مراکش
مراکش

درهم مراکش / دلار

0.1117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:52:11
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

382
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
8 (2.14%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
53 (12.18%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

12,237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:33:43
437 (3.71%)
تغییر ۳ ماهه
607 (5.22%)
تغییر ۶ ماهه
2,009 (19.64%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 135.5 118.94B 135.5 135 135.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Attijariwafa Bank 443.7 96.37B 443.7 443.7 447 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
BCP 267.95 53.80B 267.95 267.95 267.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
LafargeHolcim Maroc 1793 41.97B 1793 1793 1793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Bmce Bank 170 34.75B 170 167.1 170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Ciments Du Maroc 1765 25.12B 1765 1765 1765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Cosumar 264 24.90B 264 264 264 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Taqa Morocco SA 975.3 23.02B 975.3 975.3 975.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۴:۱۹
Marsa Maroc 252.4 18.53B 252.4 250.15 255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Managem 1533 15.10B 1533 1529 1533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Afriquia Gaz 4357 14.98B 4357 4357 4357 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۱۹
Wafa Assurance 4250 14.88B 4250 4250 4250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۱۹
Total Maroc SA 1529 13.70B 1529 1529 1529 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Label Vie 3950 11.13B 3950 3950 3950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Sothema 1230 8.86B 1230 1230 1230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۷:۱۹
BMCI 615 8.17B 615 615 615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۱۹
CIH 280 7.93B 280 280 280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۱۸
Brasseries Du Maroc 2556 7.36B 2556 2556 2556 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Atlanta 92.88 5.61B 92.88 91.2 92.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Centrale Danone 557 5.25B 557 557 557 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۱۶
Lesieur Cristal 188 5.19B 188 188 190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Saham Assurance 1238 5.10B 1238 1238 1238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۱۹
CDM 444 4.79B 444 444 444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Auto Hall 90.8 4.52B 90.8 88.08 90.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Hps 6400 4.50B 6400 6400 6400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۲۰
SMI 1900 3.13B 1900 1900 1905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Delta Holding S.A 32.56 2.85B 32.56 31.7 32.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۱۹
Miniere Touissit 1680 2.84B 1680 1680 1680 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Lydec 320 2.56B 320 320 320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۱۹
Oulmes 1150 2.28B 1150 1150 1150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۱۹
Sonasid 575 2.21B 575 565 575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸
Eqdom 1300 2.17B 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۱۷
Mutandis 258.1 2.06B 258.1 258.1 262.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۱۷
Auto Nejma 2002 2.05B 2002 2002 2002 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۳۴
Salafin 646.9 2.02B 646.9 646.9 646.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۱۹
Douja Prom Addoha 9.72 1.98B 9.72 9.61 9.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Snep 726 1.75B 726 720 726 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۱۷
Risma 115.3 1.65B 115.3 115.3 115.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۱۹
Unimer 130 1.48B 130 130 130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۱۶
Dari Couspate 4711 1.41B 4711 4711 4711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۱۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی