شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مغولستان
مغولستان

USD/MNT

2820
قیمت روز
7 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:36:22
39 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
133 (4.95%)
تغییر ۶ ماهه
2,820 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

16,911
قیمت روز
68 (0.4%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 09:00:54
2,600 (13.33%)
تغییر ۳ ماهه
3,677 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
3,198 (15.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Shivee Ovoo 2400 613.04M - 2400 2400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Chatsargana 330 - - 330 330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Kharkhorin 1749 - - 1749 1749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Sor 1150 - - 1150 1150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Sharyn Gol 1100 - - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Khasu Mandal 8520 - - 8520 8520 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Khishig Uul 602 - - 602 602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Teever Darkhan 7800 - - 7800 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
Autoimpecs 2300 - - 2300 2300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Mongol Sabhi 535.1 - - 535.1 535.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Guril Tejeel Bulgan 650 - - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Genco Tour Bureau 70 - - 70 70 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Kherlen Khivs 39 - - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Tushig Uul 544.77 - - 544.77 544.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Mogoin Gol 8855 - - 8855 8855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Mongolian Mortgage 14940 - - 14940 14940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Bayangol Hotel 27000 - - 27000 27000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Darkhan Nekhii 12010 - - 12010 12010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Mongol Nekhmel 1750 - - 1750 1750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Monit Buligar 7200 - - 7200 7200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Berkh Uul 690 - - 690 690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Dorbon Uul 775 - - 775 775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Gan Kherlen 5320 - - 5320 5320 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nekheesgui Edlel 2340 - - 2340 2340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Dornod Khudaldaa 20100 - - 20100 20100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Juulchiin Gobi 8880 - - 8880 8880 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Erdes Khuvun 9480 - - 9480 9480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Ulaanbaatar Khivs 16050 - - 16050 16050 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۴:۰۲
Materialimpecs 9140 - - 9140 9140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Khar Tarvagatai 5000 - - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Olloo 66 - - 66 66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Buunii Khudaldaa 500 - - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Naco Fuel 37 - - 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
E Trans Logistics 139 - - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Darkhan Khuns 2560 - - 2560 2560 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Hermes centre 140 - - 140 140 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Mahimpecs 2337 - - 2337 2337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Mongol Shevro 1800 - - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Mongol Basalt 246.87 - - 246.87 246.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
Aduunchuluun 1395 - - 1395 1395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۶
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی