مغولستان
مغولستان

دلار / تگریک مغولستان

2885
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 17:09:31
22 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

74,856
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MNE Top 20

39,203
قیمت روز
215 (0.55%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 08:12:05
6,376 (13.99%)
تغییر ۳ ماهه
5,122 (15.03%)
تغییر ۶ ماهه
21,544 (122.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chatsargana 490 - 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Sor 540 - 540 540 540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Khukh Gan 72.2 - 72.2 72.2 72.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Gobi Corp 322.21 - 322.21 322.21 322.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Ub Buk 505 - 505 505 505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Olloo 26 - 26 26 26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
BDSec 1150 - 1150 1150 1150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Suu 400.12 - 400.12 400.12 400.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Apu 1381 - 1381 1381 1381 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Tavantolgoi 7465 - 7465 7465 7465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Mandal General Insurance 96.06 - 96.06 96.06 96.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Khuvsgul Altan Duulga 568 - 568 568 568 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Ard Credit NBFI 199.79 - 199.79 199.79 199.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Mongol Basalt 180 - 180 180 180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Ard Daatgal 1384 - 1384 1384 1384 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Tumen Shuvuut 388 - 388 388 388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Mongol Post 1163 - 1163 1163 1163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Erdes Khuvun 8000 - 8000 8000 8000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Invescore 3150 - 3150 3150 3150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Ikh Barilga 1750 - 1750 1750 1750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۲۶
Dornod Khudaldaa 19000 - 19000 19000 20500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۵:۱۷
Dorbon Uul 500 - 500 500 550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۵:۱۷
Monit Buligar 16520 - 16520 16520 8395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۲۱
Bayanteeg 27000 - 27000 23500 27000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ ساعت ۲۱:۲۱
Teever Darkhan 8600 - 8600 8600 8600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۲۶
Aduunchuluun 850 - 850 850 850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۲۶
Shivee Ovoo 1989 - 1989 1989 1989 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴:۵۷
Darkhan Khuns 2210 - 2210 2210 2210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Remicon 24 - 24 24 24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴:۵۷
HBOil 47 - 47 47 47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴:۵۷
Ulsiin Ikh Delguur 3073 - 3073 3073 3073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Genco Tour Bureau 63 - 63 63 63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Jargalant-Uils 119.99 - 119.99 119.99 119.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Darkhan Nekhii 23 - 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
Talkh Chikher 22500 - 22500 22500 22500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۴:۵۹
LendMN NBFI 42.03 - 42.03 42.03 42.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Itools 93.02 - 93.02 93.02 93.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
Hermes centre 124.85 - 124.85 124.85 124.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۴۶
Berkh Uul 1053 - 1053 1053 1053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۵:۱۷
Khishig Uul 700 - 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی