شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:49:25
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

7,107
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 10:01:07
434 (6.50%)
تغییر ۳ ماهه
1,379 (24.07%)
تغییر ۶ ماهه
1,783 (33.49%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,951
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 13:31:21
2,738 (18.00%)
تغییر ۳ ماهه
2,381 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
2,238 (14.24%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First Pak Modaraba 1.43 17.93M - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
First UDL Modaraba 7.3 233.07M - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Ghani Global Glass 12.18 - - 12.18 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Hi Tech Lubricants 35.7 4.14B - 35.7 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Hira Textile Mills 2.1 181.81M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Husein Sugar Mills 14.5 558.54M - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
IGI Life Insurance 29 4.95B - 29 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Mehran Sugar Mills 59 2.75B - 59 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Metropolitan Steel 9.61 - - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Nazir Cotton Mills 3.4 - - 3.15 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Ruby Textile Mills 8.1 422.94M - 8.1 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Saif Textile Mills 13.4 353.93M - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Sazgar Engineering 131.5 4.70B - 131.5 133.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Service Industries 671 15.76B - 671 676 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Tata Textile Mills 32.45 - - 32.45 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Tri-Star Polyester 8.1 460.72M - 8.1 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Agriauto Industries 181 5.21B - 181 181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Akzo Nobel Pakistan 270.06 12.54B - 270.06 270.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Bawany Air Products 23.7 177.81M - 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Chashma Sugar Mills 78.11 2.24B - 78.11 78.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Dewan Textile Mills 1.8 82.92M - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Kohinoor Industries 4.1 124.24M - 4 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Nagina Cotton Mills 43.5 813.45M - 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
NetSol Technologies 59 5.30B - 59 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Pak Suzuki Motor Co 178 14.65B - 178 180.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Pakistan Synthetics 18.5 1.56B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Sakrand Sugar Mills 9.73 - - 9.73 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Sui Southern Gas Co 14.2 12.51B - 14.1 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Taha Spinning Mills 12.43 6.76B - 12.43 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Wah Nobel Chemicals 192 1.73B - 192 192 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
AL-Abbas Sugar Mills 250.01 4.34B - 250 250.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Arpak Int Investment 120.25 - - 120.25 120.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Bank Islami Pakistan 8.5 9.42B - 8.23 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Drekkar Kingsway Ltd 2.48 - - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Fauji Cement Company 18.05 24.91B - 17.6 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
First Habib Modaraba 10 2.02B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Ghandhara Industries 137.3 5.85B - 137.3 139.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Hascol Petroleum Ltd 14.59 14.58B - 14.59 14.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
International Steels 56.47 24.56B - 56.1 56.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
Khairpur Sugar Mills 116.99 - - 108 116.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی