پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2768
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 07:37:05
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.77%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

21,716
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 06:01:37
61 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
3,603 (19.90%)
تغییر ۶ ماهه
7,803 (56.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 133.2 2.23T 133.2 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۷
Facebook 312.8 889.78B 312.8 312.8 312.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۷
Tesla 672.6 649.84B 672.6 672.6 672.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۷
Netflix 523.34 245.94B 523.34 523.34 523.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Southern Copper 70.72 54.87B 70.72 70.72 70.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Banco de Credito del Peru 3.85 42.61B 3.85 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Scotiabank Peru 36.75 33.40B 36.75 36.75 36.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱۰:۰۶
Telefonica ADR 4.47 24.86B 4.47 4.47 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Banco Internacional del Peru 3.8 17.88B 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۶
Bco Continenta 2.43 15.87B 2.43 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Backus Johnsto 23.5 15.21B 23.5 23.5 23.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Volcan Cmp Min 0.84 13.35B 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Volcan Compania Minera SAA 3.45 13.35B 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۰:۰۶
Credicorp 150.2 11.92B 150.2 150.2 150.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Buenaventura 37.02 9.40B 37.02 37.02 37.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۸:۰۹
Cerro Verde 25.5 8.93B 25.5 25.5 25.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Edegel 2.51 7.13B 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Luz Del Sur 14.51 7.07B 14.51 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Alicorp 7.72 6.60B 7.72 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
ENGIE Energia Peru 7.33 4.41B 7.33 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Milpo 3.43 4.36B 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۶
Inretail Peru 41.3 4.17B 41.3 41.3 41.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Enel Distribucion Peru 6.1 3.90B 6.1 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Telefonica del Peru SAA 1.15 3.85B 1.15 1.02 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Intercorp Financial Services 31.5 3.64B 31.5 31.5 31.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Corporacion Lindley SA 5.5 3.59B 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۷
Unacem 1.75 3.18B 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Minsur 2.92 2.86B 2.92 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Buenaventura Mining ADR 10.67 2.60B 10.67 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Compania Minera Milpo I 2 2.54B 2 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۷
Cem Pacasmayo 5.74 2.46B 5.74 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Ferreyros 2.16 2.07B 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
HudBay Minerals 7.92 2.06B 7.92 7.92 7.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۳:۰۷
Inversiones Centenario 3.18 1.84B 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰:۰۸
Rimac Seguros 1.24 1.83B 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۰۸
Grana Y Monter 1.75 1.53B 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.37 1.47B 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۶
Aceros Arequip 1.24 1.33B 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Empresa Regional Servicio 1.72 1.29B 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۷
Relapasa 0.13 1.08B 0.13 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی