شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.104
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:29:11
0 (0.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

355
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
14 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
31 (9.57%)
تغییر ۶ ماهه
64 (21.99%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

12,622
قیمت روز
11 (0.09%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 15:03:35
1,085 (9.40%)
تغییر ۳ ماهه
1,151 (10.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,338 (11.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 158 122.19B - 157.95 158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Attijariwafa Bank 507 95.45B - 506 507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
BCP 276.95 50.48B - 276.75 276.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 192 37.42B - 192 195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ciments Du Maroc 1715 23.82B - 1715 1715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Taqa Morocco SA 935 20.67B - 935 935 2.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Cosumar 230 17.01B - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Wafa Assurance 4600 16.29B - 4500 4600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Managem 835 15.74B - 835 840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
BMCI 740 12.62B - 740 740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Marsa Maroc 224.95 12.37B - 224.95 224.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
Afriquia Gaz 4380 9.65B - 4380 4380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Total Maroc SA 1399 9.41B - 1399 1399 16.00 1.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Brasseries Du Maroc 3050 8.14B - 3050 3050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
CIH 322 7.62B - 322 322 5.00 1.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Centrale Danone 629 7.47B - 629 629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Saham Assurance 1425 6.17B - 1425 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
CDM 527 6.09B - 527 527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Douja Prom Addoha 9.99 5.90B - 9.99 9.99 0.19 1.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Label Vie 3150 5.76B - 3150 3150 20.00 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
SMI 1681 5.25B - 1681 1681 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Lydec 495 5.00B - 495 495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Auto Hall 82 4.53B - 82 82 0.75 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Lesieur Cristal 185 4.50B - 185 185 4.95 2.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Atlanta 80 4.09B - 80 80 1.50 1.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Sothema 1600 3.19B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۶
Residences Dar Saada 51.27 3.09B - 51.2 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Delta Holding S.A 40.9 3.07B - 40.9 40.9 1.00 2.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Miniere Touissit 1739 2.90B - 1739 1739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Oulmes 1481 2.63B - 1481 1481 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Ennakl Automobiles 37.2 2.61B - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
Risma 170 2.56B - 170 171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Salafin 800 2.47B - 800 800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Alliances 50.95 2.31B - 50.95 50.95 1.95 3.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Sonasid 262 2.28B - 262 262 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Auto Nejma 2200 2.14B - 2200 2200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۹:۰۱
Unimer 160 2.05B - 160 160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۰۲
Eqdom 1600 1.94B - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Snep 491.75 1.64B - 491.75 491.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳