شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahliea Insurance 0.29 15.66M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Palestine Telecom 3.69 485.70M - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Palestine Electric 1.44 86.40M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Palestine Islamic Bank 1.54 123.20M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Palestine Development&Inv 0.79 197.50M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Arab Palestinian Invest Comp 2.45 232.75M - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۴۴
Al Aqariya Trading Investment 0.68 5.28M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۴۴
Al Quds Bank 1.42 132.31M - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۲۳
Wataniya Mob 0.77 225.61M - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۲۳
Jerusalem Cigarette 0.78 7.80M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۲۳
National Bank PL 1.79 139.62M - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۳۸
National Aluminum Profiles 1.01 7.39M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۳۸
Palestine Investment Bank PLC 1.11 86.58M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۳۸
Arab Islamic Bank 1.52 134.47M - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۰۸
Bank Of Palestine 1.7 353.74M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۰۸
Palestine Investment Develop 1.66 8.04M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۱۱
Jlm Pharmaceutic 2.42 43.56M - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۱۵:۰۶
National Insur 4 60.00M - 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۶
Birzeit Pharma 5.03 95.58M - 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۴:۰۴
Vegetable Oil In 11.47 45.88M - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
National Car Ind 0.96 4.80M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
Palestine RE Investment 0.36 22.95M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۰۷
Palestinian Distribution 0.32 4.16M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۱۶
Global United Insurance Co 2.47 26.08M - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۵
Al Takaful Insurance 2.75 27.50M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵:۰۶
Al Mashriq Insurance 2.3 11.96M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۲
Al Wataniah 1.3 14.30M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Golden Wheat 0.74 11.10M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Pharmacare PLC 3.49 - - 3.49 3.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Nablus Surgical 2 6.36M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Union Con & Inv 0.58 18.56M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Palestine Poultry Co Ltd 2.75 36.96M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
The Ramallah Summer Resort PLC 2.85 11.40M - 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Palestine Industrial Inv 1.81 33.94M - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Arab Company For Paints 6 9.00M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Sanad Construction 2.15 - - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۴۵
Palestine Insurance 3.77 27.14M - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Arab Investors 0.81 7.66M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Pal Plastic Ind 2.5 1.75M - 2.38 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
The Arab Hotels Co 0.53 13.25M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی