شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:12
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,419
قیمت روز
25 (0.39%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
640 (11.07%)
تغییر ۳ ماهه
810 (14.44%)
تغییر ۶ ماهه
2,084 (48.07%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,590
قیمت روز
415 (2.84%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:01:07
4,968 (25.40%)
تغییر ۳ ماهه
843 (5.46%)
تغییر ۶ ماهه
3,571 (19.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hum Network 2.17 2.05B 2.27 2.17 2.27 0.12 5.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Din Textile Mills 38.5 2.03B - 38.5 38.5 2.50 6.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Sunrays Textile Mills 285 1.97B - 285 285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۶
Bhanero Textile Mills 620.01 1.86B - 620.01 620.01 31.00 5.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Berger Paints Pakistan 74 1.85B - 74 74 0.05 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
First Habib Modaraba 9.1 1.83B - 9.1 9.1 0.05 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Al Shaheer Corporation Ltd 9.25 1.82B 9.6 9.25 9.6 0.65 7.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Pakistan Hotel Developers Ltd 100.49 1.81B - 100.49 100.49 1.49 1.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Shabbir Tiles & Ceramics 7.2 1.79B 7.4 7.2 7.4 0.10 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Siddiqsons Tin Plate 7.7 1.78B 7.9 7.7 7.9 0.15 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Shahmurad Sugar Mills 84 1.77B - 84 84 2.50 2.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Towellers Ltd 104 1.77B - 104 104 6.60 6.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
JS Global Capital 56.99 1.74B - 56.99 56.99 3.24 6.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Flying Cement Co 9.66 1.74B 10.65 10.65 9.66 1.08 11.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Ittehad Chemicals 21 1.72B 20.53 20.53 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Kohinoor Mills 33.76 1.72B - 33.76 33.76 2.60 7.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Chashma Sugar Mills 60 1.72B - 60 60 1.00 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Loads 11.25 1.70B 11.9 11.25 11.9 0.40 3.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Arif Habib 28.46 1.69B 30.2 28.46 30.2 3.03 10.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
United Brands 18.45 1.69B - 18.45 18.45 1.53 8.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
TPL Insurance 17.26 1.62B 20.01 17.26 20.01 1.54 8.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Blessed Textiles 249.99 1.61B - 228.02 249.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Mitchell’s Fruit Farms 205 1.61B - 205 205 13.00 6.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
KSB Pumps Company 125 1.61B - 125 125 2.90 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Crescent Textile Mills 20.04 1.60B - 20.04 20.04 0.44 2.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
TPL Properties 4.35 1.58B 4.85 4.35 4.85 0.24 5.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Imperial Sugar 15.84 1.57B 15.74 15.74 15.84 1.10 7.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Askari General Insurance 21.95 1.55B 21.5 21.5 21.95 0.25 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Premium Textile Mills 243.85 1.50B - 243.85 250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Dynea Pakistan 77.5 1.46B - 77.5 77.5 5.50 7.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Habib Adm Ltd 36.5 1.46B - 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۱۰
Ghani Value Glass 38 1.42B 38.05 38 38.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Nimir Resins 4.97 1.42B 5.15 4.97 5.15 0.33 6.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Wah Nobel Chemicals 151 1.37B - 151 151 8.00 5.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Ghani Gases Ltd 8.8 1.36B 9.02 8.8 9.02 0.50 5.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Exide Pakistan 175.01 1.36B - 175.01 175.01 3.09 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Colony Textile Mills 2.69 1.34B - 2.69 2.69 0.09 3.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Japan Power Generation 8.41 1.31B - 8.41 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Faran Sugar Mills 52.5 1.31B - 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۱۰
WorldCall Telecom 0.72 1.30B - 0.72 0.72 0.01 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی