مراکش
مراکش

درهم مراکش / دلار

0.1105
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 15:51:10
0 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

390
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:46
34 (8.02%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
55 (16.42%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

10,961
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 18:32:46
681 (6.63%)
تغییر ۳ ماهه
836 (8.26%)
تغییر ۶ ماهه
758 (6.47%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 143.65 125.71B - 142.6 143.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Attijariwafa Bank 405.6 85.20B - 405.25 405.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
BCP 245.05 49.55B - 245.05 247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
LafargeHolcim Maroc 1555 36.44B - 1550 1555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۷
Bmce Bank 152.6 31.60B - 152.6 153 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Ciments Du Maroc 1555 22.45B - 1555 1555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Taqa Morocco SA 935 22.06B - 930 959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Cosumar 208.5 19.84B - 208.2 210 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Marsa Maroc 197.6 14.50B - 197 197.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Afriquia Gaz 3920 13.48B - 3920 3920 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۷
Wafa Assurance 3475 12.16B - 3475 3660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۷
Managem 1096 10.53B - 1095 1096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Total Maroc SA 1060 9.50B - 1032 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Label Vie 3175 9.01B - 3175 3199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
BMCI 615 8.17B - 615 630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
CIH 253 7.19B - 253 253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Brasseries Du Maroc 2451 7.07B - 2451 2451 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Atlanta 81.5 4.94B - 81 81.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Centrale Danone 523.9 4.94B - 523.9 523.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۳۶
Saham Assurance 1160 4.78B - 1160 1160 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۳۹
CDM 436 4.74B - 436 436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Lesieur Cristal 162 4.48B - 162 162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Douja Prom Addoha 6.15 4.41B - 6.09 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Hps 5800 4.11B - 5800 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Auto Hall 70 3.55B - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
SMI 1899 3.08B - 1899 1923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Sothema 1708 3.02B - 1708 1708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Delta Holding S.A 32.07 2.82B - 32.07 32.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Lydec 352 2.82B - 352 352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۰
Oulmes 1297 2.57B - 1297 1297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۵
Miniere Touissit 1485 2.50B - 1485 1485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۹
Auto Nejma 1978 2.02B - 1978 1978 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Unimer 164 1.87B - 164 164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۳۶
Eqdom 1080 1.80B - 1080 1080 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۸
Mutandis 218.6 1.75B - 218.6 218.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۰
Salafin 538.1 1.66B - 538.1 549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Risma 108 1.58B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
Dari Couspate 4700 1.40B - 4700 4700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۹:۳۶
Maroc Leasing 479.9 1.33B - 479.9 479.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Maghrebail 873 1.21B - 872 889 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی