شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:29:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:32:28
249 (23.32%)
تغییر ۳ ماهه
157 (13.53%)
تغییر ۶ ماهه
88 (6.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 172.8 4226.05B - 172.5 172.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Guaranty Bnk 32.45 1297.92B - 32.2 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Nestle Nig 1330 1243.04B - 1330 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Nig Brew 52 1054.57B - 52 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Zenithbank 22 847.71B - 21.7 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Stanbicibtc Hl 41.05 492.42B - 41.05 41.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
ETI 7.5 482.24B - 7.45 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Seplat Petroleum Development 600 450.16B - 600 601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Intbrew 9 431.70B - 8.9 9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fbn Holdings 7.4 421.77B - 7.25 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Wapco 16.8 398.54B - 16.75 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Uba 8.75 351.47B - 8.5 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Access Bank 10.1 328.33B - 10.1 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Unilever Nig 18.2 272.93B - 18.2 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Dangsugar 13.95 228.00B - 13.95 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Guiness Nig 30.9 212.36B - 30.5 30.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Union Bank LG 6.05 182.00B - 6.05 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Pz Cussons LG 6 89.34B - 5.95 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Oando Plc 3.66 82.67B - 3.66 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Flourmill Nig 23 78.99B - 22.6 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Okomuoil 69.5 78.61B - 66.05 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Presco 50 75.00B - 50 52.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelitybk 2.2 72.73B - 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Total Nig 117 69.78B - 117 120 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Transcorp 1.05 69.11B - 1.03 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Mobil Oil 137 60.31B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Nascon 15 52.02B - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Forte Oil Plc 20 48.78B - 19.6 20 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Uacn Prop 10.55 48.69B - 10.45 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Firstcity Bnk 1.96 48.52B - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Diamond Bank 2.42 48.17B - 2.42 2.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Sterlnbnk 1.9 47.79B - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Dangote Flour Mills 22.4 42.75B - 22 22.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Betaglas 57.95 37.75B - 57.95 61.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Jberger 20.15 35.26B - 20.15 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Wemabank 0.73 35.10B - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۳
Ccnn 18.1 30.16B - 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۲۰:۰۲
Cap LG 27.5 26.37B - 26.65 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Cadbury Nig 10.1 23.48B - 10 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Glaxosmith 5.9 23.42B - 5.9 6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳