شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار تقاضا

0.0062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 13:49:48
0 (4.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,514
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:34
531 (8.88%)
تغییر ۳ ماهه
1,145 (21.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,902 (41.24%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

16,890
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 14:30:58
557 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
1,339 (7.34%)
تغییر ۶ ماهه
512 (3.13%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chakwal Spinning Mills 1.59 193.31M - 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Mirpurkhas Sugar Mills 67.29 908.08M - 67.29 67.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Reliance Weaving Mills 24.8 764.11M - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Saritow Spinning Mills 2.82 - - 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Crescent Star Insurance 1.4 150.77M - 1.4 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Escorts Investment Bank 7.79 1.06B - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kohinoor Spinning Mills 1.68 362.40M - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Mian Textile Industries 8.07 178.39M - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Pervez Ahmed Securities 0.74 138.06M - 0.7 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Askari General Insurance 21.55 1.55B - 21.55 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Capital Securities 0.79 250.12M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ideal Spinning Mills Ltd 13.82 - - 13.82 13.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shadab Textile Mills Ltd 21.58 358.23M - 21.58 22.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Prudential Modaraba 0.91 - - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ghani Automobile Industries 4.32 216.12M - 4.32 4.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
National Silk & Rayon Mills 26.55 408.11M - 26.55 30.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First National Bank Modaraba 1.01 - - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Landmark Spinning Industries 11.7 - - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dewan Farooque Spinning Mills 1.26 123.17M - 1.26 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sindh Modaraba Management Ltd 7.25 - - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Credit & Investment Bank 3.5 227.50M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Invest Capital Investment Bank 0.68 - - 0.68 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Abdullah Shah Ghazi Sugar Mills 2.1 166.45M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
MCB-Arif Habib Savings & Invest 19.33 1.39B - 19.33 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Jubilee Spinning & Weaving Mills 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
AGP 88 24.64B - 88 89.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Thal 326 26.42B - 320 326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Loads 13.95 2.11B - 13.95 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
At-Tahur 17.54 2.83B - 17.5 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Avanceon 32.61 6.27B - 31.95 32.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Packages 310.51 27.75B - 310.51 313.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Interloop 39.99 34.43B - 39.99 40.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Arif Habib 30.62 1.82B - 30.62 31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
K-Electric 3.02 83.40B - 2.99 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Saif Power 17.18 6.64B - 17.18 17.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Samba Bank 6.62 6.67B - 6.55 6.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Askari Bank 14.15 17.83B - 14.07 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Engro Foods 67 51.36B - 66.4 67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fauji Foods 9.52 5.03B - 9.52 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Faysal Bank 13.5 20.49B - 13.5 13.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی