شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:36:17
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.73%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,680
قیمت روز
23 (0.11%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:15
1,192 (6.12%)
تغییر ۳ ماهه
70 (0.34%)
تغییر ۶ ماهه
1,078 (5.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 221.1 562.48B - 221.1 221.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Banco de Credito del Peru 5.5 50.02B - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Telefonica ADR 6.99 43.72B - 6.99 6.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Southern Copper 42.39 35.13B - 42.39 42.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Backus Johnsto 32 27.66B - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Scotiabank Peru 33 20.92B - 33 33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۴
Bco Continenta 3.44 20.52B - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Credicorp 215.84 17.87B - 215.84 215.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۴
Banco Internacional del Peru 4.62 14.62B - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Buenaventura 47.77 12.40B - 47.77 47.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Alicorp 9 9.57B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Cerro Verde 20.05 8.51B - 20.05 20.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Volcan Compania Minera SAA 3.49 7.78B - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Volcan Cmp Min 0.58 7.78B - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Luz Del Sur 26.45 5.84B - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Milpo 3.6 5.75B - 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Compania Minera Milpo I 2.15 5.75B - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Edegel 2.49 5.36B - 2.44 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Unacem 1.95 4.70B - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Intergroup 41.45 4.48B - 41.45 41.45 0.40 0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
Telefonica del Peru SAA 1.14 4.32B - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
ENGIE Energia Peru 7.9 3.94B - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Buenaventura Mining ADR 13.5 3.79B - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Enel Distribucion Peru 7.1 3.71B - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Cem Pacasmayo 6.11 3.55B - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Inretail Peru 39 2.57B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Ferreyros 2.12 2.30B - 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Inversiones Centenario 3.36 2.02B - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
HudBay Minerals 3.58 1.79B - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Rimac Seguros 1.25 1.73B - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.54 1.45B - 4.54 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Sociedad Minera el Brocal SAA I 2 1.45B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Minsur 1.78 1.40B - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Grana Y Monter 1.7 1.32B - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۴
Cementos Pacasmayo 9 1.09B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Aceros Arequip 0.91 1.08B - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.1 1.08B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Sociedad Minera Corona SA 17.8 923.84M - 17.8 17.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Sider 0.87 847.86M - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Relapasa 0.123 742.85M - 0.123 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳