نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1216
قیمت روز
0 (0.41%)
تغییر روزانه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:36:11
0 (2.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (24.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

360
قیمت روز
3 (0.84%)
تغییر روزانه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:49
6 (1.64%)
تغییر ۳ ماهه
50 (12.20%)
تغییر ۶ ماهه
63 (14.89%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,070
قیمت روز
19 (1.77%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:02:32
70 (7.02%)
تغییر ۳ ماهه
161 (17.70%)
تغییر ۶ ماهه
316 (41.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparebank 1 Nordvest 124 278.19M 124 121 124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۶
Seabird Explor 10.3 276.24M 10.3 10.12 10.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۶
Seadrill 2.66 266.88M 2.66 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۲۲:۰۷
Awilco LNG 2.01 266.42M 2.01 1.98 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۰۷
Eidesvik Offshore 4.19 260.41M 4.19 4.19 4.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
Romsdal Sparebank 128.9 253.45M 128.9 127 128.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۰:۰۷
Incus Investor 2.24 247.26M 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۰۸
Nordic Financials 4.78 229.68M 4.78 4.78 4.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Prosafe 2.7 221.03M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۶
Polarcus 0.41 212.26M 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۷
Awilco Drilling 3.89 206.40M 3.89 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۸
Dof 0.681 204.66M 0.681 0.681 0.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۱۱
Aqua Bio Tech 12.6 200.00M 12.6 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۶
Ayfie Group AS 1.71 192.98M 1.71 1.7 1.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۲۰:۰۹
Borgestad A 14.75 187.69M 14.75 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱:۰۶
Hugo Games 1.735 184.46M 1.735 1.735 1.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۴:۰۸
Tysnes Sparebank 114 172.65M 114 114 114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۶
Oceanteam 4.81 172.14M 4.81 4.81 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۱۰
Sunndal Sparebank 125 169.64M 125 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۱۱
Emas Offshore Construction Pte 0.02 144.14M 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Aasen Sparebank 137 138.91M 137 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۰۸
Lillestrom Sparebank 132 132.00M 132 132 132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۷:۱۰
Induct 10.4 123.86M 10.4 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۵:۰۸
Insr Insurance 0.72 106.68M 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۳:۰۸
"Nidaros Sparebank " 92 103.83M 92 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۷:۰۸
EAM Solar 13 94.56M 13 13 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۰۹
Holand og Setskog Sparebank 120 81.86M 120 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۴:۰۸
Sino Agro Food 0.02 80.79M 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
RomReal 1.9 78.60M 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
Northern Drilling 4.17 67.11M 4.17 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
JP Kenny Petroleum 6.1 64.94M 6.1 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۵
Indre Sogn Sparebank 101 63.88M 101 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۲۰:۳۴
Havila Shipping 2.37 56.35M 2.37 2.23 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۴
Zenith Energy 0.04 49.63M 0.04 0.04 0.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۷:۳۴
Golden Energy Offshore Services 1 45.67M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Black Sea Property 2.2 36.61M 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Songa Bulk 0.598 35.17M 0.598 0.572 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۳۴
Atla Petroleum 5.64 24.85M 5.64 5.52 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۰:۳۴
LavoTv 0.01 2.12M 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Fred. Olsen Energy 1 1.46M 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی