خبر
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
49.15 18.06B 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
Palestine Telecom 5.4 710.78M 5.4 5.4 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۲۳
Bank Of Palestine 2 447.92M 2 1.99 2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۲۳
Arab Palestinian Invest Comp 3.7 414.40M 3.7 3.69 3.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۲۳
Palestine Development&Inv 1.37 342.50M 1.37 1.37 1.37 0.02 1.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Wataniya Mob 0.91 266.63M 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۲۳
National Bank PL 1.77 200.19M 1.77 1.75 1.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۲۳
Palestine Islamic Bank 1.93 173.70M 1.93 1.9 1.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۶:۲۳
Arab Islamic Bank 1.77 170.31M 1.77 1.77 1.77 0.02 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Al Quds Bank 1.62 162.00M 1.62 1.62 1.62 0.02 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Birzeit Pharma 4 155.06M 4 4 4 0.02 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۲۳
Palestine Electric 2.17 130.20M 2.17 2.17 2.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۲۳
Sanad Construction 2.2 121.03M 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۲۳
Palestine Investment Bank PLC 1.09 85.02M 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۱۹
National Insur 4.3 74.18M 4.3 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۸
Vegetable Oil In 17.5 70.00M 17.5 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۰۸
Jlm Pharmaceutic 3.45 62.10M 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۲۳
Trust International Insurance Public Shareholding 3 45.00M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۶
Palestine Industrial Inv 2.3 43.12M 2.3 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۲۹
Palestine Poultry Co Ltd 2.9 38.98M 2.9 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۲۳
Palestine Securities Exchange 3 30.00M 3 3 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۰۳
Palestine Insurance 3.2 28.80M 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ ساعت ۱۹:۰۵
Pharmacare PLC 3.2 27.50M 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۴۲
Tamkeen Palestinian Insurance 2.23 26.76M 2.23 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۱۹
Global United Insurance Co 2.4 26.61M 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
Al Takaful Insurance 2.6 26.00M 2.6 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۱۶:۰۶
Palestine RE Investment 0.38 24.23M 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۲۳
Al Mashriq Insurance 3.1 21.70M 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۵۷
Beit Jala Pharmaceutical Manufacturing 2.85 19.32M 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۲۳
Jerusalem Cigarette 1.95 17.11M 1.95 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۲۱
Al Wataniah 1.5 16.50M 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
National Aluminum Profiles 1.5 16.50M 1.5 1.5 1.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۴۲
Union Con & Inv 0.47 15.04M 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۲۳
Palestinian Distribution 1 13.00M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۵:۰۴
Golden Wheat 0.86 12.90M 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۲۰
The Ramallah Summer Resort PLC 2.7 11.61M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۴۳
Ahliea Insurance 0.2 10.80M 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۲۲
The Arab Hotels Co 0.88 10.48M 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ساعت ۱۳:۲۶
Arab Company For Paints 6.4 9.60M 6.4 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ساعت ۱۴:۲۸
Palestine Investment Develop 1.9 9.20M 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۲۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین