نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.113
قیمت روز
0 (0.53%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 00:02:26
0 (5.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

379
قیمت روز
2 (0.53%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:47
28 (7.98%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.71%)
تغییر ۶ ماهه
58 (13.27%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,149
قیمت روز
7 (0.63%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:04:54
67 (6.19%)
تغییر ۳ ماهه
153 (15.30%)
تغییر ۶ ماهه
294 (34.40%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 177.12 571.54B 176.38 176.38 177.12 0.80 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
DnB 183 281.16B 182.8 182.65 183 1.65 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Telenor 155.05 216.85B 155.45 155.05 155.45 0.10 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Adevinta B 178.35 213.91B 181 177.95 181 3.50 2.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Norsk Hydro 59.68 122.12B 59.66 59.66 59.68 0.14 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Marine Harvest 230.9 117.23B 228.5 228.5 230.9 4.20 1.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Yara International 463.5 116.92B 461.8 461.8 463.5 4.50 0.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Gjensidige Forsikring 205.9 102.79B 204.2 203.7 205.9 0.30 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Schibsted A 483.9 102.39B 482.7 478.2 483.9 15.10 3.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Schibsted ASA B 425 102.39B 422.4 418.4 425 12.40 3.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Aker BP 236 85.83B 235.9 235.9 237.5 3.00 1.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Orkla 80.38 80.61B 80.9 80.38 80.9 0.56 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Tomra Systems 526.6 76.79B 525 519.4 526.6 6.80 1.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
SalMar 595 69.18B 596.2 592 596.2 6.60 1.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Nordic Semiconductor 297 56.26B 293 293 297 2.40 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Adevinta 0.02 53.42B 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Leroy Seafood 84.5 48.96B 84.76 83.84 84.76 2.28 2.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Aker 643.5 48.18B 638.5 638.5 646 5.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Kongsberg 256.2 45.27B 257.4 256.2 257.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
P/f Bakkafrost 776 45.23B 776.6 772.2 776.6 10.00 1.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Entra ASA 221 39.81B 220.6 220.6 221.4 2.40 1.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
TietoEVRY 308.8 36.14B 309 308.8 309.8 2.80 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Storebrand 76.34 35.17B 76.36 76.34 76.36 0.86 1.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Scatec Solar OL 189.8 30.27B 189.85 189.8 192.15 0.80 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Sparebank 1Sr 117.7 29.83B 117.6 117.1 117.7 1.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Nel ASA 15.47 24.49B 16.3 15.47 16.3 1.34 8.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Austevoll 116.7 22.93B 116.8 115.7 116.8 3.10 2.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Borregaard 232 22.66B 231 226.5 232 4.50 1.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Elkem 33.22 20.86B 33.16 33.16 33.22 0.42 1.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Subsea 7 67.2 20.34B 67.12 67.12 67.6 1.14 1.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Olav Thon Eien 192.2 19.90B 192.8 192.2 192.8 0.20 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Af Gruppen 185.2 19.62B 184.6 184 185.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Norwegian Finans 103.5 19.40B 103.6 103.5 103.6 0.30 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Atea 168 18.67B 167.8 167.8 168.8 0.20 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Vaccibody 66.9 18.11B 67.3 64.2 67.3 3.70 5.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Kahoot 36.7 17.91B 36.6 36.6 37.7 1.18 3.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۷
Golden Ocean 86.5 17.33B 86.6 86.5 86.65 1.55 1.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Arendals F.Kom 314 17.12B 312 311 314 2.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
Sparebank 1 SMN 122.4 15.76B 122.2 122.2 122.4 0.60 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
SAS AB 2.09 15.48B 2.11 2.09 2.11 0.03 1.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی