شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:50:06
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

894
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:01:10
292 (24.65%)
تغییر ۳ ماهه
213 (19.26%)
تغییر ۶ ماهه
456 (33.81%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 116.8 1.99T - 113 116.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Nestle Nig 765 606.38B - 764.9 765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
Guaranty Bnk 17.3 509.16B - 17.3 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Seplat Petroleum Development 490.1 379.49B - 490.1 490.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۶
Zenithbank 11.25 353.21B - 11.05 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Stanbicibtc Hl 23.8 240.71B - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Union Bank LG 6.6 192.20B - 6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Nig Brew 22.5 179.93B - 22.5 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Uba 4.85 175.96B - 4.85 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Access Bank 5.5 159.10B - 5.5 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Fbn Holdings 3.7 132.81B - 3.7 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Dangsugar 9.4 112.80B - 9 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Dangote Flour Mills 22.25 111.25B - 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
ETI 3.95 97.68B - 3.95 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Flourmill Nig 20.2 57.61B - 19 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Unilever Nig 10 57.45B - 10 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
Mobil Oil 159 57.33B - 147 159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Okomuoil 55 52.47B - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Wapco 9 50.18B - 8.9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Fidelitybk 1.7 49.24B - 1.7 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Guiness Nig 22 48.19B - 21 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Intbrew 5 42.98B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Presco 32.85 32.85B - 32.85 32.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Total Nig 95.3 32.36B - 93 95.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Sterlnbnk 1.11 31.96B - 1.02 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Betaglas 63 31.50B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۷:۲۴
Firstcity Bnk 1.46 28.91B - 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Jberger 21.05 27.79B - 21.05 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Transcorp 0.65 26.42B - 0.63 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۵۸
Oando Plc 2.09 25.98B - 2.05 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Nascon 9.25 24.51B - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۱:۰۱
Ccnn 18.1 22.75B - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Uacn Prop 6.75 19.45B - 6.7 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Wemabank 0.48 18.52B - 0.48 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Pz Cussons LG 4.4 17.47B - 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۵۴
Forte Oil Plc 12.45 16.25B - 12.45 12.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۶:۵۷
Cap LG 21.35 14.95B - 21 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
Cadbury Nig 7 13.15B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
United Capital 2.1 12.60B - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۵۲
Skye Bank 0.77 10.69B - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۳۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی