 6.05 2.59B 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Minsur 2.64 2.59B 2.64 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Unacem 1.31 2.38B 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Compania Minera Milpo I 1.81 2.30B 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۳۴
HudBay Minerals 7.19 1.88B 7.19 7.19 7.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Inversiones Centenario 2.97 1.71B 2.97 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱:۴۲
Ferreyros 1.51 1.44B 1.51 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.267 1.36B 1.267 1.267 1.267 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۲
Rimac Seguros 0.9 1.32B 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۳۴
Aceros Arequip 0.98 1.05B 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Relapasa 0.123 1.02B 0.123 0.123 0.123 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
Grana Y Monter 1.1 959.11M 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Empresa Regional Servicio 1.24 929.03M 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۵۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی