شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

777
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 19:31:12
22 (2.71%)
تغییر ۳ ماهه
93 (13.60%)
تغییر ۶ ماهه
61 (7.30%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Unilever 51.04 133.56B - 50.7 51.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
ASML Holding 307.2 128.97B - 302.75 307.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Prosus 77.9 128.66B - 76.98 77.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Royal Dutch Shell B 10.61 86.88B - 10.61 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Royal Dutch Shell A 11.13 86.88B - 11.12 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Adyen 1595.5 48.27B - 1592.5 1595.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Heineken 74.72 43.00B - 74.64 75.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Relx PLC 18.95 36.69B - 18.68 18.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Philips 38.57 35.08B - 38.12 38.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Ahold Delhaize 25.55 27.26B - 25.52 25.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
DSM NV 134.35 23.17B - 133.5 135.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
ING Groep 5.9 23.00B - 5.9 6.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Wolters Kluwer 73.18 19.41B - 72.54 73.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Heineken 65.35 19.04B - 65.25 65.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Jde Peets 35.31 17.85B - 35.31 35.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Akzo Nobel 83.78 15.97B - 83.62 84.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Coca-Cola EU Partners 33.1 15.12B - 32.85 33.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Takeaway Com 94.4 14.04B - 94.4 94.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Hal Trust 110.8 12.23B - 110.2 111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
ArcelorMittal 10.31 10.43B - 10.24 10.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
NN Group NV 30.95 9.65B - 30.95 31.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
KPN NV 2.01 8.43B - 2.007 2.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Randstad 42.83 7.85B - 42.27 42.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Galapagos 118.3 7.72B - 117.2 118.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
ABN AMRO 6.76 6.36B - 6.75 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Vopak NV 48.96 6.19B - 48.88 49.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Grandvision BV 23.65 6.00B - 23.5 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
ASM 120 5.88B - 119 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
IMCD NV 100.6 5.28B - 100.05 100.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Pershing Square 25.2 4.99B - 24.85 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Altice NV B 4.11 4.91B - 4.11 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Altice NV 4.12 4.91B - 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۳
Eurocommercial Properties 8.84 4.37B - 8.76 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Unibail Rodamco 30.27 4.19B - 30.27 31.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Aegon 2.05 4.19B - 2.05 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
ASR Nederland 27.96 3.93B - 27.96 28.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
Philips Lighting 29.98 3.80B - 29.57 29.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Aalberts Industries 29.33 3.24B - 29.33 30.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۴
Marel hf 4.15 3.10B - 4.11 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۰:۳۴
NEPI Rockcastle 3.1 2.91B - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی