خبر
نیجریه
نیجریه

نایرای نیجریه / دلار

0.0024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت 14:32:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

2,628
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:26
482 (22.43%)
تغییر ۳ ماهه
606 (29.97%)
تغییر ۶ ماهه
859 (48.59%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 319 5.36T 319 315 319 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
MTN Nigeria Com 239.6 5.00T 239.6 239 240 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Airtel Africa 1800 4.32T 1800 1800 1814.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
BUA Foods 179.1 3.58T 179.1 179.1 180.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
BUA Cement 91 3.27T 91 91 96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Zenithbank 35.35 1.10T 35.35 35.2 35.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Geregu Power 359.7 997.50B 359.7 359.4 359.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Nestle Nig 1130 911.55B 1130 1130 1145 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Fbn Holdings 23.85 856.10B 23.85 23.85 23.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Stanbicibtc Hl 62 855.16B 62 61 64.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Guaranty Bnk 39.1 833.03B 39.1 39 39.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Uba 22.6 769.49B 22.6 21.9 22.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Seplat Petroleum Development 2120 747.17B 2120 2120 2310.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Dangsugar 55.3 697.23B 55.3 55.3 57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Access Holdings 20.4 695.39B 20.4 20 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
ETI 20.75 510.30B 20.75 20.7 20.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Wapco 29.7 476.79B 29.7 29.7 29.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Transcorp Hotels 39.96 454.77B 39.96 39.96 42.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Nig Brew 37.05 380.73B 37.05 37 37.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Access Bank 10 345.68B 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ ساعت ۲۳:۱۰
Fidelitybk 9.15 292.91B 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۵۹
Transcorp 6.83 277.22B 6.83 6.83 6.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Okomuoil 239.9 228.94B 239.9 237.4 239.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Union Bank LG 6.7 196.07B 6.7 6.65 6.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۵۷
Presco 188.7 189.90B 188.7 183.5 188.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Guiness Nig 64.8 148.73B 64.8 62.1 64.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Nascon 53.5 143.07B 53.5 52.65 53.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Firstcity Bnk 6.95 136.64B 6.95 6.9 6.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Total Nig 347 130.72B 347 346.6 360 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Oando Plc 10.2 128.67B 10.2 10.2 9.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Flourmill Nig 31.05 127.32B 31.05 31.05 31.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Intbrew 4.5 120.88B 4.5 4.26 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۴۹
Sterlnbnk 3.88 109.40B 3.88 3.82 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
United Capital 17.95 108.00B 17.95 17.9 18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Pz Cussons LG 25.6 101.64B 25.6 22.5 25.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Notore Chemical Industries 68.75 100.75B 68.75 68.75 68.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۴۹
Chapel Hill Denham Management 114 92.46B 114 109 115 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Unilever Nig 14.5 85.60B 14.5 14.5 14.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
Wemabank 5.35 68.79B 5.35 5.28 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۲:۱۱
Conoil 78.1 60.03B 78.1 78.1 82.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۲۰
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین