نیجریه
نیجریه

نایرای نیجریه / دلار

0.0024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 15:52:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.69%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,707
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۰
ساعت 18:11:31
88 (5.47%)
تغییر ۳ ماهه
144 (9.23%)
تغییر ۶ ماهه
229 (15.49%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 252 4.28T 252 252 253.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
MTN Nigeria Com 171 3.87T 171 171 175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۱۵
Airtel Africa 950 2.56T 950 950 950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵:۴۹
BUA Cement 67.05 2.52T 67.05 67.05 67.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۷:۴۵
Nestle Nig 1395 1.11T 1395 1350 1395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Zenithbank 24 753.52B 24 24 24.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Guaranty Bnk 24.6 538.59B 24.6 24.6 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Stanbicibtc Hl 38 492.37B 38 38 38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Fbn Holdings 12 430.74B 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Wapco 25 402.69B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Nig Brew 47.25 377.95B 47.25 47.25 47.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Access Bank 9 313.56B 9 9 9.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Uba 8 290.24B 8 8 8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Seplat Petroleum Development 655 259.96B 655 645 655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
ETI 8 201.66B 8 8 8.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Dangsugar 16.4 199.21B 16.4 16.2 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Union Bank LG 4.75 139.01B 4.75 4.75 4.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Okomuoil 133 126.87B 133 133 133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Intbrew 4.7 126.25B 4.7 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Flourmill Nig 28.5 116.86B 28.5 28.5 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Dangote Flour Mills 22.25 111.25B 22.25 22.25 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Notore Chemical Industries 61.5 100.75B 61.5 61.5 62.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ساعت ۱۷:۴۲
Presco 85 85.00B 85 85 85.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Guiness Nig 36.3 79.51B 36.3 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Mobil Oil 215.8 77.82B 215.8 215.8 215.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Unilever Nig 13.2 75.83B 13.2 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Fidelitybk 2.51 72.99B 2.51 2.51 2.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Total Nig 200 67.90B 200 199 200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Transcorp Hotels 5.9 60.43B 5.9 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۵۱
Oando Plc 4.66 59.30B 4.66 4.66 4.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Firstcity Bnk 2.99 59.21B 2.99 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
United Capital 9.7 58.20B 9.7 9.65 9.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Custodian Allied 7.8 45.88B 7.8 7.8 8.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Sterlnbnk 1.5 42.03B 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Transcorp 0.96 39.02B 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Nascon 14.15 37.49B 14.15 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Jberger 23 36.80B 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Wemabank 0.8 30.86B 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Honyflour 3.8 30.13B 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Aiico 0.82 30.02B 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی