شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:12
0 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,579
قیمت روز
93 (1.43%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:03:03
808 (14.00%)
تغییر ۳ ماهه
982 (17.55%)
تغییر ۶ ماهه
2,244 (51.76%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,934
قیمت روز
344 (2.35%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:01:19
4,811 (24.36%)
تغییر ۳ ماهه
790 (5.03%)
تغییر ۶ ماهه
3,227 (17.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan National Shipping 57.25 7.56B - 57.25 57.25 0.75 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Saif Power 18.99 7.34B - 18.99 18.99 0.04 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Nishat Power 20.5 7.26B - 20.5 20.5 0.50 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Security Papers 122 7.23B 121.5 121.5 122 0.50 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Pakistan Reinsurance Company 24 7.20B - 22.6 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Nishat Chunian 29.2 7.01B 29 29 29.45 0.94 3.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Century Paper & Board Mills 46.69 6.86B 46.62 46.62 46.69 2.11 4.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Engro Powergen Qadirpur 21 6.80B 20.01 20.01 21 0.40 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Pakistan Stock Exchange 8.25 6.61B 8.08 8.08 8.25 0.15 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Sanofi Aventis Pakistan 680.01 6.56B - 680.01 680.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Power Cement Ltd 6.13 6.52B 5.99 5.99 6.13 0.41 7.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
JS Bank Ltd 5 6.49B - 5 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Aisha Steel Mills Pref 11 6.37B - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۱۰
Aisha Steel Mills Pref Conv 43 6.37B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Aisha Steel Mills 8.32 6.37B 8.15 8.15 8.35 0.25 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Silkbank Ltd 0.7 6.36B 0.68 0.68 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Suraj Cotton Mills 170 6.23B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Tariq Glass Industries 55.8 6.15B 54.5 54 55.8 2.00 3.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Gharibwal Cement 14.77 5.91B 13.75 13.75 14.77 0.79 5.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Sitara Chemical Industries 260.99 5.59B - 260.99 260.99 3.01 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۱۰
Nimir Industrial Chemical 50 5.53B - 50 50 0.50 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Ferozsons Labs 182.94 5.52B 179.5 173.5 182.94 13.92 8.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Taha Spinning Mills 9.95 5.41B 9.9 9.78 9.95 0.32 3.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Kohinoor Energy 31 5.25B - 31 31 1.00 3.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Linde Pakistan 158 5.14B 157 150.16 158 4.00 2.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Pakgen Power 13.1 4.87B 13 12.5 13.1 0.79 6.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Avanceon 25.3 4.87B 24.58 24.25 25.3 0.32 1.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Azgard Nine Ltd 8.89 4.81B 8.6 8.6 8.89 0.17 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Shakarganj Ltd 37.99 4.75B - 37.99 37.99 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Nishat Chunian Power 12.9 4.74B 12.51 12.51 13 0.10 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Fauji Foods 8.95 4.73B 8.97 8.88 8.97 0.20 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Atlas Insurance 60 4.63B 59.9 59.9 60 0.05 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Gillette Pakistan 240 4.61B - 240 240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
General Tyre & Rubber Co Pakistan 37.4 4.56B 36.6 35.55 37.4 1.33 3.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Biafo Industries 125.99 4.39B 125 125 125.99 4.85 4.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Fazal Cloth Mills 146.15 4.38B - 146.15 146.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۷
Agriauto Industries 151.1 4.35B - 151.1 156.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۵۶
Summit Bank Ltd 1.62 4.27B 1.6 1.51 1.62 0.06 3.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Habib Sugar Mills 28 4.20B - 27.7 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Otsuka Pakistan 334 4.04B 300 300 334 10.00 3.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی