مراکش
مراکش

درهم مراکش / دلار

0.1114
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 15:52:06
0 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

370
قیمت روز
1 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:32
21 (5.37%)
تغییر ۳ ماهه
50 (11.90%)
تغییر ۶ ماهه
40 (9.76%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,580
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 19:31:38
283 (2.50%)
تغییر ۳ ماهه
1,376 (13.48%)
تغییر ۶ ماهه
2,280 (24.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 138.75 121.97B 138.75 138.5 138.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Attijariwafa Bank 425 83.57B 425 420.3 425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
BCP 253 51.17B 253 253 253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
LafargeHolcim Maroc 1662 38.94B 1662 1662 1679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Bmce Bank 160 31.97B 160 160 160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۸
Ciments Du Maroc 1770 25.55B 1770 1770 1770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۷:۰۸
Cosumar 243.1 22.97B 243.1 241.5 243.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Taqa Morocco SA 945.2 22.30B 945.2 945.2 945.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۷
Marsa Maroc 217.5 15.96B 217.5 216.15 217.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Managem 1361 13.60B 1361 1361 1361 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Afriquia Gaz 3950 13.58B 3950 3950 3950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Wafa Assurance 3806 13.32B 3806 3806 3806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۷
Total Maroc SA 1244 11.15B 1244 1244 1244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
BMCI 714 9.48B 714 714 722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Label Vie 3300 9.37B 3300 3300 3300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۸
CIH 265 7.51B 265 260.1 265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Brasseries Du Maroc 2370 6.71B 2370 2370 2370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
Sothema 3663 6.59B 3663 3663 3663 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Atlanta 91 5.49B 91 91 91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
CDM 467 5.08B 467 467 467 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Saham Assurance 1200 4.94B 1200 1200 1200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۰۷
Centrale Danone 519 4.89B 519 519 519 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Lesieur Cristal 172.2 4.76B 172.2 172.2 174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Auto Hall 84.95 4.27B 84.95 84.95 84.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
Hps 5800 4.08B 5800 5800 5800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
SMI 1995 3.28B 1995 1990 1995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Delta Holding S.A 33.27 2.91B 33.27 33.27 33.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۶
Miniere Touissit 1707 2.87B 1707 1675 1707 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۷:۰۸
Lydec 327 2.62B 327 324 327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Douja Prom Addoha 6.45 2.60B 6.45 6.32 6.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۶
Oulmes 1074 2.13B 1074 1074 1074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۷
Auto Nejma 2064 2.11B 2064 2064 2064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۷
Eqdom 1240 2.07B 1240 1240 1240 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۷
Mutandis 247 1.98B 247 247 249.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۷
Unimer 161 1.84B 161 161 161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹:۳۹
Salafin 549.8 1.72B 549.8 549.8 550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۰۶
Risma 98.65 1.41B 98.65 98.65 98.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۱:۰۷
Dari Couspate 4699 1.40B 4699 4699 4699 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹:۰۷
Sonasid 352.2 1.37B 352.2 352.2 363.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
Snep 553 1.33B 553 552 553 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی