شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.0964
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:08:04
0 (15.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

389
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
64 (19.69%)
تغییر ۳ ماهه
63 (19.33%)
تغییر ۶ ماهه
127 (48.47%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:01:10
230 (24.36%)
تغییر ۳ ماهه
143 (16.71%)
تغییر ۶ ماهه
172 (19.43%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 139.25 463.51B - 139.25 141.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Telenor 153.5 221.42B - 153.5 154.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
DnB 110.65 174.86B - 110.65 113.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Orkla 89.44 93.00B - 89.44 90.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Yara International 341.5 92.56B - 337.9 341.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Gjensidige Forsikring 175.1 87.55B - 175.1 175.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Marine Harvest 163.5 84.55B - 163.05 166.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Adevinta 0.02 53.42B - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Adevinta B 85 53.42B - 78.3 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
Aker BP 139.9 50.37B - 137.5 140.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Schibsted A 190.4 45.38B - 190.4 194.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Norsk Hydro 22 45.05B - 22 22.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Tomra Systems 286 42.19B - 280.2 286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۴
Schibsted ASA B 176.6 42.09B - 176.6 183.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
SalMar 368.8 41.65B - 368.8 370.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Leroy Seafood 50.86 30.29B - 50.86 52.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
P/f Bakkafrost 507 29.99B - 507 514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
TietoEVRY 220.2 25.98B - 220.2 223.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Kongsberg 132 23.76B - 131.6 132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Entra ASA 123 22.40B - 122.4 123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Storebrand 40.54 18.93B - 40.54 41.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Frontline 95.9 18.88B - 94.3 95.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Aker 241 17.90B - 241 247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Bank BRISyariah 3600 16.25B - 3600 3600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Af Gruppen 156 16.07B - 154 157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Scatec Solar OL 126 15.84B - 126 129.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Subsea 7 52.98 15.83B - 52.98 54.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Austevoll 75.1 15.16B - 74.5 75.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
TGS-NOPEC Geophysical 127.55 14.94B - 127.55 128.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Sparebank 1Sr 58.35 14.92B - 58.35 60.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Nel ASA 9.95 12.29B - 10 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Olav Thon Eien 114 11.81B - 110 114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Veidekke 85 11.47B - 85 88.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Grieg Seafood 97.6 10.78B - 95.25 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Borregaard 93.9 9.36B - 93.9 97.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
SAS AB 9.18 9.17B - 9.18 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Atea 82.5 9.05B - 82.5 83.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Norway Royal S 206.4 8.96B - 206.4 210.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Sparebank 1 76.4 8.85B - 76.4 78.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Sparebank 1 SMN 68 8.79B - 67.4 68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی