نیجریه
نیجریه

نایرای نیجریه / دلار

0.0024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 15:52:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.69%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,648
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:04:23
70 (4.41%)
تغییر ۳ ماهه
73 (4.25%)
تغییر ۶ ماهه
595 (56.45%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 243.3 4.15T 243.3 243.3 246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
MTN Nigeria Com 163.6 3.32T 163.6 163 163.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۱۹
Nestle Nig 1386 1.10T 1386 1386 1386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۷:۱۸
Guaranty Bnk 29.3 862.33B 29.3 29.3 29.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Zenithbank 24.5 769.21B 24.5 24.5 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Nig Brew 56 447.83B 56 56 56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Stanbicibtc Hl 42 424.77B 42 41.15 42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Seplat Petroleum Development 740 330.03B 740 740 769.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Uba 7.7 279.35B 7.7 7.7 7.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Access Bank 9.3 269.03B 9.3 9.25 9.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Fbn Holdings 7.45 267.42B 7.45 7.45 7.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Dangsugar 18.5 222.00B 18.5 18.35 18.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Union Bank LG 5.4 157.25B 5.4 5.4 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
ETI 5.35 132.31B 5.35 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Wapco 22.85 127.41B 22.85 22.85 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Dangote Flour Mills 22.25 111.25B 22.25 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Okomuoil 105 100.16B 105 105 105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Flourmill Nig 30.7 87.56B 30.7 30.7 30.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Unilever Nig 14.25 81.87B 14.25 14.25 14.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Mobil Oil 215.8 77.82B 215.8 215.8 215.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Fidelitybk 2.41 69.80B 2.41 2.41 2.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Total Nig 204.2 69.33B 204.2 204.2 206.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Presco 69 69.00B 69 68.5 69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Guiness Nig 31.15 68.23B 31.15 31.15 31.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Oando Plc 5.26 65.39B 5.26 5.26 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Firstcity Bnk 3.02 59.80B 3.02 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Sterlnbnk 1.54 44.34B 1.54 1.54 1.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Intbrew 5.1 43.84B 5.1 5.1 5.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
United Capital 6.9 41.40B 6.9 6.85 6.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Transcorp Hotels 3.92 40.15B 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nascon 14.9 39.48B 14.9 14.75 14.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Transcorp 0.93 37.80B 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Custodian Allied 6.35 37.35B 6.35 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Wemabank 0.85 32.79B 0.85 0.8 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Mansard Ins 0.9 32.11B 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Uacn Prop 11 31.69B 11 11 11.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Jberger 22.7 29.96B 22.7 22.7 22.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Betaglas 50.1 25.05B 50.1 50 50.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۱۹
Pz Cussons LG 6 23.82B 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Forte Oil Plc 17.75 23.16B 17.75 17.75 17.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی