نیجریه
نیجریه

نایرای نیجریه / دلار

0.0024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 14:15:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.69%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,582
قیمت روز
8 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:02:32
48 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
86 (5.78%)
تغییر ۶ ماهه
555 (53.95%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Skye Bank 0.77 10.69B 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
Vitafoam Nig 9 9.38B 8.85 8.75 9 0.30 3.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
Fidson 5.28 7.92B 5 5 5.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۸
Glaxosmith 6.4 7.65B 6.25 6.25 6.4 0.15 2.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۸
Unitybank 0.58 6.78B 0.6 0.58 0.6 0.02 3.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۸
Maybaker 4.45 4.36B 4.5 4.39 4.5 0.10 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
Mrs 11.05 2.81B 11 11 11.05 0.90 8.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۸
Uac-Prop 0.82 2.13B 0.83 0.82 0.83 0.03 3.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۸
Berger Paints 6.7 1.94B 6.7 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۱۰
Ncr Nig 2.05 221.40M 2.05 2.05 2.05 0.44 21.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۰۸
University Pre 1.28 - 1.28 1.28 1.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۱۳
Guinea Insurance PLC 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Tourist Company of Nigeria 2.84 - 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۶:۰۶
Uniondac 0.28 - 0.28 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۰۸
Thomaswy 0.35 - 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۱۳
Rtbriscoe 0.2 - 0.2 0.2 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۰۵
Veritas Kapital 0.2 - 0.2 0.2 0.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۱۳
Omatek Ventures 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۱۰
Deap Capital Management Trust 0.2 - 0.2 0.2 0.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۱۳
Afrinsure 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۷
Nigerian Enamelware PLC 17.95 - 17.95 17.95 19.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۱۳
Abbey Mortgage Bank 1.05 - 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۸:۰۷
Global Spectrum Energy Services 4.15 - 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۲:۰۸
Union Dicon Salt 8.95 - 8.95 8.95 9.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۱۵
Airtel Africa 837 - 837 837 838 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۰۷
Multverse 0.2 - 0.2 0.2 0.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Nigerian Enrgy Setr Plc 497 - 497 497 552.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۵:۱۷
Arbico 1.03 - 1.03 1.03 1.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
Aluminum Ex 7 - 7 6.6 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۲۱
Daarcomm 0.2 - 0.2 0.2 0.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۱۸
Nigerins 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۷:۰۸
Univinsure 0.2 - 0.2 0.2 0.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۱۸
Jaiz Bank 0.59 - 0.62 0.59 0.62 0.04 6.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۱:۰۹
Unhomes 3.02 - 3.02 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
Afromedia PLC 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۱۲
Nigeria-German Chem 3.62 - 3.62 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Unic Insurance 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Asosavings 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
U T C Nig 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Niwicable 0.5 - 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی