شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1105
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:36:20
0 (1.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

334
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:18
6 (1.83%)
تغییر ۳ ماهه
41 (13.99%)
تغییر ۶ ماهه
73 (27.97%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

940
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:32:28
37 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
76 (8.82%)
تغییر ۶ ماهه
103 (12.31%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 178.8 710.12B - 178.8 178.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
DnB 160.55 257.51B - 160.55 160.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Telenor 166.2 249.69B - 166.2 166.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Aker BP 277.5 107.60B - 277.5 277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Norsk Hydro 30.6 99.56B - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Yara International 342 90.99B - 342 342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Marine Harvest 218.8 80.27B - 218.8 218.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Orkla 87.72 72.65B - 87.24 87.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Gjensidige Forsikring 201.02 66.85B - 201.02 201.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Schibsted A 280.3 55.83B - 280.3 280.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Schibsted ASA B 262.4 55.83B - 262.4 262.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Aker 530 46.15B - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Subsea 7 104.65 41.23B - 104.65 104.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
SalMar 461.6 38.98B - 461.6 461.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Leroy Seafood 59.88 32.92B - 59.88 60.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Storebrand 71.98 30.51B - 71.98 71.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
TGS-NOPEC Geophysical 247.9 29.90B - 247.9 247.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Tomra Systems 255.2 24.42B - 255.2 255.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
P/f Bakkafrost 675.5 22.17B - 675.5 675.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Sparebank 1Sr 101 22.12B - 101 101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Elkem 25.09 21.51B - 25.09 25.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Kongsberg 144.8 20.76B - 144.6 144.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Entra ASA 156 20.43B - 156 156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Borr Drilling 64.31 20.36B - 64.31 64.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Austevoll 91.05 20.21B - 91.05 91.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Norwegian Finans 94.55 17.21B - 94.55 94.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
DNO International 9.74 16.15B - 9.74 9.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Olav Thon Eien 170 16.03B - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Wilh Wilhelmsen 26.12 15.86B - 26.12 26.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Aker Solutions OL 20.52 15.34B - 20.52 20.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Af Gruppen 176 12.93B - 176 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Atea 125 12.76B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Petroleum Geo - Services 20 12.52B - 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Ocean Yield 48.25 11.20B - 48.25 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
Norwegian Air Shuttle 38.48 11.09B - 38.48 38.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sparebank 1 SMN 101.4 10.96B - 101.4 102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۳
Veidekke 125 10.78B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱
EVRY 38 10.72B - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۲
Golden Ocean 41.72 10.16B - 41.72 41.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Grieg Seafood 141.6 9.63B - 141.6 141.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۳۱