هلند
هلند

AEX Volatility

1,022
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:41
95 (10.24%)
تغییر ۳ ماهه
198 (24.03%)
تغییر ۶ ماهه
308 (43.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASML Holding 535.5 223.04B 535.5 533.9 535.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Prosus 94.49 153.51B 94.49 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Royal Dutch Shell A 16.33 127.50B 16.33 16.3 16.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Royal Dutch Shell B 15.52 127.50B 15.52 15.48 15.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Unilever 47.7 124.82B 47.7 47.65 47.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Adyen 1989.2 60.38B 1989.2 1989.2 1989.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
Heineken 91.76 52.83B 91.76 91.18 91.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Philips 50.83 46.01B 50.83 50.71 50.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Relx PLC 22.21 42.47B 22.21 22.17 22.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
ING Groep 10.45 40.76B 10.45 10.45 10.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
ArcelorMittal 24.48 26.46B 24.48 24.28 24.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
DSM NV 149.5 25.75B 149.5 147.5 149.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Ahold Delhaize 23.82 25.23B 23.82 23.82 23.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Heineken 78.9 22.73B 78.9 78.9 79.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Coca-Cola EU Partners 44.94 20.63B 44.94 44.46 45.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Wolters Kluwer 76.12 19.98B 76.12 76.12 76.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Akzo Nobel 98.64 18.73B 98.64 97.94 98.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Hal Trust 147.4 16.28B 147.4 147.4 148.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Jde Peets 31.77 15.93B 31.77 31.77 31.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
ASM 269.5 13.13B 269.5 269 272.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
NN Group NV 42.22 13.12B 42.22 42.03 42.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Takeaway Com 83.45 12.41B 83.45 83.1 83.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
KPN NV 2.857 11.99B 2.857 2.843 2.871 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Randstad 63.5 11.64B 63.5 63.3 63.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Eurocommercial Properties 20.26 10.01B 20.26 20.26 20.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
ABN AMRO 10.54 9.91B 10.54 10.49 10.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Unibail Rodamco 69.76 9.66B 69.76 69.42 71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Inpost 16.65 8.33B 16.65 16.03 16.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Aegon 3.985 8.20B 3.985 3.985 4.015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Pershing Square 38.1 7.78B 38.1 38.1 38.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
IMCD NV 123.45 7.02B 123.45 122.15 123.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Grandvision BV 26.75 6.79B 26.75 26.75 26.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Altice NV 5.34 6.38B 5.34 5.34 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۰۹
Altice NV B 5.33 6.36B 5.33 5.26 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۷
Philips Lighting 45.45 5.71B 45.45 44.92 45.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
BE Semiconductor 78.06 5.69B 78.06 77.28 78.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
ASR Nederland 38.42 5.30B 38.42 38.42 38.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Vopak NV 41.73 5.23B 41.73 41.66 41.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Aalberts Industries 44.29 4.90B 44.29 43.86 44.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Marel hf 5.88 4.44B 5.88 5.88 5.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی