شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فلسطین
فلسطین

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahliea Insurance 0.26 14.04M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Palestine Telecom 3.66 481.75M - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Palestine Electric 1.47 88.20M - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Jerusalem Cigarette 0.79 7.90M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Palestine Islamic Bank 1.54 123.20M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Palestine Development&Inv 0.78 195.00M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
The Ramallah Summer Resort PLC 2.71 10.84M - 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Al Wataniah 1.35 14.85M - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۰۸
Al Quds Bank 1.43 133.24M - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۰۸
Pharmacare PLC 3.48 - - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۰۸
Jlm Pharmaceutic 2.47 44.46M - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۰۸
Wataniya Mob 0.79 231.47M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۱۵
Birzeit Pharma 5 95.01M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۱۵
National Insur 3.99 59.85M - 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۱۵
National Bank PL 1.76 137.28M - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۱۵
Bank Of Palestine 1.7 353.74M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۱۵
Arab Islamic Bank 1.54 136.24M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۴۷
Arab Palestinian Invest Comp 2.46 233.70M - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۴۷
Al Aqariya Trading Investment 0.68 5.28M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۴۴
National Aluminum Profiles 1.01 7.39M - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۳۸
Palestine Investment Bank PLC 1.11 86.58M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۴:۳۸
Palestine Investment Develop 1.66 8.04M - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۱۱
Vegetable Oil In 11.47 45.88M - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۵:۰۷
National Car Ind 0.96 4.80M - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۰۸
Palestine RE Investment 0.36 22.95M - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۴:۰۷
Palestinian Distribution 0.32 4.16M - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۱۶
Global United Insurance Co 2.47 26.08M - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۵
Al Takaful Insurance 2.75 27.50M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ساعت ۱۵:۰۶
Al Mashriq Insurance 2.3 11.96M - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۱۲
Golden Wheat 0.74 11.10M - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Nablus Surgical 2 6.36M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Union Con & Inv 0.58 18.56M - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Palestine Poultry Co Ltd 2.75 36.96M - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Palestine Industrial Inv 1.81 33.94M - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Arab Company For Paints 6 9.00M - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ساعت ۱۷:۰۷
Sanad Construction 2.15 - - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۴۵
Palestine Insurance 3.77 27.14M - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Arab Investors 0.81 7.66M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
Pal Plastic Ind 2.5 1.75M - 2.38 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
The Arab Hotels Co 0.53 13.25M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی