پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 12:29:22
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

7,535
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت 17:01:57
388 (5.43%)
تغییر ۳ ماهه
549 (7.86%)
تغییر ۶ ماهه
854 (12.78%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

22,048
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت 14:38:38
1,336 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
876 (3.82%)
تغییر ۶ ماهه
1,727 (8.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 82.5 354.83B 82.5 81.62 82.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan Tobacco Company 1065 272.10B 1065 1065 1065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۲۰
Nestle Pakistan 5500 249.42B 5500 5500 5570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Meezan Bank 150.5 244.85B 150.5 150.5 151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Lucky Cement 720.06 232.85B 720.06 702 729.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Mari Petroleum Company 1725 230.12B 1725 1690.6 1725 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan Petroleum 75 204.07B 75 74 75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
MCB Bank 159 188.42B 159 153.8 159 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۲۰
Habib Bank 126 184.82B 126 121.47 126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Colgate-Palmolive Pakistan 2460 179.08B 2460 2460 2460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
United Bank 142.65 174.63B 142.65 140.5 142.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Engro Corporation 282.54 162.79B 282.54 279 283 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Fauji Fertilizer Company 103.01 131.05B 103.01 102.5 103.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Standard Chartered Bank Pakistan 33 127.76B 33 33 33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۲۰
Unilever Pakistan Foods 19000 121.03B 19000 19000 19000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۱۴
Systems Ltd 762.05 105.22B 762.05 756 762.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Engro Fertilizers 76 101.48B 76 74.3 76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan Oilfields 357 101.34B 357 352.85 357 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Indus Motor Company 1235.99 97.15B 1235.99 1225 1235.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Hub Power Company 74.46 96.59B 74.46 73 74.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Bestway Cement 150 89.44B 150 141 150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Allied Bank 78 89.32B 78 78 78.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
K-Electric 3.21 88.64B 3.21 3.21 3.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Rafhan Maize Products Co 9500 87.75B 9500 9500 9500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۱۶:۴۲
Pakistan State Oil Company 177.37 83.27B 177.37 172.02 177.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Al-Habib 73.1 81.25B 73.1 73.1 73.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Fatima Fertilizer Company 34.5 72.45B 34.5 33.99 34.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
National Bank of Pakistan 34.01 72.36B 34.01 33.4 34.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Abbott Laboratories Pakistan 738 72.25B 738 737.9 738 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
ICI Pakistan 762.18 70.39B 762.18 720 762.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Engro Foods 87.1 66.77B 87.1 87.01 88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Interloop 72.48 65.13B 72.48 71 72.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۵۰
Bank Alfalah 35 62.20B 35 35 35.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Millat Tractors 897 60.34B 897 895.95 899 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Atlas Honda 450 55.84B 450 450 450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۲۰
Ibrahim Fibres 165 51.23B 165 165 165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۱۲
Philip Morris Pakistan 806 49.63B 806 806 806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۳:۲۴
TRG Pakistan 90.9 49.58B 90.9 86.33 90.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Engro Polymer & Chemicals 54.25 49.31B 54.25 54.22 54.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan Services 1496.24 48.66B 1496.24 1496.24 1496.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی