شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0061
قیمت روز
0 (1.67%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:56:19
0 (6.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,643
قیمت روز
26 (0.39%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:32
620 (10.29%)
تغییر ۳ ماهه
1,222 (22.54%)
تغییر ۶ ماهه
2,061 (44.98%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

17,071
قیمت روز
152 (0.9%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:30:59
1,331 (7.23%)
تغییر ۳ ماهه
1,746 (9.28%)
تغییر ۶ ماهه
494 (2.98%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Unicap Modaraba 0.55 13.00M - 0.55 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Zephyr Textiles 5.98 355.38M - 5.98 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Adam Sugar Mills 17.95 310.37M - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Blessed Textiles 253.99 1.63B - 253.99 254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Fecto Cement Ltd 24.54 1.23B - 24.54 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Flying Cement Co 8.89 1.56B - 8.86 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Jauharabad Sugar 17 580.18M - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Macpac Films Ltd 9.97 591.23M - 10.2 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Punjab Oil Mills 154.02 830.27M - 148.26 154.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Baluchistan Glass 4.09 1.07B - 4.09 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Century Insurance 17.21 865.61M - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dadex Eternit Ltd 23 247.57M - 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Dewan Sugar Mills 2.5 228.78M - 2.5 2.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Frontier Ceramics 11 416.61M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ghani Value Glass 37.51 1.40B - 37.51 38.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Grays Leasing Ltd 2.8 - - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Samin Textile Ltd 3.3 176.40M - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Saudi Pak Leasing 0.41 21.66M - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Shaheen Insurance 2.81 168.60M - 2.81 2.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
WorldCall Telecom 0.79 1.43B - 0.79 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Pak Modaraba 1.2 15.05M - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First UDL Modaraba 7.5 239.46M - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Hira Textile Mills 1.5 129.87M - 1.25 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Husein Sugar Mills 14.49 558.15M - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Metropolitan Steel 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Reliance Insurance 4.4 - - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ruby Textile Mills 6.5 339.39M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Saif Textile Mills 15.62 412.57M - 15.62 15.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Tri-Star Polyester 5.94 337.86M - 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Bannu Woollen Mills 33.7 320.36M - 33.7 33.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Bawany Air Products 22.01 165.13M - 21.4 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Kohinoor Industries 3.06 92.73M - 3.06 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Nagina Cotton Mills 39 729.30M - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Sakrand Sugar Mills 9.85 - - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Colony Textile Mills 2.75 1.37B - 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Yousaf Weaving Mills 2.57 231.30M - 2.57 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Ellcot Spinning Mills 74.82 819.28M - 74.82 74.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
First Punjab Modaraba 2.2 74.84M - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Premium Textile Mills 253.53 1.56B - 253.53 254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
Quice Food Industries 3.11 306.22M - 3.11 3.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۵:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی