نیجریه
نیجریه

نایرای نیجریه / دلار

0.0024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 14:15:10
0 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.69%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,546
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 18:31:46
101 (6.13%)
تغییر ۳ ماهه
334 (27.57%)
تغییر ۶ ماهه
637 (70.14%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 219 3.73T 219 219 219 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Nestle Nig 1445 1.15T 1445 1445 1445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Guaranty Bnk 28.8 847.62B 28.8 28.8 28.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Zenithbank 21.95 689.15B 21.95 21.95 21.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Stanbicibtc Hl 48.1 486.47B 48.1 48.1 48.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Nig Brew 50.8 406.24B 50.8 50.8 50.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Seplat Petroleum Development 549.4 379.49B 549.4 549.4 549.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Fbn Holdings 7.3 262.03B 7.3 7.2 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Uba 7 253.96B 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۶:۰۷
Access Bank 8.05 232.87B 8.05 8.05 8.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Dangsugar 16.75 201.00B 16.75 16.75 16.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Union Bank LG 4.9 142.69B 4.9 4.9 4.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
ETI 5 123.65B 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Wapco 20.9 116.53B 20.9 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Dangote Flour Mills 22.25 111.25B 22.25 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Flourmill Nig 30.7 87.56B 30.7 30.3 30.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Okomuoil 90 85.85B 90 89 90 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Mobil Oil 215.8 77.82B 215.8 215.8 215.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Unilever Nig 13 74.69B 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Fidelitybk 2.49 72.12B 2.49 2.47 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Presco 67.6 67.60B 67.6 67.6 67.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Guiness Nig 29.7 65.05B 29.7 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۶
Firstcity Bnk 2.92 57.82B 2.92 2.82 2.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Intbrew 5.7 49.00B 5.7 5.6 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۸
Sterlnbnk 1.59 45.78B 1.59 1.57 1.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Total Nig 131 44.48B 131 131 138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Nascon 14.95 39.61B 14.95 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Oando Plc 3.1 38.54B 3.1 3.1 3.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Transcorp 0.8 32.52B 0.8 0.79 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
United Capital 5.4 32.40B 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۶
Uacn Prop 9.25 26.65B 9.25 9.25 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Jberger 20 26.40B 20 19.5 20 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Betaglas 50 25.00B 50 50 50 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Ccnn 18.1 22.75B 18.1 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Wemabank 0.58 22.37B 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Pz Cussons LG 4.8 19.06B 4.8 4.8 4.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Forte Oil Plc 14.55 18.99B 14.55 14.3 14.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Cap LG 22.8 15.96B 22.8 22.8 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Cadbury Nig 8 15.03B 8 7.95 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Conoil 18.7 12.98B 18.7 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی