شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:12
0 (6.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,579
قیمت روز
93 (1.43%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:03:03
808 (14.00%)
تغییر ۳ ماهه
982 (17.55%)
تغییر ۶ ماهه
2,244 (51.76%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

14,934
قیمت روز
344 (2.35%)
تغییر روزانه
۱۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:01:19
4,811 (24.36%)
تغییر ۳ ماهه
790 (5.03%)
تغییر ۶ ماهه
3,227 (17.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ravi Textile Mills 1.89 - 1.7 1.7 1.89 0.11 5.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۴
Redco Textiles 4.59 - 4.64 4.39 4.64 0.06 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Kohinoor Power 1.95 - - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Sindh Abadgar’s Sugar Mills 15 - - 15 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۵۹
Sajjad Textile Mills 25 - - 25 26.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
First Prudential Modaraba 0.87 - 0.99 0.87 0.99 0.13 14.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Ashfaq Textile Mills 6.4 - - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۰۴
Data Agro 10.44 - 9.95 10.44 9.95 0.40 3.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۵۸
Sardar Chemical Industries 13.86 - - 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Emco Industries 18.83 - - 18.83 18.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸
Arpak Int Investment 47.07 - - 47.07 47.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۴
Dar Es Salaam Textile Mills 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۴:۱۳
Trust Securities & Brokerage Ltd 9 - - 9 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۵۵
Leiner Pak Gelatine 17 - - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۴:۰۹
Karam Ceramics Ltd 25.72 - - 25.72 25.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۵۵
Idrees Textile Mills 14.5 - - 14.5 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۷:۰۳
International Knitwear 12.95 - - 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Premier Sugar Mills & Distillery 175.93 - - 175.93 175.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۷
Pakistan General Insurance 1.85 - - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Sme Leasing 4.35 - - 4.35 4.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Modaraba Al-Mali 3.4 - - 3.4 3.4 0.40 13.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Saritow Spinning Mills 3.05 - - 3.05 3.05 0.10 3.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Pak Datacom Ltd 41.93 - 42 41.93 42 3.39 8.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
Sally Textile Mills 3.9 - - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Bilal Fibres Ltd 1 - - 1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Asim Textile Mills 6.45 - - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۱
Elite Capital Modaraba 1st 2.6 - - 2.6 2.6 0.15 5.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Ghazi Fabrics Int 3.19 - - 3.19 3.19 0.29 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
First National Bank Modaraba 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Jubilee Spinning & Weaving Mills 2.34 - - 2.34 2.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Service Textile 6.98 - - 6.98 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Dawood Capital 32.99 - - 32.99 32.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Orient Rental Modaraba 7.98 - - 7.98 7.98 0.28 3.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
AKD Capital Ltd 88 - - 87.75 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
First Tri-Star Modaraba 8 - - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی