شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

797
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:32
47 (6.27%)
تغییر ۳ ماهه
243 (43.86%)
تغییر ۶ ماهه
292 (57.82%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:02:43
104 (10.54%)
تغییر ۳ ماهه
143 (11.57%)
تغییر ۶ ماهه
150 (12.10%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afrox 1746 5.39B - 1746 1746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Oceana 6750 7.89B - 6750 6750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Santam 25900 28.69B - 25900 25900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Vukile 600 5.74B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Firstrand 3701 364.45B - 3701 3701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Barloworld 6258 66.06B - 6258 6258 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Old Mutual 1138 57.89B - 1138 1138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Sanlam Ltd 5901 115.23B - 5901 5901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Deep Yellow 287 709.97M - 287 287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Investec Ltd 3289 53.98B - 3289 3289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Mmi Holdings 1582 23.22B - 1582 1582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Nedbank Group 9946 48.23B - 9946 9946 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Truworths Int 3239 13.50B - 3239 3239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Anglo American 42652 606.57M - 42652 42652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Paladin Energy 156 3.10B - 156 156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
PSG Konsult Ltd 689 9.15B - 689 689 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Shoprite Holdings 11343 61.90B - 11343 11343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Standard Bank Grp 10309 105.22B - 10309 10309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Bannerman Resources 40 427.90M - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Trustco Group Holdings 495 6.05B - 495 495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۱۵
Namibia Breweries 3450 712.53B - 3450 3450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۱۲
Oryx Properties 1740 142.40B - 1740 1740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۳۶
Capricorn Investment 1350 691.36B - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۳۶
FNB Namibia Holdings 2300 601.33B - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۰۸
Agra Ltd 165 16.86B - 165 165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۰:۲۶
Astoria Investments Ltd 302 - - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲:۱۷
Nictus Holdings Namibia 160 8.55B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Nictus 0.02 25.65M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bidvest Namibia 0.02 4.66M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Clover 2494 42.22K - 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی