نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

665
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:47
132 (16.56%)
تغییر ۳ ماهه
43 (6.07%)
تغییر ۶ ماهه
157 (30.91%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,165
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 03:01:38
104 (9.83%)
تغییر ۳ ماهه
127 (12.26%)
تغییر ۶ ماهه
109 (8.56%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia Breweries 3300 681.55B - 3300 3300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Capricorn Investment 1299 665.24B - 1299 1299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
FNB Namibia Holdings 2308 603.42B - 2308 2308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Firstrand 4668 370.01B - 4668 4668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Oryx Properties 1649 134.95B - 1649 1649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۲۳:۰۶
Sanlam Ltd 5584 126.16B - 5498 5584 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۶
Standard Bank Grp 12186 106.61B - 12186 12186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Shoprite Holdings 12793 69.32B - 12793 12793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Barloworld 7011 66.06B - 7011 7011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Nedbank Group 12141 58.57B - 12141 12141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۶
Old Mutual 1169 58.56B - 1169 1169 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Investec Ltd 3899 56.87B - 3803 3899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۷
Santam 24241 28.52B - 24241 24241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Mmi Holdings 1579 22.66B - 1579 1579 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۶
Agra Ltd 169 17.27B - 169 169 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۲۳:۰۶
Truworths Int 3593 15.36B - 3593 3593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
PSG Konsult Ltd 880 11.75B - 880 880 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Nictus Holdings Namibia 159 8.50B - 159 159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۲۳:۰۶
Oceana 6525 7.72B - 6510 6525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۷
Afrox 2448 7.53B - 2445 2448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۷
Vukile 717 6.74B - 700 717 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۷
Trustco Group Holdings 400 4.85B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Paladin Energy 193 3.68B - 193 193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Deep Yellow 482 1.19B - 482 482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Bannerman Resources 54 600.60M - 54 54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Anglo American 46944 591.64M - 46944 46944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۳
Nictus 0.02 31.53M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bidvest Namibia 0.02 4.66M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Clover 2494 42.22K - 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 302 - - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی