پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۹
ساعت 18:01:12
0 (5.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,824
قیمت روز
3 (0.04%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:10
932 (12.02%)
تغییر ۳ ماهه
310 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
1,445 (26.86%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

20,198
قیمت روز
107 (0.53%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۹
ساعت 16:02:49
43 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
3,308 (19.58%)
تغییر ۶ ماهه
2,268 (12.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 99.35 427.30B 99.02 99.02 99.35 1.45 1.46% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Pakistan Tobacco Company 1540 393.46B - 1540 1540 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۴:۱۱
Nestle Pakistan 6550 297.04B - 6550 6550 50.00 0.77% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Pakistan Petroleum 91.39 248.69B 90.83 90.83 91.39 0.49 0.54% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Lucky Cement 654 211.49B 653.94 653.94 654 0.60 0.09% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
MCB Bank 175 207.39B 176.5 175 176.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Habib Bank 130 190.69B 130.2 130 130.2 0.49 0.38% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Mari Petroleum Company 1365 182.09B 1370 1365 1370 25.00 1.83% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Colgate-Palmolive Pakistan 2860 181.04B - 2860 2860 10.00 0.35% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Engro Corporation 309.25 178.18B 310.45 309.25 310.45 0.25 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
United Bank 119.61 146.42B 120 119.61 120 0.19 0.16% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Fauji Fertilizer Company 104.57 133.04B 104.98 104.57 104.98 0.43 0.41% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Meezan Bank 93.5 132.28B 93.9 93.5 93.9 0.50 0.53% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Standard Chartered Bank Pakistan 34.1 132.02B - 34.1 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۷:۰۹
Pakistan Oilfields 391.5 111.13B 393.38 391.5 393.38 3.55 0.91% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
K-Electric 3.85 106.32B 3.89 3.85 3.89 0.12 3.22% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Hub Power Company 79.4 102.99B 79.55 79.4 79.55 0.10 0.13% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Allied Bank 84.99 97.32B 85 84.99 85 0.10 0.12% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Indus Motor Company 1160 91.18B 1165 1160 1165 15.99 1.40% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Bestway Cement 153 91.17B 154.44 153 154.44 2.00 1.31% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Pakistan State Oil Company 193.9 91.03B 193.25 193.25 193.9 0.39 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Philip Morris Pakistan 1449 89.23B 1425 1425 1449 16.00 1.10% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Unilever Pakistan Foods 13498 85.98B - 13498 13498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۸
National Bank of Pakistan 40.2 85.53B 39.85 39.85 40.2 0.34 0.85% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Engro Fertilizers 61.2 81.72B - 61.2 61.2 0.23 0.38% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۰۸
Rafhan Maize Products Co 8799 81.27B - 8799 8799 399.00 4.75% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Bank Al-Habib 68.1 75.69B 68.05 68.05 68.1 0.27 0.40% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Abbott Laboratories Pakistan 744 72.84B 748 744 748 3.50 0.47% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
ICI Pakistan 705 65.11B 703 703 705 4.98 0.71% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Bank Alfalah 34.9 62.02B 34.88 34.88 34.9 0.35 1.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Atlas Honda 480 59.56B 479 479 480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Fatima Fertilizer Company 28 58.80B 28.1 28 28.1 0.05 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
GlaxoSmithKline Pakistan 183.84 58.55B 183.5 183.5 183.84 0.84 0.46% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Dawood Hercules Corporation 120.95 58.21B 120.11 120.11 120.95 0.70 0.58% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
The Searle Company 233.62 56.08B 233.9 233.62 233.9 0.63 0.27% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Interloop 61.99 54.79B 62 61.99 62 0.56 0.90% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Millat Tractors 1005 50.08B 1007.51 1005 1007.51 30.11 3.09% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Engro Foods 65 49.83B 66.18 65 66.18 1.00 1.54% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Byco Petroleum Pakistan 9.33 49.73B 9.22 9.22 9.33 0.27 2.98% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
D G Khan Cement Company 104.23 45.67B 104.7 104.23 104.7 0.97 0.93% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی