شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0061
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:56:19
0 (6.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,641
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:34
507 (8.27%)
تغییر ۳ ماهه
1,220 (22.51%)
تغییر ۶ ماهه
2,059 (44.94%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:30:59
821 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,837 (9.71%)
تغییر ۶ ماهه
494 (2.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mehran Sugar Mills 57.45 2.68B - 52.51 57.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sazgar Engineering 82.71 4.13B - 82.71 83.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Service Industries 720 13.53B - 710 720 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
The Searle Company 185.48 39.40B - 185.48 186.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Agriauto Industries 177.91 5.12B - 177.91 177.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Akzo Nobel Pakistan 270 12.54B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Chashma Sugar Mills 67.18 1.93B - 67.18 67.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Indus Motor Company 972.16 76.41B - 906 972.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
NetSol Technologies 42.25 3.80B - 42.25 42.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Pak Suzuki Motor Co 165.48 13.62B - 164.5 165.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sui Southern Gas Co 13.69 12.06B - 13.69 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Taha Spinning Mills 11.52 6.27B - 11.4 11.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Wah Nobel Chemicals 210 1.89B - 210 210 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
AL-Abbas Sugar Mills 230 3.99B - 230 235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Bank Islami Pakistan 8.65 9.59B - 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fauji Cement Company 16.93 23.36B - 16.93 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Habib Modaraba 9.8 1.98B - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Gadoon Textile Mills 155 4.34B - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ghandhara Industries 89.88 3.83B - 86.5 89.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hascol Petroleum Ltd 15.11 15.10B - 15.08 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
International Steels 54.89 23.88B - 53.75 54.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kohat Cement Company 146 29.33B - 146 150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Masood Textile Mills 60.99 4.12B - 60 60.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shezan International 239 2.10B - 239 248.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Siddiqsons Tin Plate 7.76 1.78B - 7.76 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Cherat Cement Company 91.51 17.78B - 91.51 93.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
GSK Consumer Pakistan 235 27.51B - 235 235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shahmurad Sugar Mills 92.99 1.96B - 92.99 93.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Arif Habib Corporation 27.4 11.19B - 26.49 27.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Attock Cement Pakistan 132.51 18.21B - 132.51 135.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Berger Paints Pakistan 68.78 1.72B - 68.78 68.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kohinoor Textile Mills 39.99 11.97B - 39.99 39.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
KOT Addu Power Company 22.94 20.19B - 22.75 22.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Murree Brewery Company 594.99 16.46B - 594.99 595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Philip Morris Pakistan 1776 109.37B - 1776 1776 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sapphire Textile Mills 763.25 16.14B - 695.01 763.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tariq Glass Industries 71.28 7.85B - 71.28 71.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Byco Petroleum Pakistan 6.12 32.62B - 6.12 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
D G Khan Cement Company 86.36 37.84B - 86.36 87.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Engro Powergen Qadirpur 19.25 6.23B - 19.24 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی