شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0061
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:56:19
0 (6.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,532
قیمت روز
109 (1.67%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:27
398 (6.49%)
تغییر ۳ ماهه
1,111 (20.49%)
تغییر ۶ ماهه
1,950 (42.56%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:30:59
821 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,837 (9.71%)
تغییر ۶ ماهه
494 (2.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First National Equities 8.29 2.22B - 7.99 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Gul Ahmed Textile Mills 27.84 11.91B - 27.7 27.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Habib Metropolitan Bank 28.01 29.35B - 28.01 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Lotte Chemical Pakistan 9.82 14.87B - 9.68 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sanofi Aventis Pakistan 709.89 6.85B - 709.89 709.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Unilever Pakistan Foods 9200 58.60B - 9200 9800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fauji Fertilizer Company 111.8 142.24B - 111.35 111.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
GlaxoSmithKline Pakistan 174.97 55.72B - 174.97 175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
International Industries 100.88 13.30B - 100.5 100.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Rafhan Maize Products Co 6800 62.81B - 6800 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shabbir Tiles & Ceramics 7.52 1.80B - 7.52 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Adamjee Insurance Company 33.21 11.62B - 33 33.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Engro Polymer & Chemicals 28.3 25.72B - 27.3 28.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fatima Fertilizer Company 23.6 49.56B - 23.5 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Maple Leaf Cement Factory 27.99 30.74B - 27.99 28.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
National Bank of Pakistan 28.27 60.14B - 28.18 28.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Nimir Industrial Chemical 59.49 6.58B - 59.49 61.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
ORIX Leasing Pakistan Ltd 21.05 3.52B - 21 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Colgate-Palmolive Pakistan 2160.8 124.35B - 2160.8 2160.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fauji Fertilizer Bin Qasim 16.54 15.45B - 15.75 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Pakistan National Shipping 79 10.43B - 77.3 79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Pakistan State Oil Company 154 72.30B - 154 154.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sitara Chemical Industries 255 5.46B - 255 255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sui Northern Gas Pipelines 52.79 33.48B - 52.4 52.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Century Paper & Board Mills 59.01 8.68B - 59.01 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dawood Hercules Corporation 128 61.60B - 128 130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Jahangir Siddiqui & Company 10.25 9.39B - 10 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Abbott Laboratories Pakistan 455 44.54B - 443 455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Pakistan Reinsurance Company 26.86 8.06B - 25.25 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Siemens Pakistan Engineering 521 4.30B - 521 538.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shifa International Hospitals 253.9 15.74B - 253.9 253.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Jubilee Life Insurance Company 330 28.80B - 325 330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Mughal Iron & Steel Industries 42.02 10.57B - 42.02 42.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Synthetic Products Enterprises 37.01 3.27B - 37.01 38.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Crescent Steel & Allied Products 50 3.88B - 50 50.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Standard Chartered Bank Pakistan 19.56 75.73B - 19.56 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
General Tyre & Rubber Co Pakistan 41.5 5.06B - 41 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Jubilee General Insurance Company 41.3 8.20B - 41.3 41.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
United Insurance Company Pakistan 7.1 2.09B - 7.1 7.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Pakistan Intl Bulk Terminal Private 9.49 16.95B - 9.49 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی