شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0061
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:16
0 (6.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,383
قیمت روز
163 (2.62%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:18
830 (14.95%)
تغییر ۳ ماهه
812 (14.58%)
تغییر ۶ ماهه
2,062 (47.72%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

13,229
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:00:57
6,081 (31.49%)
تغییر ۳ ماهه
1,754 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
5,456 (29.20%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Interloop 34.43 29.93B - 33 34.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
National Foods 195.95 29.23B - 190 195.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Byco Petroleum Pakistan 4.98 26.54B - 4.9 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Feroze1888 Mills 69.5 26.19B - 69 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Millat Tractors 504.9 25.16B - 485 504.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Ismail Industries 370 24.55B - 370 370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Dolmen City REIT 10.75 23.90B - 10.5 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
D G Khan Cement Company 53.8 23.57B - 50.01 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Thal 288.9 23.41B - 288.9 288.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
AGP 82.45 23.09B - 75.5 82.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
GSK Consumer Pakistan 193 22.59B - 192.5 193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Sui Northern Gas Pipelines 35.3 22.39B - 35.05 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Attock Petroleum 219 21.80B - 210 219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Engro Polymer & Chemicals 23.7 21.54B - 22.2 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
IGI Insurance 144.5 20.61B - 144.5 144.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۵۶
Bank of Punjab 7.75 20.49B - 7.47 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Packages 224.5 20.07B - 221.99 224.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Nishat Mills 57 20.04B - 54.3 57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Ibrahim Fibres 64.5 20.03B - 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۱۲
EFU Life Assurance 195.27 19.53B - 195.27 212.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Jubilee Life Insurance Company 219.99 19.20B - 219.99 219.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
Faysal Bank 12.1 18.36B - 11.99 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Ghani Glass Ltd 33.64 18.22B - 33.64 33.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
Honda Atlas Cars 127.5 18.21B - 125.25 127.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Archroma Pakistan 533 18.18B - 512 552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Pakistan International Airline 3.45 18.06B - 3.33 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Fauji Cement Company 12.99 17.92B - 12.28 12.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
JDW Sugar Mills 298 17.81B - 298 298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۵۹
Murree Brewery Company 634.9 17.56B - 634.9 644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Askari Bank 13.85 17.45B - 13.5 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Pakistan International Container Terminal 159 17.36B - 159 159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۷
Sapphire Textile Mills 819.99 17.34B - 819.99 819.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Gatron Industries 416 15.96B - 416 416 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
Kohat Cement Company 78.09 15.69B - 70.85 78.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
EFU General Insurance 77.76 15.55B - 77.76 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Highnoon Labs 490 15.42B - 460 490 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
KOT Addu Power Company 16.72 14.72B - 15.81 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
International Steels 32.13 13.98B - 29.05 32.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Pakistan Intl Bulk Terminal Private 7.79 13.91B - 7.42 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۵۶
Sapphire Fibres 670 13.85B - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۲:۱۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی