شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:29:34
0 (4.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

730
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
195 (36.45%)
تغییر ۳ ماهه
189 (34.94%)
تغییر ۶ ماهه
297 (68.59%)
نوسان سالیانه

NSX Local

872
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:00:58
438 (33.45%)
تغییر ۳ ماهه
362 (29.34%)
تغییر ۶ ماهه
502 (36.52%)
نوسان سالیانه

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FNB Namibia Holdings 3338 893.23B - 3338 3338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۵
Namibia Breweries 4000 826.12B - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Capricorn Investment 1528 782.51B - 1528 1528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۴
Firstrand 3735 343.20B - 3735 3735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Oryx Properties 1848 151.24B - 1848 1848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۲۳:۲۵
Sanlam Ltd 5306 109.79B - 5306 5306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Standard Bank Grp 10000 106.02B - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Barloworld 5699 73.58B - 5699 5699 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Shoprite Holdings 12491 69.03B - 12491 12491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Investec Ltd 3303 54.37B - 3303 3303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Old Mutual 1034 53.24B - 1034 1034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Nedbank Group 8261 39.75B - 8261 8261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Santam 26410 29.18B - 26410 26410 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Mmi Holdings 1595 23.14B - 1595 1595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Agra Ltd 163 16.65B - 163 163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۵۹
Truworths Int 2510 10.46B - 2510 2510 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
PSG Konsult Ltd 698 9.28B - 698 698 18.00 2.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۵۸
Nictus Holdings Namibia 160 8.55B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
Oceana 5890 6.59B - 5890 5890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Vukile 580 5.55B - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Afrox 1700 5.25B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Trustco Group Holdings 250 3.07B - 250 250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Paladin Energy 62 1.25B - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Anglo American 28479 737.54M - 28479 28479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Deep Yellow 260 658.29M - 260 260 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Bannerman Resources 32 405.37M - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۵۲
Nictus 0.02 48.10M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bidvest Namibia 0.02 4.66M - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Clover 2494 42.22K - 2494 2494 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Astoria Investments Ltd 302 - - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۲:۱۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی