شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

654
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 09:00:55
124 (15.89%)
تغییر ۳ ماهه
155 (19.12%)
تغییر ۶ ماهه
181 (21.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.7 437.09M - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Crnogorski Elektroprenosni 0.57 83.32M - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Crnogorski Telekom 1.08 51.06M - 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Jugopetrol 10.8 50.26M - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۸
Hotelska Grupa Budvanska 6.1 49.48M - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
13 Jul Plantaze 0.09 16.13M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Rudnik Uglja 3 15.19M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Institut za Fizikalnu Medicinu 28 10.71M - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Zetatrans 1.09 8.96M - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Port of Adria 0.12 8.26M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
CMC ad Podgorica 0.53 5.94M - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
HTP Mimoza 1.4 4.81M - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۲۰:۵۱
Barska Plovidba 2 4.60M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
HTP Ulcinjska Rivijera 2.8 4.27M - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
UTIP Crna Gora 0.25 3.72M - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Marina 2 3.04M - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Vektra Boka ad Herceg 0.07 1.84M - 0.07 0.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Industriaimport Industriaimpex 10.25 - - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Izbor ad Bar 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Radoje Dakic 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Gradjevinski nadzor 26 - - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Podgoricaekspres 9.9 - - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Mehanizacija Programat Niksic 0.83 - - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Zeljeznicka Infrastruktura 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Poslovno Logisticki Centar 2.3 - - 2.3 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Napredak 0.04 - - 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۰:۰۸
Stamparija Obod 1.28 - - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Proljece Komerc 5.4 - - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Otrantkomerc 0.44 - - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Centralna Depozitarna Agencija 5.4 - - 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Luka Bar 0.23 - - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۳
Bajo Sekulic 1.5 - - 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Montecargo 0.36 - - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Bjelasica Rada 0.49 - - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی