شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مراکش
مراکش

درهم مراکش / دلار

0.1068
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 04:57:07
0 (5.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

440
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:49
42 (10.55%)
تغییر ۳ ماهه
82 (22.91%)
تغییر ۶ ماهه
111 (33.74%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

10,123
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:33:28
685 (7.25%)
تغییر ۳ ماهه
2,192 (17.80%)
تغییر ۶ ماهه
1,489 (12.82%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marsa Maroc 186 13.65B - 186 188.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۱۴
Snep 405.1 972.24M - 405.1 437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Risma 99 1.42B - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Disway 403.65 761.19M - 403.65 415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Salafin 535.7 1.58B - 535.7 535.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Sonasid 214.9 838.11M - 214.9 215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Alliances 34.1 752.88M - 34.1 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
M2M Group 633 410.04M - 633 633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Maghrebail 876 1.21B - 876 876 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
IB Maroc Com 27.6 11.52M - 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Micro Data SA 493.4 828.91M - 480 493.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Fenie Brossette 45.63 65.66M - 45.63 45.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Promopharm S.A. 720.3 720.30M - 720.3 720.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Miniere Touissit 1324 2.23B - 1324 1324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Aluminum du Maroc 1338 623.45M - 1338 1338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Residences Dar Saada 26.47 693.75M - 26.46 26.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Stokvis Nord Afrique 10.06 92.50M - 10.06 10.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Delattre Levivier Maroc 23.72 29.65M - 23.72 23.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
CDM 420 4.57B - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Lydec 325 2.60B - 324.5 325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Cosumar 192.05 18.15B - 191.15 192.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Managem 890 8.89B - 890 900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Auto Hall 64.47 3.24B - 64.47 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Afriquia Gaz 3670 12.62B - 3670 3670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Centrale Danone 556.9 5.25B - 556.9 556.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Taqa Morocco SA 861.1 20.31B - 861.1 861.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Ciments Du Maroc 1433 20.69B - 1433 1433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Attijariwafa Bank 365.1 71.79B - 365.1 365.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Delta Holding S.A 30.59 2.68B - 30.59 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Douja Prom Addoha 6.87 2.22B - 6.8 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
LafargeHolcim Maroc 1399 32.78B - 1399 1399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Itissalat Al-Maghrib 131.95 115.99B - 131.95 133.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۱۷
Mutandis 215 1.72B - 214.8 215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۲
Immorente Invest 89.01 801.71M - 89.01 91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۲۲
BCP 229 46.32B - 229 229.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
CTM 670 821.41M - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Hps 4100 2.88B - 4100 4100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
S2M 172.5 140.08M - 172.5 172.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
SMI 2295 3.78B - 2288 2295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Eqdom 1060 1.77B - 1060 1060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی