شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

867
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:33:52
30 (3.56%)
تغییر ۳ ماهه
10 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
107 (14.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 25.77 252.70B - 25.77 25.77 0.05 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Royal Dutch Shell A 25.42 247.85B - 25.42 25.42 0.04 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Unilever NV DRC 53.56 138.24B - 53.56 53.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۳۱
Unilever 51.88 138.24B - 51.88 51.88 0.16 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ASML Holding 261.75 71.90B - 261.75 261.75 1.45 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Heineken 98.26 49.31B - 98.26 98.26 0.56 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ING Groep 10.07 47.89B - 10.07 10.07 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Relx NV 18.44 37.59B - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۳۳
Philips 43.38 34.14B - 43.38 43.38 0.13 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Unibail Rodamco 127 25.65B - 127 127 0.40 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Ahold Delhaize 22.46 25.27B - 22.46 22.46 0.06 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ArcelorMittal 13.95 25.15B - 13.95 13.95 0.08 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Heineken 89.35 23.68B - 89.35 89.35 0.70 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Akzo Nobel 86.45 18.50B - 86.45 86.45 0.07 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Coca-Cola EU Partners 48.35 16.89B - 48.35 48.35 0.15 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
DSM NV 110.6 15.52B - 110.6 110.6 0.55 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Wolters Kluwer 69 13.95B - 69 69 0.16 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Adyen 826 13.49B - 826 826 10.20 1.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Robeco Global 59 12.14B - 59 59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hal Trust 145 11.74B - 145 145 0.20 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
NN Group NV 32.09 11.71B - 32.09 32.09 0.11 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Aegon 3.75 10.68B - 3.75 3.75 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ABN AMRO 15.87 10.45B - 15.87 15.87 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
KPN NV 2.696 9.68B - 2.696 2.696 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Randstad 53.46 9.17B - 53.46 53.46 0.08 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ASR Nederland 33.85 5.09B - 33.85 33.85 0.20 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vopak NV 47.9 5.02B - 47.9 47.9 0.28 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
OCI NV 15.47 4.81B - 15.47 15.47 0.15 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Core Laboratories 32.8 4.78B - 32.8 32.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Altice NV B 5.93 4.71B - 5.93 5.93 0.03 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Altice NV 5.95 4.71B - 5.95 5.95 0.05 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Grandvision BV 27.72 4.68B - 27.72 27.72 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Gemalto 51.25 4.52B - 51.2 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۲
NEPI Rockcastle 7.6 4.45B - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Aalberts Industries 40.08 4.44B - 40.08 40.08 0.44 1.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Galapagos 209.2 4.02B - 209.2 209.2 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
VEON 2.39 3.76B - 2.39 2.39 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Boskalis Westminster 21.86 3.24B - 21.86 21.86 0.09 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Pershing Square 19.66 3.08B - 19.66 19.66 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Aperam 26.88 3.06B - 26.88 26.88 0.20 0.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳