مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

779
قیمت روز
16 (2.08%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 09:12:13
19 (2.56%)
تغییر ۳ ماهه
26 (3.21%)
تغییر ۶ ماهه
146 (22.97%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.05 324.27M 3.05 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ساعت ۲۰:۴۰
Crnogorski Elektroprenosni 0.88 128.64M 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۲۱:۰۹
Crnogorski Telekom 1.23 58.15M 1.23 1.1 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Jugopetrol 10.5 48.87M 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۲۱:۰۹
Hotelska Grupa Budvanska 6 48.66M 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
13 Jul Plantaze 0.12 21.51M 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Luka Bar 0.29 16.46M 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ساعت ۲۰:۴۲
Rudnik Uglja 3 15.19M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Institut za Fizikalnu Medicinu 30 11.47M 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Poslovno Logisticki Centar 3.5 8.29M 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۳۶
Zetatrans 0.9 7.40M 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۳۶
HTP Mimoza 2.04 7.01M 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
CMC ad Podgorica 0.53 6.78M 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Port of Adria 0.09 6.19M 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
UTIP Crna Gora 0.36 5.35M 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Barska Plovidba 2.17 4.99M 2.17 2.17 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
HTP Ulcinjska Rivijera 3 4.57M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۳۶
Marina 2.16 3.28M 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Vektra Boka ad Herceg 0.06 1.58M 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
HTP Velika Plaza ad Ulcinj 5.01 294.39K 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۸:۱۶
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Otrantkomerc 0.44 - 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Centralna Depozitarna Agencija 5.4 - 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Podgoricaekspres 10 - 10 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۴۷
Bjelasica Rada 0.49 - 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Zeljeznicka Infrastruktura 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Izbor ad Bar 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Proljece Komerc 5.4 - 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Napredak 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Stamparija Obod 1.25 - 1.25 0.96 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Trgocet ad Cetinje 5 - 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۸:۱۶
Gradjevinski nadzor 37.44 - 37.44 37.44 37.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۲۱:۰۹
Mehanizacija Programat Niksic 1.6 - 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Montecargo 0.22 - 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۴:۳۳
Industriaimport Industriaimpex 16 - 16 16 16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۳۶
Republicki Zavod za Urbanizam i Projektovanje ad P 0.4 - 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۱۱
Hipotekarna Banka ad Podgorica 477.09 - 477.09 477.09 477.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۱۱
Sveti Stefan Hoteli ad Budva 3 - 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۱۱
Luka Kotor ad Kotor 4.5 - 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۱۱
Autoremont ad Kotor 3 - 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۱۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی