شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.006
قیمت روز
0 (1.67%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:12
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,356
قیمت روز
55 (0.87%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:50
762 (13.62%)
تغییر ۳ ماهه
894 (16.37%)
تغییر ۶ ماهه
2,038 (47.20%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

13,725
قیمت روز
551 (4.19%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:30:53
5,662 (29.21%)
تغییر ۳ ماهه
1,387 (9.18%)
تغییر ۶ ماهه
4,961 (26.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan Tobacco Company 1655 422.84B - 1655 1655 9.00 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Oil and Gas Development Co 77.09 331.56B 76.18 76.15 77.09 2.05 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Nestle Pakistan 6700 303.84B - 6700 6700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۵۹
Pakistan Petroleum 72.19 196.44B 71.06 70.3 72.19 3.18 4.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
MCB Bank 149.5 177.17B 148.25 144.05 149.5 9.95 7.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Engro Corporation 268 154.41B 262 259 268 14.00 5.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Habib Bank 103.03 151.13B 101.47 101.47 103.03 4.02 4.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
United Bank 100.82 123.42B 97 100.82 97 7.32 7.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Lucky Cement 369 119.29B 364.7 352.5 369 13.00 3.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Mari Petroleum Company 892.75 119.10B 856.75 840 892.75 61.75 7.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Fauji Fertilizer Company 93.05 118.38B 91.66 91.55 93.05 2.05 2.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Colgate-Palmolive Pakistan 2049 117.91B 2094 2049 2094 99.00 5.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Philip Morris Pakistan 1795.1 110.54B - 1795.1 1795.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۵۶
Hub Power Company 68.5 88.86B 64.3 64.3 68.5 3.85 5.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Meezan Bank 65 83.60B 64.15 64 65 2.30 3.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Allied Bank 71 81.30B 69 69 71.8 4.19 6.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
K-Electric 2.84 78.43B 2.78 2.72 2.84 0.17 6.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Engro Fertilizers 57.51 76.79B 56.32 55.65 57.51 2.91 5.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Pakistan Oilfields 262 74.37B 261 259.2 262 6.00 2.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Standard Chartered Bank Pakistan 18.84 72.94B 18.09 18.09 18.84 0.60 3.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Rafhan Maize Products Co 6987 64.53B - 6987 6987 487.00 7.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
National Bank of Pakistan 28.7 61.06B 27.27 27 28.7 2.05 7.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Bank Al-Habib 53.26 59.19B 53 53 53.26 0.74 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Indus Motor Company 750 58.95B 712.55 712.55 750 49.00 6.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Bank Alfalah 32 56.87B 31.05 30.51 32 2.00 6.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Pakistan State Oil Company 121 56.81B 121.05 116.94 121.05 5.50 4.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Bestway Cement 93 55.45B 92 92 93 3.00 3.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
GlaxoSmithKline Pakistan 169.89 54.10B 170 169.89 170 5.89 3.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Dawood Hercules Corporation 103.5 49.81B 103 100 103.5 2.60 2.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
ICI Pakistan 506.25 46.76B 508 506.25 508 11.25 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Atlas Honda 370 45.91B - 370 370 20.00 5.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Fatima Fertilizer Company 21.4 44.94B 21.04 20.94 21.4 0.40 1.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Unilever Pakistan Foods 6950 44.27B - 6950 6950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۱۲
Engro Foods 54.76 41.98B 52.48 51.75 54.76 3.26 6.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Pakistan Telecommunication Company 7.76 39.58B 7.6 7.39 7.76 0.41 5.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
The Searle Company 156.85 33.32B 149 149 156.85 10.85 7.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Habib Metropolitan Bank 30.75 32.22B - 30.75 30.75 1.75 6.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۶
Pakistan Services 988 32.13B - 988 988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۵۰
Abbott Laboratories Pakistan 316.51 30.99B 319 316.51 320 1.51 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۵۷
Mohammad Farooq Textile Mills 1595.52 30.14B - 1595.52 1595.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی