خبر
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.262
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۱
ساعت 22:11:24
0 (0.96%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.72%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

22,455
قیمت روز
287 (1.29%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:05:45
3,602 (19.11%)
تغییر ۳ ماهه
1,472 (7.01%)
تغییر ۶ ماهه
2,039 (9.99%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 141.7 2.35T 141.7 141.7 141.7 4.80 3.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Microsoft 243.73 1.90T 243.73 243.73 243.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۲۳
Alphabet C 97.85 1.31T 97.85 97.85 97.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۲:۱۸
Alphabet A 100 1.31T 100 100 100 2.20 2.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Amazon.com 94.3 984.87B 94.3 94.3 94.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۲۲
Berkshire Hathaway B 306.85 701.45B 306.85 306.85 309.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۲:۱۸
Tesla 184 614.81B 184 184 184 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
UnitedHealth 524.75 510.15B 524.75 524.75 524.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۹:۲۰
J&J 166 465.38B 166 166 166 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲:۵۹
Exxon Mobil 110.4 458.53B 110.4 110.4 110.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۴۴
Visa A 207.75 447.39B 207.75 207.75 207.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
NVIDIA 167.1 416.48B 167.1 167.1 167.1 5.79 3.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
JPMorgan 133 405.31B 133 133 133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۱۹
Procter&Gamble 130.36 353.46B 130.36 130.36 130.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۲:۲۰
Mastercard 339.09 340.85B 339.09 339.09 339.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۲۰
Facebook 109 313.15B 109 109 109 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Bank of America 37 303.65B 37 37 37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۲۲
Pfizer 48.5 281.40B 48.5 48.5 48.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۱۷
Merck&Co 94.5 279.20B 94.5 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت ۲۲:۰۸
Coca-Cola 61.55 274.35B 61.55 61.55 61.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Thermo Fisher Scientific 496 220.75B 496 496 496 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۲:۴۱
Cisco 47.95 204.25B 47.95 47.95 47.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۱۹
Wells Fargo&Co 47.11 181.80B 47.11 47.11 47.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
Walt Disney 96.8 178.47B 96.8 96.8 96.8 0.80 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Bristol-Myers Squibb 70.7 178.19B 70.7 70.7 70.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۴۱
Nike 92.76 171.62B 92.76 92.76 92.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۲۱:۱۶
Verizon 36.3 163.71B 36.3 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۱۵:۱۷
Adobe 340.7 160.36B 340.7 340.7 340.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۲۰
Salesforce.com 147.75 159.38B 147.75 147.75 147.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۵۶
Comcast 45.73 158.41B 45.73 45.73 45.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۵۵
Morgan Stanley 84.87 157.30B 84.87 84.87 84.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ساعت ۱۲:۰۶
AT&T 19 137.39B 19 19 19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۲۲
Goldman Sachs 330 136.92B 330 330 330 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۵۵
Netflix 308.65 135.97B 308.65 308.65 308.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۲۰
IBM 134.46 134.62B 134.46 134.46 134.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۳۹
CVS Health Corp 99.2 133.87B 99.2 99.2 99.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ساعت ۱۴:۴۱
Intel 28.66 124.10B 28.66 28.66 28.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۲۲
American Express 149.7 117.41B 149.7 149.7 149.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲۳:۳۸
Starbucks 100 117.31B 100 100 100 2.66 2.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
BlackRock 585 107.54B 585 585 585 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۱۳:۱۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین