شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0065
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۸
ساعت 12:35:35
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,751
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
184 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
291 (5.33%)
تغییر ۶ ماهه
1,494 (35.10%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,995
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:02:38
4,045 (25.36%)
تغییر ۳ ماهه
4,948 (32.88%)
تغییر ۶ ماهه
507 (2.60%)
نوسان سالیانه

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 142.65 690.77B - 142.65 144.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Nestle Pakistan 8000 571.40B - 8000 8000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۸
Pakistan Tobacco Company 2035 473.30B - 2035 2035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Pakistan Petroleum 147 416.21B - 146.11 147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Habib Bank 170 249.39B - 169.5 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
MCB Bank 222.99 235.42B - 222.95 223.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
United Bank 177.65 210.36B - 177.65 179.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Lucky Cement 490 194.37B - 490 508.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Philip Morris Pakistan 2457 178.58B - 2457 2457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Mari Petroleum Company 1441 169.17B - 1441 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
K-Electric 4.38 165.14B - 4.38 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Engro Corporation 337 154.94B - 337 341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Pakistan Oilfields 454 154.60B - 453.7 454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Colgate-Palmolive Pakistan 2584 143.86B - 2584 2584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Indus Motor Company 1047 131.43B - 1047 1047.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Fauji Fertilizer Company 106 122.76B - 106 107.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Hub Power Company 101 112.17B - 101 102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Allied Bank 98 111.78B - 98 98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Pakistan State Oil Company 211.76 105.08B - 211.76 214.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
National Bank of Pakistan 44.7 102.89B - 44.7 44.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Engro Fertilizers 69.04 98.64B - 69.04 69.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Standard Chartered Bank Pakistan 25.55 90.98B - 24.8 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
ICI Pakistan 679 83.12B - 679 685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Bestway Cement 109 80.49B - 109 111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
Meezan Bank 105.99 79.36B - 105 106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Bank Al-Habib 80.75 79.01B - 80.75 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Bank Alfalah 52.6 78.80B - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Rafhan Maize Products Co 7000 74.91B - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Byco Petroleum Pakistan 8.6 69.18B - 8.6 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Engro Foods 76.01 68.92B - 76.01 77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Atlas Honda 366.5 63.07B - 366.5 366.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Abbott Laboratories Pakistan 411.51 62.94B - 411.51 415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Honda Atlas Cars 199.76 62.88B - 199.76 210.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Sui Northern Gas Pipelines 79.5 60.73B - 79.48 80.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Fatima Fertilizer Company 26.4 60.48B - 26.4 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
GlaxoSmithKline Pakistan 159.1 58.27B - 159.1 162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
The Searle Company 189 58.03B - 189 191.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Dawood Hercules Corporation 164 57.75B - 164 166.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
Jubilee Life Insurance Company 400 57.51B - 400 413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
D G Khan Cement Company 76.5 57.24B - 76.5 78.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴