مونته‌نگرو
مونته‌نگرو

MONEX

751
قیمت روز
8 (1.08%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 09:01:18
27 (3.66%)
تغییر ۳ ماهه
97 (14.80%)
تغییر ۶ ماهه
90 (13.55%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.2 340.22M 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Crnogorski Elektroprenosni 0.74 107.76M 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Crnogorski Telekom 1.23 58.15M 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Jugopetrol 9.51 44.26M 9.51 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Hotelska Grupa Budvanska 5.02 40.72M 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
13 Jul Plantaze 0.11 19.72M 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۹
Luka Bar 0.34 19.30M 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Rudnik Uglja 3 15.19M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Institut za Fizikalnu Medicinu 30 11.47M 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
HTP Mimoza 3 10.31M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Poslovno Logisticki Centar 3 7.10M 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
CMC ad Podgorica 0.53 6.78M 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Zetatrans 0.8 6.58M 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Port of Adria 0.09 6.19M 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۹
Barska Plovidba 2.17 4.99M 2.17 2.17 2.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
UTIP Crna Gora 0.3 4.46M 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
HTP Ulcinjska Rivijera 2.7 4.12M 2.7 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۱۷:۰۹
Marina 2.2 3.34M 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Vektra Boka ad Herceg 0.06 1.58M 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Institut za Crnu Metalurgiju 0.2 127.94K 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Gradjevinski nadzor 26 - 26 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Zeljeznicka Infrastruktura 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Izbor ad Bar 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bjelasica Rada 0.49 - 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۷
Centralna Depozitarna Agencija 5.4 - 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Podgoricaekspres 10 - 10 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۴۷
Proljece Komerc 5.4 - 5.4 5.4 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Otrantkomerc 0.44 - 0.44 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۹:۴۹
Montecargo 0.19 - 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۷:۰۵
Napredak 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۱۷:۰۹
Industriaimport Industriaimpex 19 - 19 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۲۰:۰۹
Stamparija Obod 1.25 - 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۷
Mehanizacija Programat Niksic 2 - 2 2 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Bajo Sekulic 1.4 - 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۱:۰۶
Radoje Dakic 0.02 - 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی