شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3003
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:50:09
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.60%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,964
قیمت روز
21 (0.1%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:32:58
389 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
728 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
144 (0.73%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 219.53 562.48B - 219.53 219.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Banco de Credito del Peru 5.41 50.02B - 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Telefonica ADR 6.68 43.72B - 6.68 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Southern Copper 39.68 35.13B - 39.68 39.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Backus Johnsto 31.8 27.66B - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Scotiabank Peru 33.6 20.92B - 33.6 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Bco Continenta 3.44 20.52B - 3.44 3.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Credicorp 216.82 17.87B - 216.82 216.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Banco Internacional del Peru 4.62 14.62B - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۴:۰۴
Buenaventura 47.77 12.40B - 47.77 47.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Alicorp 9.22 9.57B - 9.22 9.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Cerro Verde 18.8 8.51B - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Volcan Cmp Min 0.56 7.78B - 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Volcan Compania Minera SAA 3.49 7.78B - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
Luz Del Sur 26.45 5.84B - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Milpo 3.53 5.75B - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Compania Minera Milpo I 2.15 5.75B - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Edegel 2.4 5.36B - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Unacem 1.94 4.70B - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Intergroup 41.45 4.48B - 41.45 41.45 0.40 0.97% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
Telefonica del Peru SAA 1.11 4.32B - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
ENGIE Energia Peru 7.85 3.94B - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Buenaventura Mining ADR 13.18 3.79B - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Enel Distribucion Peru 7.1 3.71B - 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Cem Pacasmayo 6.07 3.55B - 6.07 6.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Inretail Peru 38.55 2.57B - 38.55 38.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Ferreyros 2.1 2.30B - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Inversiones Centenario 3.36 2.02B - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
HudBay Minerals 3.58 1.79B - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Rimac Seguros 1.22 1.73B - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Sociedad Minera el Brocal SAA 4.54 1.45B - 4.54 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Sociedad Minera el Brocal SAA I 2 1.45B - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Minsur 1.77 1.40B - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Grana Y Monter 1.59 1.32B - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷
Cementos Pacasmayo 9 1.09B - 9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Aceros Arequip 0.9 1.08B - 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Corporacion Aceros Arequipa SA 1.09 1.08B - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Sociedad Minera Corona SA 18 923.84M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Sider 0.88 847.86M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Relapasa 0.12 742.85M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۷