شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

روپیه پاکستان / دلار

0.006
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 13:49:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

7,345
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:45
345 (4.93%)
تغییر ۳ ماهه
1,329 (22.09%)
تغییر ۶ ماهه
1,755 (31.40%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

20,790
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:14
3,889 (23.01%)
تغییر ۳ ماهه
7,866 (60.86%)
تغییر ۶ ماهه
6,079 (41.32%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 104.1 447.73B - 104.1 105.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Pakistan Tobacco Company 1700 434.34B - 1685 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Nestle Pakistan 6790 307.92B - 6790 6790 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan Petroleum 92.42 251.49B - 92.17 93.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Lucky Cement 650.45 210.34B - 650.45 656.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
MCB Bank 177 209.76B - 175.7 177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Colgate-Palmolive Pakistan 3149 199.33B - 3149 3149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
Habib Bank 133.81 196.28B - 131.6 134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Mari Petroleum Company 1405 187.43B - 1393 1405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Engro Corporation 306.05 176.33B - 306.05 308.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
United Bank 122.1 149.47B - 122 122.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Fauji Fertilizer Company 110.05 140.01B - 109.2 110.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan Oilfields 425.25 120.71B - 424 425.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Standard Chartered Bank Pakistan 30.99 119.98B - 29.05 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
K-Electric 4.22 116.54B - 4.21 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Meezan Bank 80.2 113.46B - 80.2 80.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Hub Power Company 81.5 105.72B - 81.4 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Philip Morris Pakistan 1700 104.69B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۴
Indus Motor Company 1302.64 102.39B - 1302.64 1339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Allied Bank 86 98.48B - 86 86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Pakistan State Oil Company 204.77 96.13B - 204 207.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Unilever Pakistan Foods 15000 95.55B - 15000 15000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
Bestway Cement 155 92.42B - 155 155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
National Bank of Pakistan 40.26 85.65B - 39.62 40.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Engro Fertilizers 61.66 82.33B - 61.6 61.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Rafhan Maize Products Co 8400 77.59B - 8400 8400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Abbott Laboratories Pakistan 774.9 75.86B - 774.9 774.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Al-Habib 65.2 72.46B - 64.6 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
ICI Pakistan 725.24 66.98B - 725 730 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Engro Foods 85.25 65.35B - 85.25 86.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Bank Alfalah 35 62.20B - 34.79 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Dawood Hercules Corporation 128.95 62.06B - 128.95 129.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
Fatima Fertilizer Company 29.3 61.53B - 29.3 29.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
Interloop 69.99 60.68B - 68.45 69.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Pakistan Telecommunication Company 11.69 59.62B - 11.65 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Byco Petroleum Pakistan 11.01 58.68B - 11.01 9.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
GlaxoSmithKline Pakistan 182.98 58.27B - 182.98 186.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۳
The Searle Company 270.78 57.52B - 268.79 275.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
Atlas Honda 450 55.84B - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۴
D G Khan Cement Company 109.68 48.05B - 109.1 111.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی