شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:12
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,419
قیمت روز
25 (0.39%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
640 (11.07%)
تغییر ۳ ماهه
810 (14.44%)
تغییر ۶ ماهه
2,084 (48.07%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,590
قیمت روز
415 (2.84%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:01:07
4,968 (25.40%)
تغییر ۳ ماهه
843 (5.46%)
تغییر ۶ ماهه
3,571 (19.66%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Highnoon Labs 475 15.07B - 475 475 10.00 2.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Attock Cement Pakistan 106 14.70B 110.77 106 110.77 0.54 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Al-Ghazi Tractors 245.38 14.51B 241 241 245.38 10.87 4.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Systems Ltd 117.89 14.45B 117.9 117.89 117.9 2.21 1.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Hascol Petroleum Ltd 14.05 13.96B - 14.05 14.05 0.27 1.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۵۱
Shell Pakistan 127.2 13.75B 132.05 127.2 132.05 5.79 4.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Cherat Cement Company 67 13.37B 71.1 67 71.1 0.09 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Service Industries 680 13.16B - 680 680 10.00 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Fauji Fertilizer Bin Qasim 13.8 13.08B 14.25 13.8 14.25 0.40 2.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Bank of Khyber 13 13.00B - 13 13 0.70 5.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Shifa International Hospitals 205 12.70B 210 205 210 3.89 1.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Akzo Nobel Pakistan 270 12.54B - 270 270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۱۳
Pak Suzuki Motor Co 140.81 11.85B 149 140.81 149 10.34 7.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
International Industries 83.32 11.60B 88.5 83.32 88.5 3.18 3.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Sui Southern Gas Co 12.92 11.58B 13.4 12.92 13.4 0.67 5.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Gul Ahmed Textile Mills 26.1 11.34B 26.6 26.1 26.6 1.79 6.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Bata Pakistan 1460 11.27B - 1460 1460 10.00 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Arif Habib Corporation 27.35 11.03B 28.11 27.35 28.11 1.65 6.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Adamjee Insurance Company 30.26 10.80B 31 30.26 31 1.24 4.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Sapphire Fibres 554.69 10.67B - 554.69 554.69 38.69 7.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Dawood Lawrencepur 180 10.63B - 180 180 13.00 7.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Pak Elektron Ltd 20.3 10.30B 20.8 20.3 20.8 0.98 4.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Soneri Bank 9.19 10.13B - 9.19 9.19 0.22 2.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Bank Islami Pakistan 9.11 10.10B - 9.11 9.11 0.31 3.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Pakistan Refinery 12.26 9.37B 12.51 12.26 12.51 0.63 5.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Mughal Iron & Steel Industries 36.6 9.24B 39.25 36.6 39.25 1.49 4.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Kohinoor Textile Mills 30.06 9.00B - 30.06 30.06 1.71 5.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Amreli Steels Ltd 30 8.88B 32 30 32 1.84 6.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Altern Energy Ltd 24 8.72B - 24 24 0.45 1.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Mahmood Textile Mills 462 8.66B - 462 462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Apna Microfinance Bank 25.11 8.64B - 22.5 25.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Jahangir Siddiqui & Company 8.7 8.12B 9.06 8.7 9.06 0.80 9.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Indus Dyeing & Manufacturing 447.2 8.08B - 447.2 447.2 31.20 7.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Attock Refinery 74.8 8.08B 76.1 74.8 76.1 3.14 4.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
TRG Pakistan 14.35 8.03B 14.68 14.35 14.68 0.75 5.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Pakistan National Shipping 59.79 7.90B - 59.79 59.79 0.54 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
National Refinery 97.27 7.84B 100 100 97.27 4.23 4.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Pioneer Cement 32.53 7.84B 34.86 32.53 34.86 0.07 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Samba Bank 7.75 7.81B - 7.75 7.75 1.00 14.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Jubilee General Insurance Company 39 7.74B - 36 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی