نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1178
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 05:24:05
0 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (21.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

351
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:32
21 (5.65%)
تغییر ۳ ماهه
67 (16.03%)
تغییر ۶ ماهه
62 (15.01%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,057
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 19:02:19
66 (6.70%)
تغییر ۳ ماهه
181 (20.72%)
تغییر ۶ ماهه
322 (43.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 163.9 532.06B 163.9 162.86 163.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
DnB 181.15 280.85B 181.15 180.1 181.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Telenor 152.85 213.91B 152.85 152.45 152.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Exact Therapeutics AS 24 179.81B 24 24 25.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Yara International 426.5 112.17B 426.5 426.5 427.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Norsk Hydro 52.76 108.11B 52.76 52.76 53.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Marine Harvest 205.3 106.16B 205.3 204.5 206.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Gjensidige Forsikring 201.7 100.85B 201.7 201.7 202.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Schibsted A 381.2 89.14B 381.2 380.9 382.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Orkla 85.5 88.96B 85.5 85.5 85.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Adevinta B 130.15 88.74B 130.15 128.25 130.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Aker BP 232.3 83.63B 232.3 232.3 232.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Schibsted ASA B 331.4 77.50B 331.4 331.2 331.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
SalMar 581.2 65.72B 581.2 581.2 586.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Tomra Systems 395.9 58.44B 395.9 395.4 396.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Adevinta 0.02 53.42B 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Aker 645 47.91B 645 645 654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Leroy Seafood 74.4 44.30B 74.4 74.04 74.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Kahoot 82 39.69B 82 82 83.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Scatec Solar OL 248.6 39.36B 248.6 248.6 249.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Storebrand 83.56 39.06B 83.56 82.2 83.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
P/f Bakkafrost 648 38.26B 648 644.8 654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Kongsberg 211 37.98B 211 210.2 211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Entra ASA 193.7 35.28B 193.7 193.5 193.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Nel ASA 24.47 34.44B 24.47 24.47 25.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
TietoEVRY 277.2 32.85B 277.2 277.2 277.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۸
Nordic Semiconductor 160.3 30.61B 160.3 160.3 161.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Sparebank 1Sr 109.5 28.00B 109.5 108.9 109.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Subsea 7 86.76 25.83B 86.76 86.6 86.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Austevoll 106.5 21.59B 106.5 106.5 106.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Elkem 35.52 21.10B 35.52 35.48 35.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Vaccibody 73 20.70B 73 73 74.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Af Gruppen 188.4 19.94B 188.4 188.4 189.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Aker Horizons AS 32 19.85B 32 32 32.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Borregaard 187.4 18.67B 187.4 184.2 187.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Norwegian Finans 96.7 18.07B 96.7 96.7 97.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۷
Arendals F.Kom 315 17.29B 315 310 316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Veidekke 125.8 16.98B 125.8 125.8 126.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۷
Olav Thon Eien 161.4 16.72B 161.4 161.4 162.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۷
Meltwater 55.5 16.46B 55.5 55.5 55.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی