نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 04:06:07
0 (1.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

383
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:49
25 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
65 (20.44%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

928
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 20:03:56
76 (8.92%)
تغییر ۳ ماهه
98 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
44 (4.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 141.75 471.83B - 140.3 141.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
DnB 161.25 250.00B - 159.95 161.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Telenor 149.85 209.71B - 149.85 150.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Gjensidige Forsikring 194.9 97.45B - 193.9 194.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Adevinta B 136.6 96.12B - 134.8 137.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Yara International 357.9 95.49B - 354.6 358.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Marine Harvest 179.25 92.69B - 178.8 180.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Orkla 86.16 89.59B - 85.84 86.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Schibsted A 353.1 82.69B - 352.3 362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Norsk Hydro 37.65 77.09B - 37.55 37.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Schibsted ASA B 324.8 76.06B - 316.6 324.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Aker BP 197.9 71.25B - 196.4 197.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Tomra Systems 369.9 54.63B - 369.9 371.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
SalMar 482 54.43B - 479.8 485.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Adevinta 0.02 53.42B - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Scatec Solar OL 275.6 38.51B - 273 275.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Aker 498.4 37.04B - 495 498.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Leroy Seafood 56.84 33.85B - 56.64 56.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
TietoEVRY 284 33.44B - 283.2 284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Nel ASA 23.38 33.16B - 23.2 24.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
P/f Bakkafrost 560.5 33.15B - 559 576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Entra ASA 179.6 32.71B - 178.8 179.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Kongsberg 167.6 30.17B - 167.6 169.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Storebrand 63.98 29.90B - 63.56 63.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Kahoot 62.5 28.21B - 61.7 63.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Subsea 7 84.46 25.10B - 83.58 84.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Nordic Semiconductor 123.6 23.83B - 123.2 126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Sparebank 1Sr 87.25 22.31B - 86.65 87.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
TGS-NOPEC Geophysical 124 21.98B - 122 124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۰۸
Af Gruppen 170.4 17.89B - 169.8 170.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Veidekke 131.8 17.79B - 131.8 132.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Vaccibody 60.5 17.47B - 60.5 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Austevoll 83 16.75B - 82.7 83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Elkem 28.82 16.75B - 28.28 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۷
Olav Thon Eien 160.5 16.63B - 155 160.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Link Mobility 48.62 13.27B - 48.02 48.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Borregaard 132.6 13.21B - 132.2 132.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Norwegian Finans 70 13.07B - 69.5 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Atea 115.2 12.67B - 115 116.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۷
Sparebank 1 SMN 94.9 12.27B - 94.6 95.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی