شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1116
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:11:09
0 (14.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

436
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:04:51
23 (5.57%)
تغییر ۳ ماهه
91 (26.38%)
تغییر ۶ ماهه
121 (38.41%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

855
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:33:06
98 (12.99%)
تغییر ۳ ماهه
66 (7.16%)
تغییر ۶ ماهه
25 (2.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Songa Bulk 0.768 45.17M - 0.768 0.778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Zenith Energy 0.077 48.11M - 0.075 0.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Okea 9 873.32M - 8.88 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Sats 20 3.46B - 19.86 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Elkem 17.65 10.26B - 17.61 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Pexip 85.9 8.28B - 85.9 86.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Zwipe 17.86 284.93M - 17.6 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Crayon 80 6.13B - 80 81.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Fjord1 43 4.30B - 43 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Hafnia 16.66 5.91B - 16.22 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Kahoot 41 14.16B - 39 41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Norbit 15.65 880.20M - 15.6 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Magseis 1.59 424.17M - 1.58 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Polight 72.9 604.95M - 72.9 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Webstep 19.2 512.13M - 19 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
FLEX LNG 52.75 2.85B - 51.6 52.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Lifecare 6.9 457.23M - 5.85 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Targovax 6.46 491.53M - 6.42 6.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Treasure 11 2.39B - 11 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
B2holding 4.57 1.87B - 4.57 4.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Bergenbio 36.2 2.71B - 34.9 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Bw Energy 17.35 4.00B - 17.35 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
TietoEVRY 271 32.14B - 269.8 272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Adevinta B 162.2 106.11B - 162.2 165.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Quantafuel 26.5 2.88B - 26.5 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Ultimovacs 44 1.34B - 42.7 44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Norske Skog 28.3 2.33B - 28.3 28.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Pareto Bank 38.1 2.66B - 38.1 38.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
PCI Biotech 48.9 1.82B - 48.8 49.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
2020 Bulkers 57.2 1.25B - 55.6 57.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Saga Tankers 0.905 240.87M - 0.9 0.905 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Self Storage 24.4 2.06B - 24.4 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Aqua Bio Tech 4.86 74.63M - 4.74 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Borr Drilling 9.3 1.03B - 9.3 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Komplett Bank 8.01 1.47B - 7.86 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
MPC Container 2.25 284.63M - 2.18 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Nordic Mining 2.3 460.16M - 2.28 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
River iGaming 7 132.10M - 7 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Northern Ocean 7.79 434.74M - 7.21 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Shelf Drilling 3.49 474.37M - 3.46 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی