مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

760
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:03:31
1 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
27 (3.62%)
تغییر ۶ ماهه
78 (11.39%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.3 350.85M 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Crnogorski Elektroprenosni 0.81 118.40M 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Crnogorski Telekom 1.23 58.15M 1.23 1.1 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Jugopetrol 9.2 42.82M 9.2 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Hotelska Grupa Budvanska 5.01 40.63M 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Luka Bar 0.36 20.44M 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
13 Jul Plantaze 0.1 17.93M 0.1 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۲۱:۴۴
Rudnik Uglja 3 15.19M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Institut za Fizikalnu Medicinu 30 11.47M 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Poslovno Logisticki Centar 3.99 9.45M 3.99 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
HTP Mimoza 2.04 7.01M 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
CMC ad Podgorica 0.53 6.78M 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Zetatrans 0.765 6.29M 0.765 0.765 0.765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Port of Adria 0.09 6.19M 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
UTIP Crna Gora 0.36 5.35M 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Barska Plovidba 2.17 4.99M 2.17 2.17 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
HTP Ulcinjska Rivijera 2.71 4.13M 2.71 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Marina 2.16 3.28M 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Vektra Boka ad Herceg 0.06 1.58M 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
HTP Velika Plaza ad Ulcinj 5.01 294.39K 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۸:۱۶
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Izbor ad Bar 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Zeljeznicka Infrastruktura 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Gradjevinski nadzor 26 - 26 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Bajo Sekulic 1.39 - 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Bjelasica Rada 0.49 - 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Centralna Depozitarna Agencija 5.4 - 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Podgoricaekspres 10 - 10 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۴۷
Proljece Komerc 5.4 - 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Otrantkomerc 0.44 - 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Trgocet ad Cetinje 5 - 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۸:۱۶
Mehanizacija Programat Niksic 1.6 - 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Industriaimport Industriaimpex 19 - 19 17 19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Stamparija Obod 1.25 - 1.25 0.96 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۱۳
Montecargo 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۱۷
Napredak 0.03 - 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۵:۱۹
Radoje Dakic 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی