خبر
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.095
قیمت روز
0 (0.95%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 22:08:41
0 (4.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (16.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

428
قیمت روز
1 (0.23%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:53
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
30 (7.54%)
تغییر ۶ ماهه
70 (19.55%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,136
قیمت روز
9 (0.77%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 18:19:29
33 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
130 (10.30%)
تغییر ۶ ماهه
39 (3.29%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 371.1 1.18T 366.95 363.35 371.1 1.70 0.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
DnB 177 276.35B 177.2 176.85 177.2 1.25 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Aker BP 330.5 209.62B 330.6 327.2 330.6 0.60 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Telenor 100.9 141.58B 101.5 100.9 101.5 0.95 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Norsk Hydro 61.3 125.89B 61.62 61.3 61.74 0.86 1.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Yara International 390.9 99.22B 394.6 390.9 394.8 4.20 1.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Gjensidige Forsikring 195.5 97.99B 196.3 195.5 196.6 0.50 0.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Adevinta 74.85 90.12B 75.5 74.85 75.55 0.75 1.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Var Energi 35.6 89.32B 35.52 35.17 35.6 0.18 0.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Adevinta B 152.9 82.23B 152.9 146 152.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۲۸
Orkla 76.92 76.48B 77.04 76.48 77.04 2.18 2.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Marine Harvest 138.3 72.84B 139.95 138.1 139.95 2.55 1.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Tomra Systems 201.15 59.24B 201.9 201.15 203.05 0.60 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Kongsberg 334 59.16B 337.6 333.8 337.6 2.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Aker 727 54.90B 734.5 727 734.5 12.00 1.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
AutoStore Holdings 14.4 48.02B 14.65 14.4 14.65 0.02 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
SalMar 337.2 42.49B 347.4 337.2 347.4 23.80 7.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Schibsted A 162.7 37.87B 161.7 159.6 162.7 3.70 2.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Storebrand 77.08 35.99B 77.62 77.08 77.78 0.64 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Schibsted ASA B 152.6 35.67B 150.6 150.6 152.6 3.40 2.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
TietoEVRY 247.6 29.53B 251 247.6 251 5.20 2.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Nordic Semiconductor 149.45 28.61B 151.4 149.45 152.8 2.45 1.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
P/f Bakkafrost 445.2 27.28B 448.8 445.2 453 16.40 3.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Subsea 7 91.82 26.56B 91.64 91.06 91.82 0.86 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Sparebank 1Sr 102.2 26.10B 103 102.2 104 2.30 2.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Leroy Seafood 41.34 25.30B 42.36 41.34 42.36 1.14 2.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Wilh Wilhelmsen 56.55 24.48B 56.8 55.85 56.8 1.40 2.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Frontline 108.8 24.43B 108.6 108.6 109.9 4.40 4.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Hafnia 41.75 23.79B 41.9 41.7 41.9 1.70 4.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Elkem 36.98 23.37B 36.64 36.4 36.98 0.10 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Aker Solutions OL 40.74 20.23B 40.7 40.42 40.74 0.74 1.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Nel ASA 12.31 20.12B 12.64 12.31 12.73 0.57 4.63% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Norwegian Finans 104.6 19.55B 104.6 104.6 104.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۲۹
Entra ASA 94.55 18.52B 98.5 100 98.5 7.15 7.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Olav Thon Eien 173 17.93B 178 173 181 4.50 2.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Golden Ocean 88.64 17.93B 88.6 88.44 88.64 2.64 3.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
FLEX LNG 319.4 17.26B 320.2 318.2 320.2 11.00 3.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
TGS-NOPEC Geophysical 141.9 16.38B 140.3 138.3 141.9 0.50 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Af Gruppen 142 15.15B 142.6 140.2 142.6 1.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Sparebank 1 SMN 112 14.46B 112 112 112 1.00 0.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین