پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.0065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 18:02:07
0 (4.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

6,302
قیمت روز
26 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:00:57
801 (11.28%)
تغییر ۳ ماهه
1,165 (15.60%)
تغییر ۶ ماهه
371 (5.56%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

22,110
قیمت روز
54 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:30
655 (2.88%)
تغییر ۳ ماهه
2,224 (11.19%)
تغییر ۶ ماهه
6,896 (45.33%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 98.55 423.86B 98.55 98.22 98.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Pakistan Tobacco Company 1522 388.86B 1522 1515 1550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Lucky Cement 858.14 277.50B 858.14 856.05 860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Nestle Pakistan 5849 265.25B 5849 5849 5849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Pakistan Petroleum 85.67 233.12B 85.67 85.29 85.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Mari Petroleum Company 1565.01 208.78B 1565.01 1553 1565.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
MCB Bank 172.89 204.89B 172.89 172.5 172.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Colgate-Palmolive Pakistan 2800 177.24B 2800 2800 2800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۱:۰۸
Habib Bank 117 171.62B 117 116.65 117.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Engro Corporation 297.49 171.40B 297.49 296.15 299.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Meezan Bank 109 154.20B 109 109 109.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
United Bank 119.49 146.28B 119.49 117.6 119.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Fauji Fertilizer Company 102.5 130.40B 102.5 102.5 102.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
Standard Chartered Bank Pakistan 30 116.15B 30 30 30.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Pakistan Oilfields 376 106.73B 376 369.01 376 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
K-Electric 3.85 106.32B 3.85 3.85 3.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Pakistan State Oil Company 225.99 106.10B 225.99 225.77 226.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Hub Power Company 80.24 104.08B 80.24 80 80.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Bestway Cement 159 94.75B 159 159 160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Rafhan Maize Products Co 9850 90.98B 9850 9800 9899 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۶:۰۷
Unilever Pakistan Foods 14000 89.18B 14000 14000 14000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۷
Indus Motor Company 1115 87.64B 1115 1100.11 1120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
TRG Pakistan 159.61 87.05B 159.61 159.61 159.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Engro Fertilizers 62.25 83.12B 62.25 62.03 62.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Allied Bank 70 80.16B 70 70 70.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
ICI Pakistan 830 76.66B 830 830 834 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
Abbott Laboratories Pakistan 717.19 70.21B 717.19 715 717.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Bank Al-Habib 63.02 70.04B 63.02 63.02 63.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
National Bank of Pakistan 31.91 67.89B 31.91 31.7 31.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Systems Ltd 461 63.19B 461 452.5 461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Philip Morris Pakistan 999 61.52B 999 920 999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Fatima Fertilizer Company 29 60.90B 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۶
Millat Tractors 1085 60.82B 1085 1085 1090.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
The Searle Company 250.01 59.81B 250.01 249 250.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Atlas Honda 469.99 58.32B 469.99 453 469.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Interloop 66.3 57.71B 66.3 66.2 66.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۷
D G Khan Cement Company 126.4 55.38B 126.4 126.4 127.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Dawood Hercules Corporation 115 55.35B 115 114.5 115.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Byco Petroleum Pakistan 10.32 55.00B 10.32 10.02 9.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Engro Foods 71.17 54.56B 71.17 70.6 72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی