شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:49:25
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

7,129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:20
324 (4.76%)
تغییر ۳ ماهه
1,462 (25.80%)
تغییر ۶ ماهه
1,822 (34.33%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,220
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:42
3,324 (22.31%)
تغییر ۳ ماهه
2,083 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
2,507 (15.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Crescent Star Insurance 2.04 219.70M - 2.04 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Pakistan General Insurance 2.01 - - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
First Dawood Investment Bank 1.6 237.42M - 1.51 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
First Credit & Investment Bank 4.5 292.50M - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills 2.45 194.19M - 2.22 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Premier Sugar Mills & Distillery 564.56 - - 564.56 564.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Trust Securities & Brokerage Ltd 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Arif Habib 38.83 2.31B - 37.3 38.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
GOC Pakistan 53.84 395.69M - 53.84 62.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
ORIX Modaraba 18.75 850.94M - 18.75 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Hinopak Motors 490 6.08B - 490 497.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Khyber Tobacco 198 951.86M - 195 198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Kohinoor Mills 41.9 2.13B - 40.5 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
BIPL Securities 6.75 675.00M - 6.75 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Gammon Pakistan 20 565.32M - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Ghani Gases Ltd 15.9 2.44B - 15.9 16.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Otsuka Pakistan 325 3.93B - 325 325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Blessed Textiles 275 1.77B - 275 275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Lalpir Power Ltd 12 4.56B - 12 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Century Insurance 16.5 829.90M - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Fazal Cloth Mills 139.99 4.20B - 139.99 139.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Ghani Value Glass 39.5 2.29B - 39 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Habib Sugar Mills 32.35 4.85B - 32.35 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Sitara Energy Ltd 21.89 417.92M - 21.89 21.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Treet Corporation 20.45 3.60B - 20.2 20.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Baluchistan Wheels 62.5 833.39M - 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Husein Sugar Mills 15.39 592.82M - 15.2 15.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
NetSol Technologies 59.4 5.34B - 59.4 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Island Textile Mills 1331.69 665.85M - 1331.69 1331.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Masood Textile Mills 58.5 3.95B - 55.1 58.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Shahmurad Sugar Mills 103.5 2.19B - 103.5 103.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Berger Paints Pakistan 69.5 1.74B - 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Mirpurkhas Sugar Mills 64.1 865.03M - 64.1 67.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Reliance Weaving Mills 25 770.27M - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
First National Equities 13.96 3.73B - 13.8 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Pakistan Paper Products 80.5 644.00M - 80.5 80.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Mitchell’s Fruit Farms 205 1.61B - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
First Treet Manufacturing 10.2 2.00B - 10 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
Siemens Pakistan Engineering 579.8 4.78B - 579.8 584.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
United Distributors Pakistan 37.4 1.52B - 37.4 37.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی