خبر
نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (inf%)
تغییر ۳ ماهه
0 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
0 (inf%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

726
قیمت روز
4 (0.55%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:02:15
21 (2.98%)
تغییر ۳ ماهه
51 (7.56%)
تغییر ۶ ماهه
51 (7.56%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,677
قیمت روز
29 (1.71%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:35:29
192 (12.89%)
تغییر ۳ ماهه
102 (5.74%)
تغییر ۶ ماهه
154 (10.08%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FNB Namibia Holdings 3203 848.74B 3203 3203 3203 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۳:۲۳
Anglo American 68998 840.45B 68998 68998 68998 1242.00 1.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Firstrand 6245 347.43B 6245 6245 6245 50.00 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Standard Bank Grp 17394 286.71B 17394 17394 17394 105.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Shoprite Holdings 24665 133.71B 24665 24665 24665 178.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Nedbank Group 21622 104.66B 21622 21622 21622 278.00 1.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Sanlam Ltd 5141 102.78B 5141 5141 5141 166.00 3.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Oryx Properties 1024 89.48B 1024 1024 1024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Investec Ltd 9791 84.72B 9791 9791 9791 428.00 4.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Mediclinic Int 10347 76.76B 10347 10347 10347 135.00 1.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۲۴
B2Gold 5734 62.36B 5734 5734 5734 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۳:۲۳
Old Mutual 1058 49.81B 1058 1058 1058 1.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Santam 25660 29.40B 25660 25660 25660 160.00 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Mmi Holdings 1771 24.79B 1771 1771 1771 16.00 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Paladin Energy 801 24.40B 801 801 801 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۲۴
Barloworld 9145 21.91B 9145 9145 9145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ساعت ۲۳:۲۹
Truworths Int 5797 21.36B 5797 5797 5797 98.00 1.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
PSG Konsult Ltd 1191 15.38B 1191 1191 1191 8.00 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Vukile 1344 13.17B 1344 1344 1344 14.00 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Namibia Breweries 4600 9.50B 4600 4600 4600 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۲۲:۲۱
Oceana 5668 6.88B 5668 5668 5668 58.00 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Capricorn Investment 1303 6.65B 1303 1303 1303 1.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۳:۲۶
Deep Yellow 772 5.69B 772 772 772 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۲۴
Mobile Telecommunications 703 5.27B 703 703 703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۳
Bannerman Resources 1828 2.75B 1828 1828 1828 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۲۴
SBN Holdings 431 2.25B 431 431 431 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۲۴
Letshego Holdings 300 1.50B 300 300 300 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۲۴
Forsys Metals Corp. 648 1.26B 648 648 648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۳:۲۳
Elevate Uranium 429 1.19B 429 429 429 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۲۳:۲۳
Trustco Group Holdings 49 661.24M 49 49 49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴:۴۷
Paratus Namibia Holdings 1300 633.40M 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۱۱
Bravura Holdings 191 612.29M 191 191 191 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ساعت ۲۲:۲۸
Celsius Resources 17 279.29M 17 17 17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۲۳:۲۳
Agra Ltd 258 263.58M 258 258 258 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۲۹
Namibia Asset Management 68 105.88M 68 68 68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت ۳:۰۶
Nictus Holdings Namibia 175 91.81M 175 175 175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۲:۴۸
Nictus 130 42.75M 130 130 130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۲۲
Stimulus Investments Prf 12773.83 - 12773.83 12773.83 12773.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین