شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0687
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:02:40
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

545
قیمت روز
6 (1.11%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:42
20 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
66 (13.78%)
تغییر ۶ ماهه
124 (29.45%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,283
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:04:54
23 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.41%)
تغییر ۶ ماهه
77 (5.68%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 38888 414.00B - 38888 38888 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Firstrand 6038.67 360.99B - 6038.67 6038.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Standard Bank Grp 16356.47 314.64B - 16356.47 16356.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Sanlam Ltd 7524 155.99B - 7524 7524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Old Mutual 1759 139.44B - 1759 1759 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Shoprite Holdings 12054 130.12B - 12054 12054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Nedbank Group 19952 124.53B - 19952 19952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Investec Ltd 8439 100.50B - 8439 8439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Barloworld 9601 37.60B - 9601 9601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Truworths Int 4422 34.06B - 4422 4422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Santam 27979.26 32.78B - 27979.26 27979.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Mmi Holdings 2068 27.98B - 2068 2068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Vukile 1820.42 15.34B - 1820.42 1820.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
PSG Konsult Ltd 906 12.93B - 906 906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
FNB Namibia Holdings 3341 11.90B - 3341 3341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Oceana 6380 10.68B - 6380 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Afrox 2200 10.16B - 2200 2200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۴
Namibia Breweries 4800 9.19B - 4800 4800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Capricorn Investment 1519 8.61B - 1519 1519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Trustco Group Holdings 570 7.37B - 570 570 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Paladin Energy 87 3.20B - 87 87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۷
Clover 2494 3.12B - 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bidvest Namibia 1050 1.63B - 1050 1050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۴:۰۳
Oryx Properties 1950 1.32B - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۳
Deep Yellow 261 687.54M - 261 261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Bannerman Resources 35 518.45M - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Agra Ltd 160 151.20M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۰۱
Nictus Holdings Namibia 160 95.14M - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۹:۰۱
Nictus 130 39.76M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Xemplar Energy New 48 6.55M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 291 - - 291 291 3.00 1.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳