مغولستان
مغولستان

دلار / تگریک مغولستان

2875
قیمت روز
4 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:15:07
13 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.24%)
تغییر ۶ ماهه
59 (2.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

34,027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 09:01:18
14,733 (76.36%)
تغییر ۳ ماهه
16,701 (96.39%)
تغییر ۶ ماهه
17,203 (102.25%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 710.58 - 710.58 710.58 710.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Kharkhorin 1445 - 1445 1445 1445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۲:۰۹
Materialimpecs 7925 - 7925 7925 7925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۷
Guril Tejeel Bulgan 460 - 460 460 460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۱۲:۰۸
Teever Darkhan 9660 - 9660 9660 9660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۰۸
Mongol Sabhi 740 - 740 740 740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
Dornod Khudaldaa 19000 - 19000 19000 19000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۲:۰۷
Mongol Shevro 1230 - 1230 1230 1230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۲:۰۷
Eermel 2873 - 2873 2873 2873 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Nekheesgui Edlel 1588 - 1588 1588 1588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۳۰
HBOil 58 - 58 58 58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Sor 513.53 - 513.53 513.53 513.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۸
Mongolian Mortgage 12600 - 12600 12600 12600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۷
Gutal 25980 - 25980 25980 25980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۷
Talkh Chikher 14200 - 14200 14200 14200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۱۲:۰۹
Sharyn Gol 900.71 - 900.71 900.71 900.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۱۰
Tekhnicimport 10230 - 10230 10230 10230 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Bayanteeg 24000 - 24000 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۷
Mogoin Gol 8600 - 8600 8600 8600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۸
Naco Fuel 24 - 24 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۱:۰۸
Mongol Ceramic 16500 - 16500 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Khasu Mandal 7990 - 7990 7990 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۴۵
Mongolia Development Resources 390 - 390 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۲
Buunii Khudaldaa 515 - 515 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۴۰
Mongol Nekhmel 1800 - 1800 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۲:۰۹
Dorbon Uul 500 - 500 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۲:۰۹
Juulchiin Gobi 11950 - 11950 11950 11950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۱۲
Ulaanbaatar Khivs 24000 - 24000 24000 24000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۷
Kherlen Khivs 42 - 42 42 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۹
Ikh Barilga 2000 - 2000 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۱:۱۰
Monit Buligar 5100 - 5100 5100 5100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۹
Khar Tarvagatai 5000 - 5000 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۱:۰۷
Tushig Uul 975 - 975 975 975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۱:۱۱
Monnoos 1900 - 1900 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۱:۰۹
Chatsargana 386 - 386 386 386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۰۸
Shivee Ovoo 1790 - 1790 1790 1790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۷
Mahimpecs 2844 - 2844 2844 2844 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۰۷
Suu 212.12 - 212.12 212.12 212.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Ard Daatgal 1398 - 1398 1398 1398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
Mongol Basalt 177.5 - 177.5 177.5 177.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی