شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مغولستان
مغولستان

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
158 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

18,897
قیمت روز
12 (0.06%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 08:03:56
1,691 (8.21%)
تغییر ۳ ماهه
1,691 (8.21%)
تغییر ۶ ماهه
2,594 (12.07%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tekhnicimport 8180 - - 8180 8180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Olloo 66 - - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
Mogoin Gol 7700 - - 7700 7700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۱:۰۳
Khar Tarvagatai 5000 - - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Materialimpecs 9140 - - 9140 9140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
HBOil 70 - - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Buunii Khudaldaa 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Gutal 16000 - - 16000 16000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۱:۰۲
Mongol Nekhmel 1750 - - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۲۶
Darkhan Nekhii 12010 - - 12010 12010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۴
Khishig Uul 602 - - 602 602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Sharyn Gol 1100 - - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Sor 1150 - - 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Aduunchuluun 1357 - - 1357 1357 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Khasu Mandal 8520 - - 8520 8520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Mongolia Development Resources 389.85 - - 389.85 389.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Teever Darkhan 7800 - - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Naco Fuel 37 - - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹:۰۱
Darkhan Khuns 2560 - - 2560 2560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۱:۰۲
Monit Buligar 7200 - - 7200 7200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mongol Shevro 1800 - - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۷:۰۳
Berkh Uul 690 - - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Gan Kherlen 5320 - - 5320 5320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۴:۰۱
Nekheesgui Edlel 2340 - - 2340 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Eurofeu Asia 943.75 - - 943.75 943.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Dornod Khudaldaa 20100 - - 20100 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Juulchiin Gobi 8880 - - 8880 8880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Mongol Ceramic 16500 - - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۱۸:۰۱
Dorbon Uul 775 - - 775 775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Kherlen Khivs 45 - - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۵:۰۱
Ulaanbaatar Khivs 16050 - - 16050 16050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۴:۰۲
E Trans Logistics 139 - - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۲۲:۰۲
Monnoos 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
Guril Tejeel Bulgan 750 - - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۲
Bukhug 1950 - - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Erdes Khuvun 9480 - - 9480 9480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۲:۰۱
Chatsargana 330 - - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Bayanteeg 27500 - - 27500 27500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲:۰۳
Mongol Post 631 - - 631 631 1.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Tushig Uul 544.77 - - 544.77 544.77 5.23 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳