شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:29:34
0 (4.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.82%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

716
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:01:18
194 (37.16%)
تغییر ۳ ماهه
173 (31.86%)
تغییر ۶ ماهه
284 (65.74%)
نوسان سالیانه

NSX Local

931
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:01:16
353 (27.51%)
تغییر ۳ ماهه
333 (26.33%)
تغییر ۶ ماهه
438 (32.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FNB Namibia Holdings 3338 893.23B - 3338 3338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۵
Namibia Breweries 4000 826.12B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Capricorn Investment 1525 780.98B - 1525 1525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Firstrand 3770 392.27B - 3770 3770 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Oryx Properties 1848 151.24B - 1848 1848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۵
Standard Bank Grp 10591 115.59B - 10591 10591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Sanlam Ltd 5419 113.92B - 5419 5419 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Barloworld 6154 70.35B - 6154 6154 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Shoprite Holdings 12280 68.76B - 12280 12280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Investec Ltd 3632 60.46B - 3632 3632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Old Mutual 1161 57.10B - 1161 1161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Nedbank Group 10125 53.41B - 10125 10125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Santam 27215 30.56B - 27215 27215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Mmi Holdings 1541 23.23B - 1541 1541 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Agra Ltd 163 16.65B - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Truworths Int 2775 13.01B - 2775 2775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
PSG Konsult Ltd 735 10.24B - 735 735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Nictus Holdings Namibia 160 8.55B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Oceana 5524 6.47B - 5524 5524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Vukile 606 6.30B - 606 606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Afrox 1746 5.25B - 1746 1746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Trustco Group Holdings 310 3.75B - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Paladin Energy 69 1.69B - 69 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Anglo American 31632 711.38M - 31632 31632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Deep Yellow 293 649.16M - 293 293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۵۸
Bannerman Resources 38 460.32M - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۸
Nictus 0.02 48.10M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bidvest Namibia 0.02 4.66M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Clover 2494 42.22K - 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 302 - - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲:۱۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی