مغولستان
مغولستان

دلار / تگریک مغولستان

2880
قیمت روز
1 (0.03%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۳۹۹
ساعت 02:51:06
61 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
37 (1.30%)
تغییر ۶ ماهه
159 (5.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

17,572
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 08:02:26
504 (2.95%)
تغییر ۳ ماهه
1,573 (9.83%)
تغییر ۶ ماهه
3,016 (14.65%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tushig Uul 820 - - 720 820 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۶
Mongol Shevro 1200 - - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
HBOil 63 - - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mongol Nekhmel 1801 - - 1801 1801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
Mogoin Gol 6200 - - 6200 6200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
Berkh Uul 598.01 - - 598.01 598.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
Gutal 17100 - - 17100 17100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۰۷
E Trans Logistics 140 - - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۱:۰۵
Dornod Khudaldaa 20500 - - 20500 20500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
Materialimpecs 7000 - - 7000 7000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Tekhnicimport 6900 - - 6900 6900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
Chatsargana 333.5 - - 333.5 333.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۰:۳۵
Sor 580 - - 580 580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۳۶
Khar Tarvagatai 4766 - - 4766 4766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۳۷
Bukhug 1500 - - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۳۷
Khishig Uul 470 - - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۰:۳۸
Mongol Sabhi 475 - - 475 475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mongolian Mortgage 11000 - - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۳
Hermes centre 139.99 - - 139.99 139.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۷
Khasu Mandal 7990 - - 7990 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۴۵
Mongol Ceramic 16500 - - 16500 16500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Kharkhorin 1740 - - 1740 1740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ساعت ۱۲:۱۵
Monit Buligar 5000 - - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۱۰
Bayanteeg 21260 - - 21260 21260 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۲:۱۱
Guril Tejeel Bulgan 510 - - 510 510 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۲:۵۹
Ikh Barilga 1900 - - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۲:۵۹
Shivee Ovoo 2000 - - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۱۱
Darkhan Khuns 3379 - - 3379 3379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۶
Dorbon Uul 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۱۰
Juulchiin Gobi 10400 - - 10400 10400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Gazae Suljmel 75000 - - 75000 75000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۰۷
Kherlen Khivs 48 - - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۱:۱۳
Monnoos 1900 - - 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۱:۰۷
Erdes Khuvun 6580 - - 6580 6580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۰۷
Autoimpecs 950 - - 950 950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱:۰۸
Teever Darkhan 9880 - - 9880 9880 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۰:۳۹
Mongol Post 600 - - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۱۰:۳۶
Bayangol Hotel 28620 - - 28600 28620 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۶
Khukh Gan 60 - - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۲
Telecom Mongolia 350.01 - - 350.01 350.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی