نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

602
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:38
74 (10.95%)
تغییر ۳ ماهه
153 (20.26%)
تغییر ۶ ماهه
117 (16.27%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,370
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 23:02:05
51 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
282 (25.95%)
تغییر ۶ ماهه
399 (41.04%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 60613 827.96B 60613 60613 60613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Capricorn Investment 1324 682.69B 1324 1324 1324 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Namibia Breweries 3100 640.24B 3100 3100 3100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۶
FNB Namibia Holdings 2420 632.71B 2420 2420 2420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Firstrand 5029 375.73B 5029 5029 5029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۷
Sanlam Ltd 5627 116.01B 5627 5627 5627 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Standard Bank Grp 12285 113.10B 12285 12285 12285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Oryx Properties 1250 102.30B 1250 1250 1250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۸
Shoprite Holdings 15295 84.34B 15295 15295 15295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Nedbank Group 13899 68.20B 13899 13899 13899 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Old Mutual 1341 66.20B 1341 1341 1341 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Barloworld 9315 66.06B 9315 9315 9315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Investec Ltd 4455 58.92B 4455 4455 4455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Santam 25300 27.91B 25300 25300 25300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Mmi Holdings 1854 26.75B 1854 1854 1854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Truworths Int 4825 19.55B 4825 4825 4825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Agra Ltd 173 17.67B 173 173 173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۲
PSG Konsult Ltd 930 12.31B 930 930 930 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Paladin Energy 451 10.30B 451 451 451 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Vukile 920 8.80B 920 920 920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Nictus Holdings Namibia 159 8.50B 159 159 159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۲۳:۰۶
Oceana 7080 8.27B 7080 7080 7080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Afrox 2498 7.71B 2498 2498 2498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۱۰
Trustco Group Holdings 255 3.10B 255 255 255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۰۶
Deep Yellow 685 1.74B 685 685 685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Bannerman Resources 156 1.67B 156 156 156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۸
Nictus 0.02 52.37M 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bidvest Namibia 0.02 4.66M 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Clover 2494 42.22K 2494 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 302 - 302 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی