شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:12
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,394
قیمت روز
22 (0.35%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:03:06
688 (12.06%)
تغییر ۳ ماهه
785 (14.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,069 (47.84%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

15,005
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:00:59
5,031 (25.11%)
تغییر ۳ ماهه
428 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
3,156 (17.38%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Crescent Fibres 42 - - 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۴:۱۴
Hala Enterprises 4.62 - - 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۷:۲۶
Khalid Siraj Textile Mills Ltd 0.7 - - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Khyber Textile Mills 246.73 - - 246.73 246.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Security Leasing 1 - - 1 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Shaffi Chemical Industries 6.45 - - 6.45 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Pakistan Gum & Chemicals 300 - - 300 300.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
First Al-Noor Modaraba 3 - - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۷:۰۵
Dewan Khalid Textiles Mills 0.81 - - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Tri-Star Power 2.95 - 3 2.95 3 0.11 3.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Popular Islamic Modaraba 4.65 - - 4.65 4.65 0.95 25.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Ravi Textile Mills 1.6 - 1.74 1.6 1.74 0.19 11.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Metropolitan Steel 10.48 - - 10.48 10.48 0.75 7.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Orient Rental Modaraba 7.98 - - 7.98 7.98 0.28 3.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Salfi Textile Mills 123 - - 123 123 6.95 5.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Service Fabrics 3.5 - - 3.5 3.5 0.36 11.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Ghazi Fabrics Int 3.19 - - 3.19 3.19 0.29 10.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Ghani Global Glass 8.99 - 9.35 8.99 9.35 0.31 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Ados Pakistan Ltd 13 - - 13 13 0.65 5.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Reliance Insurance 3.98 - - 3.75 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Dawood Capital 32.99 - - 32.99 32.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
AKD Capital Ltd 88 - - 87.75 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
KASB Modaraba 0.99 - - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
Pakistan PVC Ltd 1.82 - - 1.82 1.82 0.28 15.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Modaraba Al-Mali 3.4 - - 3.4 3.4 0.40 13.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
HBL Growth Fund 8 - - 8 8 0.19 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۲:۰۸
Tata Textile Mills 23.96 - - 23.96 23.96 1.67 7.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۴
Invest Capital Investment Bank 0.71 - 0.7 0.7 0.71 0.03 4.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Saritow Spinning Mills 3.05 - - 3.05 3.05 0.10 3.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Sindh Modaraba Management Ltd 7 - - 7 7 0.15 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
First Paramount Modaraba 5.45 - - 5.45 5.45 0.45 9.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Balochistan Particle Board 5.82 - 4.85 4.85 5.82 0.47 8.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
First Prudential Modaraba 1 - 1.24 1 1.24 0.05 5.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Safe Mix Concrete Ltd 5.05 - 5.5 5.05 5.5 0.35 6.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
First Equity Modaraba 2.98 - - 2.98 2.98 0.21 7.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Sakrand Sugar Mills 10.2 - 10.4 10.2 10.4 0.36 3.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Data Agro 12.3 - 11.75 11.75 12.3 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Sally Textile Mills 4.02 - - 4.02 4.02 1.27 46.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Drekkar Kingsway Ltd 2.05 - - 2.05 2.05 0.01 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۶
Pak Datacom Ltd 41.93 - 42 41.93 42 3.39 8.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی