شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.2894
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:22:23
0 (3.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.71%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

13,539
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:00:58
6,996 (34.07%)
تغییر ۳ ماهه
5,731 (29.74%)
تغییر ۶ ماهه
7,829 (36.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 151.68 439.68B - 151.68 151.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Netflix 353.4 158.74B - 353.4 353.4 11.10 3.24% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۲:۱۱
Banco de Credito del Peru 4.8 49.04B - 4.8 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Telefonica ADR 4.6 22.38B - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Southern Copper 26.75 20.72B - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Banco Internacional del Peru 4.52 17.71B - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Scotiabank Peru 24 16.23B - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۴۶
Backus Johnsto 23 14.89B - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Bco Continenta 2.27 13.36B - 2.27 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Volcan Compania Minera SAA 3.4 13.16B - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۱۳
Volcan Cmp Min 0.27 13.16B - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Luz Del Sur 21.7 10.57B - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Credicorp 130.5 10.30B - 130.5 130.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Telefonica del Peru SAA 2.08 6.96B - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۸
Buenaventura 25 6.35B - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Alicorp 7 5.98B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Edegel 2 5.68B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۴
Intercorp Financial Services 23.65 5.46B - 23.65 23.65 0.35 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Cerro Verde 13 4.55B - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Enel Distribucion Peru 7.1 4.53B - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ENGIE Energia Peru 6.5 3.91B - 6.5 6.5 0.30 4.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Corporacion Lindley SA 4.85 3.16B - 4.85 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Inretail Peru 28.39 2.87B - 28.39 28.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Milpo 2.1 2.67B - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Unacem 1.27 2.31B - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Cem Pacasmayo 4.59 1.97B - 4.59 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Inversiones Centenario 3.35 1.93B - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۰:۵۳
Buenaventura Mining ADR 6.96 1.84B - 6.96 6.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Compania Minera Milpo I 1.35 1.72B - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Rimac Seguros 1.25 1.70B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
Minsur 1.23 1.21B - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Ferreyros 1.17 1.03B - 1.17 1.17 0.03 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Grana Y Monter 1.08 941.67M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Sider 0.73 896.38M - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Empresa Regional Servicio 1.16 869.09M - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Corporacion Aceros Arequipa SA 0.85 868.91M - 0.85 0.85 0.20 23.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.48 727.99M - 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۴۳
Aceros Arequip 0.62 633.79M - 0.62 0.62 0.02 3.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Sociedad Minera Corona SA 17.6 633.21M - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۵۹
Cementos Pacasmayo 9 568.08M - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی