نیجریه
نیجریه

نایرای نیجریه / دلار

0.0026
قیمت روز
0 (7.69%)
تغییر روزانه
۳۰ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 15:52:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,478
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 18:03:59
394 (36.31%)
تغییر ۳ ماهه
373 (33.70%)
تغییر ۶ ماهه
340 (29.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 189.2 3.22T - 189.2 189.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Nestle Nig 1400 1.11T - 1390 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Guaranty Bnk 34.1 1.00T - 33.9 34.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Zenithbank 24 753.52B - 24 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Stanbicibtc Hl 44.9 454.10B - 43.8 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Nig Brew 54.5 435.83B - 54.5 56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Seplat Petroleum Development 420 379.49B - 420 429.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Uba 8.35 302.93B - 8.3 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Fbn Holdings 7.3 262.03B - 7.3 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Access Bank 8.65 250.23B - 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Dangsugar 19.5 234.00B - 19.5 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Union Bank LG 5.4 157.25B - 5.4 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
ETI 6.1 150.86B - 6.05 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Wapco 22.8 127.13B - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Dangote Flour Mills 22.25 111.25B - 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Okomuoil 88 83.94B - 86 88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Flourmill Nig 27 77.01B - 26.7 27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Unilever Nig 13.3 76.41B - 13.3 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Fidelitybk 2.6 75.30B - 2.6 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Presco 69.9 69.90B - 69.9 70.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Mobil Oil 188.5 67.97B - 188.5 188.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Firstcity Bnk 3.06 60.59B - 3.06 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Intbrew 7 60.17B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Sterlnbnk 1.94 55.85B - 1.93 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Total Nig 130.5 44.31B - 130.5 130.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Nascon 16 42.39B - 16 16.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Transcorp 1 40.65B - 0.97 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۰
Guiness Nig 18.15 39.76B - 18.15 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Oando Plc 2.89 35.93B - 2.72 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Betaglas 60 30.00B - 54 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
United Capital 4.56 27.36B - 4.5 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Wemabank 0.7 27.00B - 0.7 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Jberger 18.15 23.96B - 17.75 18.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Ccnn 18.1 22.75B - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Uacn Prop 7.3 21.03B - 7.1 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Pz Cussons LG 4.8 19.06B - 4.8 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Cadbury Nig 9.05 17.00B - 9.05 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Forte Oil Plc 13 16.97B - 13 14.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Cap LG 19.95 13.97B - 19.95 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
Conoil 19.1 13.25B - 18.8 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی