شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.0968
قیمت روز
0 (0.73%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:22:04
0 (14.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

389
قیمت روز
5 (1.29%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
72 (22.71%)
تغییر ۳ ماهه
67 (20.81%)
تغییر ۶ ماهه
126 (47.91%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

722
قیمت روز
2 (0.32%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:01:20
219 (23.31%)
تغییر ۳ ماهه
146 (16.80%)
تغییر ۶ ماهه
157 (17.89%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 141.8 470.99B 140.95 140.95 141.8 6.70 4.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Telenor 154.9 222.14B 154.4 154.4 154.9 1.10 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
DnB 113.2 180.55B - 113.2 113.2 2.20 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Orkla 90.92 94.00B 90.26 90.26 90.92 2.00 2.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Yara International 340 92.45B 337.9 337.9 340 3.40 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Gjensidige Forsikring 175.6 88.25B - 175.6 175.6 1.60 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Marine Harvest 166.25 86.00B 163.05 163.05 166.25 0.99 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Adevinta 0.02 53.42B - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Adevinta B 85 53.42B - 78.3 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
Aker BP 137.5 51.01B - 137.5 137.5 9.50 7.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Schibsted A 194.85 46.81B - 194.85 194.85 2.60 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Norsk Hydro 22.51 46.05B 22.17 22.17 22.51 0.40 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Schibsted ASA B 183.3 43.48B - 183.3 183.3 4.70 2.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Tomra Systems 285.2 42.32B 280.2 280.2 285.2 2.80 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
SalMar 370.3 42.10B - 370.3 370.3 12.10 3.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Leroy Seafood 52.54 31.19B - 52.54 52.54 1.56 2.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
P/f Bakkafrost 514 30.78B - 514 514 16.00 3.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
TietoEVRY 223.6 26.11B - 223.6 223.6 0.60 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Kongsberg 131.6 23.58B - 131.6 131.6 1.40 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Entra ASA 122.4 22.38B - 122.4 122.4 1.50 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Storebrand 41.49 19.51B 41.67 41.49 41.67 0.06 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Frontline 94.3 18.70B 95.8 94.3 95.8 11.80 12.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Aker 243.2 18.47B - 243.2 243.2 11.60 5.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Subsea 7 54.48 16.43B 54.04 54.04 54.48 4.48 8.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Scatec Solar OL 129.6 16.40B - 129.6 129.6 2.80 2.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Bank BRISyariah 3600 16.25B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Af Gruppen 154 15.64B - 154 154 4.60 3.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Austevoll 75.85 15.29B - 75.85 75.85 1.85 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Sparebank 1Sr 60.05 15.29B - 60.05 60.05 0.90 1.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
TGS-NOPEC Geophysical 128.25 14.98B 127.9 127.9 128.25 11.30 9.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Nel ASA 10 12.34B - 10 10 0.02 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Veidekke 87.7 11.81B - 87.7 87.7 0.70 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Olav Thon Eien 110 11.40B - 110 110 0.50 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Grieg Seafood 99.8 11.18B - 99.8 99.8 3.70 3.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Borregaard 97.2 9.75B - 97.2 97.2 0.70 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Atea 83 9.37B - 83 83 2.80 3.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Norway Royal S 210.8 9.22B - 210.8 210.8 9.20 4.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
SAS AB 9.26 9.17B - 9.26 9.26 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Sparebank 1 78.7 9.12B - 78.7 78.7 1.80 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
Sparebank 1 SMN 67.4 8.65B - 67.4 67.4 0.60 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی